ตั้งศาลพระภูมปทุมธานี

รับจัดพิธีพราหมณปทุมธานี
การตั้งศาลพระภูมปทุมธานี
การตั้งศาลตายายปทุมธานี
การตั้งศาลเจ้าทปทุมธานี
การตั้งศาลพระพรหมปทุมธานี


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณปทุมธานีรับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลปทุมธานี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิปทุมธานี
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอคลองหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองสอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองสาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองสี่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองหก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองหนึ่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองห้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองเจ็ด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอธัญบุรี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงน้ำรักษ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงยี่โถ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงสนั่น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลประชาธิปัตย์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลรังสิต
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลำผักกูด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอลาดหลุมแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองพระอุดม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคูขวาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคูบางหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อเงิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลระแหง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลาดหลุมแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหน้าไม้

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอลำลูกกา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคูคต
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงคอไห
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงคำพร้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงทองหลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพืชอุดม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลาดสวาย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลำลูกกา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลำไทร
ตั้งศาลพระภูมิเทศบาลตำบลลำสามแก้ว

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสามโคก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกระแชง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองควาย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท้ายเกาะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางกระบือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางเตย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางโพธิ์เหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านงิ้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านปทุม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสามโคก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชียงรากน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชียงรากใหญ่

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอหนองเสือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนพรัตน์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงกาสาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงชำอ้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงบอน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงบา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศาลาครุ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองสามวัง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางกะดี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางขะแยง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางคูวัด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางปรอก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางพูด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางพูน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางเดื่อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกระแชง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านฉาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านใหม่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสวนพริกไทย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหลักหก