ตั้งศาลพระภูมสระบุรี

รับจัดพิธีพราหมณสระบุรี
การตั้งศาลพระภูมสระบุรี
การตั้งศาลตายายสระบุรี
การตั้งศาลเจ้าทสระบุรี
การตั้งศาลพระพรหมสระบุรี


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณสระบุรีรับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลสระบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิสระบุรี
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอดอนพุด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดงตะงาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนพุด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไผ่หลิ่ว

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบ้านหมอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตลาดน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางโขมด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านครัว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านหมอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสร่างโศก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหรเทพ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไผ่ขวาง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอพระพุทธบาท
ตั้งศาลพระภูมิตำบลขุนโขลน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลธารเกษม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนายาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพระพุทธบาท
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพุกร่าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพุคำจาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยป่าหวาย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาวง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอมวกเหล็ก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลซับสนุ่น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมวกเหล็ก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมิตรภาพ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลำพญากลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลำสมพุง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองย่างเสือ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอวังม่วง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคำพราน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังม่วง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแสลงพัน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอวิหารแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองเรือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านลำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวิหารแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองสรวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองหมู
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเจริญธรรม

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอหนองแค
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกุ่มหัก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคชสิทธิ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบัวลอย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองจรเข้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองจิก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองนาก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองปลาหมอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองปลิง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแขม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแค
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองโรง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองไข่น้ำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยขมิ้น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยทราย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกตูม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกแย้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโพนทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไผ่ต่ำ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอหนองแซง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลม่วงหวาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองกบ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองควายโซ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองสีดา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองหัวโพ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแซง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาดิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไก่เส่า

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอหนองโดน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกลับ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านโปร่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองโดน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านแก้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลผึ้งรวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพุแค
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหน้าพระลาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยบง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาดินพัฒนา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกุดนกเปล้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดาวเรือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตลิ่งชัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะกุด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาโฉง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปากข้าวสาร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปากเพรียว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองปลาไหล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองยาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองโน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกสว่าง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเสาไห้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลงิ้วงาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลต้นตาล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าช้าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านยาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพระยาทด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลม่วงงาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศาลารีไทย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสวนดอกไม้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหัวปลวก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเมืองเก่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเริงราง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเสาไห้

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแก่งคอย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชะอม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชำผักแพว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตาลเดี่ยว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทับกวาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าคล้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าตูม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่ามะปราง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านธาตุ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านป่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสองคอน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหินซ้อน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยแห้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเตาปูน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแก่งคอย