ตั้งศาลพระภูมพัทลุง

รับจัดพิธีพราหมณพัทลุง 
การตั้งศาลพระภูมพัทลุง 
การตั้งศาลตายายพัทลุง 
การตั้งศาลเจ้าทพัทลุง 
การตั้งศาลพระพรหมพัทลุง


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณพัทลุง รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลพัทลุง  ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิพัทลุง 
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอศรีนครินทร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชุมพล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลำสินธุ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอ่างทอง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอกงหรา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกงหรา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองทรายขาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองเฉลิม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชะรัด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสมหวัง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอควนขนุน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลควนขนุน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชะมวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนทราย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทะเลน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาขยาด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปันแต
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพนมวังก์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพนางตุง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมะกอกเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแพรกหา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแหลมโตนด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโตนดด้วน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอตะโหมด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะโหมด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ขรี

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบางแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่ามะเดื่อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาปะขอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกสัก

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอปากพะยูน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนทราย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนประดู่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปากพะยูน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลฝาละมี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหารเทา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเกาะนางคำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเกาะหมาก

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอป่าบอน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งนารี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าบอน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังใหม่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองธง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกทราย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอป่าพะยอม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านพร้าว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าพะยอม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลานข่อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเกาะเต่า

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอศรีบรรพต
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะแพน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาปู่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาย่า

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเขาชัยสน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลควนขนุน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจองถนน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหานโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาชัยสน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกม่วง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลควนมะพร้าว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคูหาสวรรค์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชัยบุรี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตำนาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่ามิหรำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าแค
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาท่อม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาโหนด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปรางหมู่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพญาขัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลร่มเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลำปำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาเจียก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกชะงาย