ตั้งศาลพระภูมพะเยา

รับจัดพิธีพราหมณพะเยา
การตั้งศาลพระภูมพะเยา
การตั้งศาลตายายพะเยา
การตั้งศาลเจ้าทพะเยา
การตั้งศาลพระพรหมพะเยา


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณพะเยารับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลพะเยา ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิพะเยา
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอดอกคำใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอกคำใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนศรีชุม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านถ้ำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านปิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยลาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันโค้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าซาง หนองหล่ม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดงสุวรรณ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบุญเกิด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสว่างอารมณ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคือเวียง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอภูกามยาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดงเจน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่อิง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอภูซาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งกล้วย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าสัก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลภูซาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสบบง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชียงแรง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอจุน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจุน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งรวงทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพระธาตุขิงแกง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหงส์หิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยข้าวก่ำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยยางขาม

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอดอกคำใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคือเวียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดงสุวรรณ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอกคำใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนศรีชุม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบุญเกิด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านถ้ำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านปิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าซาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสว่างอารมณ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันโค้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองหล่ม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยลาน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอปง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลขุนควร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลควร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลงิม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาปรัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลผาช้างน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลออย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเชียงคำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งผาสุข
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำแวน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลฝายกวาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลร่มเย็น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหย่วน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอ่างทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเจดีย์คำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชียงบาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเวียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ลาว

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเชียงม่วน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านมาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชียงม่วน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจำป่าหวาย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าจำปี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าวังทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านตุ่น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านต๊ำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านต๋อม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านสาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านใหม่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันป่าม่วง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเวียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่กา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ต๋ำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่นาเรือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ปีม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่ใจ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านเหล่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าแฝก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศรีถ้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเจริญราษฎร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สุก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ใจ