ตั้งศาลพระภูมระยอง

รับจัดพิธีพราหมณระยอง 
การตั้งศาลพระภูมระยอง 
การตั้งศาลตายายระยอง 
การตั้งศาลเจ้าทระยอง 
การตั้งศาลพระพรหมระยอง


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณระยอง รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลระยอง ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิระยอง 
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอนิคมพัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนิคมพัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพนานิคม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมะขามคู่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมาบข่า

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเขาชะเมา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชำฆ้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำเป็น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยทับมอญ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาน้อย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบ้านค่าย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชากบก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตาขัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางบุตร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านค่าย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองตะพาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองละลอก

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบ้านฉาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านฉาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพลา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสำนักท้อน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอปลวกแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตาสิทธิ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปลวกแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมาบยางพร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลละหาร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองไร่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่น้ำคู้

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอวังจันทร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชุมแสง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่ายุบใน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพลงตาเอี่ยม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังจันทร์

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกระเฉด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะพง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทับมา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าประดู่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาตาขวัญ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำคอก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านแลง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปากน้ำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมาบตาพุด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสำนักทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยโป่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชิงเนิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเนินพระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเพ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแกลง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแกลง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกระแสบน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกร่ำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกองดิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองปูน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชากพง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชากโดน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทางเกวียน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งควายกิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปากน้ำกระแส
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพังราด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังหว้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสองสลึง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยยาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเนินฆ้อ