ตั้งศาลพระภูมปัตตานี

รับจัดพิธีพราหมณปัตตานี 
การตั้งศาลพระภูมปัตตานี 
การตั้งศาลตายายปัตตานี 
การตั้งศาลเจ้าทปัตตานี 
การตั้งศาลพระพรหมปัตตานี


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณปัตตานี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลปัตตานี  ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิปัตตานี 
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอกะพ้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกะรุบี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะโละดือรามัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปล่องหอย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอทุ่งยางแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะโละแมะนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำดำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปากู
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพิเทน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอปะนาเระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลควน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคอกกระบือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าข้าม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าน้ำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านนอก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านน้ำบ่อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปะนาเระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพ่อมิ่ง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอมายอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกระหวะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกระเสาะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตรัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลถนน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปะโด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปานัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมายอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลางา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลุโบะยิไร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสะกำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสาคอบน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสาคอใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเกาะจัน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอยะรัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกระโด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกอลำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองใหม่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลประจัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปิตูมุดี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยะรัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลระแว้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวัด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสะดาวา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสะนอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาตูม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเมาะมาวี

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอยะหริ่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจะรัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตอหลัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะโละ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะโละกาโปร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตันหยงจึงงา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตันหยงดาลอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตาลีอายร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตาแกะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางปู
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบาโลย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปิยามุมัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปุลากง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมะนังยง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยามู
ตั้งศาลพระภูมิตำบลราตาปันยัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสาบัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแรต
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแหลมโพธิ์

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสายบุรี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกะดุนง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะบิ้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะลุปัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งคล้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางเก่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบือเระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปะเสยะวอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมะนังดาลำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลละหาร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเตราะบอน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแป้น

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอหนองจิก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคอลอตันหยง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนรัก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดาโต๊ะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตุยง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่ากำชำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางตาวา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางเขา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปุโละปุโย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยาบี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลิปะสะโง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเกาะเปาะ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกะมิยอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองมานิง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจะบังติกอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะลุโบะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตันหยงลุโละ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบานา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบาราเฮาะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบาราโหม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปะกาฮะรัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปุยุด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลรูสะมิแล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสะบารัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอาเนาะรู

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่ลาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าไร่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลม่วงเตี้ย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ลาน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอโคกโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลควนโนรี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลช้างให้ตก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทรายขาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งพลา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าเรือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาประดู่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาเกตุ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางโกระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปากล่อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าบอน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมะกรูด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกโพธิ์

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอไม้แก่น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคอนทราย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะโละไกรทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไทรทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไม้แก่น