ตั้งศาลพระภูมอ่างทอง

รับจัดพิธีพราหมณอ่างทอง
การตั้งศาลพระภูมอ่างทอง
การตั้งศาลตายายอ่างทอง
การตั้งศาลเจ้าทอ่างทอง
การตั้งศาลพระพรหมอ่างทอง


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณอ่างทองรับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลอ่างทอง ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิอ่างทอง
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอป่าโมก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนรสิงห์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางปลากด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางเสด็จ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าโมก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสายทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเอกราช
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโผงเผง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโรงช้าง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอวิเศษไชยชาญ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองขนาก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตลาดใหม่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าช้าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางจัก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลม่วงเตี้ย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยี่ล้น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศาลเจ้าโรงทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสาวร้องไห้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสี่ร้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหลักแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหัวตะพาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยคันแหลน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไผ่จำศีล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไผ่ดำพัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไผ่วง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสามโก้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมงคลธรรมนิมิต
ตั้งศาลพระภูมิตำบลราษฎรพัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสามโก้ ตำบลอบทม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองวัว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจำปาหล่อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตลาดกรวด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตลาดหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านรี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านอิฐ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านแห
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่างิ้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมหาดไทย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลย่านซื่อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศาลาแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหัวไผ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโพสะ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแสวงหา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจำลอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านพราน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังน้ำเย็น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศรีพราน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสีบัวทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยไผ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแสวงหา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอโพธิ์ทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคำหยาด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทางพระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางพลับ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางระกำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางเจ้าฉ่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อแร่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยางซ้าย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลรำมะสัก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสามง่าม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแม่ไก่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลองครักษ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอินทประมูล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอ่างแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกพุทรา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโพธิ์รังนก

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอไชโย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจรเข้ร้อง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชะไว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชัยฤทธิ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตรีณรงค์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลราชสถิตย์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหลักฟ้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเทวราช
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไชยภูมิ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไชโย