ตั้งศาลพระภูมพิษณุโลก

รับจัดพิธีพราหมณพิษณุโลก
การตั้งศาลพระภูมพิษณุโลก
การตั้งศาลตายายพิษณุโลก
การตั้งศาลเจ้าทพิษณุโลก
การตั้งศาลพระพรหมพิษณุโลก


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณพิษณุโลกรับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลพิษณุโลก ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิพิษณุโลก
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอชาติตระการ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชาติตระการ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าสะแก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อภาค
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสวนเมี่ยง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอนครไทย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนครชุม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนครไทย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาบัว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำกุ่ม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านพร้าว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านแยง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยางโกลน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองกะท้าว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยเฮี้ย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเนินเพิ่ม

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบางกระทุ่ม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าตาล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนครป่าหมาก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางกระทุ่ม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านไร่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวัดตายม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสนามคลี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเนินกุ่ม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกสลุด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไผ่ล้อม

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบางระกำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคุยม่วง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชุมแสงสงคราม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่านางงาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนิคมพัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางระกำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงกอก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปลักแรด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพันเสา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังอิทก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองกุลา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอพรหมพิราม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดงประคำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตลุกเทียม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทับยายเชียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าช้าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพรหมพิราม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมะตูม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมะต้อง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวงฆ้อง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังวน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศรีภิรมย์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแขม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหอกลอง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอวังทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชัยนาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดินทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าหมื่นราม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพันชาลี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังนกแอ่น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังพิกุล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองพระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแก่งโสภา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ระกา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอวัดโบสถ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคันโช้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่างาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท้อแท้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านยาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวัดโบสถ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหินลาด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเนินมะปราง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชมพู
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านมุง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังยาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังโพรง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเนินมะปราง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไทรย้อย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลงิ้วงาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจอมทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงพระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกร่าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านคลอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านป่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปากโทก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพลายชุมพล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมะขามสูง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังน้ำคู้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวัดจันทร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวัดพริก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสมอแข
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหัวรอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอรัญญิก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลในเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไผ่ขอดอน