ตั้งศาลพระภูมิกาฬสินธุ์

รับจัดพิธีพราหมณ์กาฬสินธุ์
การตั้งศาลพระภูมิกาฬสินธุ์
การตั้งศาลตายายกาฬสินธุ์
การตั้งศาลเจ้าที่กาฬสินธุ์
การตั้งศาลพระพรหมกาฬสินธุ์


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์กาฬสินธุ์  รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลกาฬสินธุ์ ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิกาฬสินธุ์
 ตั้งศาลพระภูมิฆ้องชัย
ตั้งศาลพระภูมิฆ้องชัยพัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิลำชี
ตั้งศาลพระภูมิเหล่ากลาง
ตั้งศาลพระภูมิโคกสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิโนนศิลา

ตั้งศาลพระภูมิดอนจาน
ตั้งศาลพระภูมิดงพยุง
ตั้งศาลพระภูมิดอนจาน
ตั้งศาลพระภูมินาจำปา
ตั้งศาลพระภูมิม่วงนา
ตั้งศาลพระภูมิสะอาดไชยศรี

ตั้งศาลพระภูมินาคู
ตั้งศาลพระภูมินาคู
ตั้งศาลพระภูมิบ่อแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิภูแล่นช้าง
ตั้งศาลพระภูมิสายนาวัง
ตั้งศาลพระภูมิโนนนาจาง

ตั้งศาลพระภูมิสามชัย
ตั้งศาลพระภูมิคำสร้างเที่ยง
ตั้งศาลพระภูมิสำราญ
ตั้งศาลพระภูมิสำราญใต้
ตั้งศาลพระภูมิหนองช้าง

ตั้งศาลพระภูมิกมลาไสย
ตั้งศาลพระภูมิกมลาไสย
ตั้งศาลพระภูมิดงลิง
ตั้งศาลพระภูมิธัญญา
ตั้งศาลพระภูมิหนองแปน
ตั้งศาลพระภูมิหลักเมือง
ตั้งศาลพระภูมิเจ้าท่า
ตั้งศาลพระภูมิโคกสมบูรณ์
ตั้งศาลพระภูมิโพนงาม

ตั้งศาลพระภูมิกุฉินารายณ์
ตั้งศาลพระภูมิกุดค้าว
ตั้งศาลพระภูมิกุดหว้า
ตั้งศาลพระภูมิจุมจัง
ตั้งศาลพระภูมินาขาม
ตั้งศาลพระภูมินาโก
ตั้งศาลพระภูมิบัวขาว
ตั้งศาลพระภูมิสมสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิสามขา
ตั้งศาลพระภูมิหนองห้าง
ตั้งศาลพระภูมิเหล่าใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิเหล่าไฮงาม
ตั้งศาลพระภูมิแจนแลน

ตั้งศาลพระภูมิคำม่วง
ตั้งศาลพระภูมิดินจี่
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งคลอง
ตั้งศาลพระภูมินาทัน
ตั้งศาลพระภูมินาบอน
ตั้งศาลพระภูมิเนินยาง
ตั้งศาลพระภูมิโพน

ตั้งศาลพระภูมิท่าคันโท
ตั้งศาลพระภูมิกุงเก่า
ตั้งศาลพระภูมิกุดจิก
ตั้งศาลพระภูมิดงสมบูรณ์
ตั้งศาลพระภูมิท่าคันโท
ตั้งศาลพระภูมินาตาล
ตั้งศาลพระภูมิยางอู้ม

ตั้งศาลพระภูมินามน
ตั้งศาลพระภูมินามน
ตั้งศาลพระภูมิยอดแกง
ตั้งศาลพระภูมิสงเปลือย
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิหลักเหลี่ยม

ตั้งศาลพระภูมิยางตลาด
ตั้งศาลพระภูมิคลองขาม
ตั้งศาลพระภูมิดอนสมบูรณ์
ตั้งศาลพระภูมินาดี
ตั้งศาลพระภูมินาเชือก
ตั้งศาลพระภูมิบัวบาน
ตั้งศาลพระภูมิยางตลาด
ตั้งศาลพระภูมิหนองตอกแป้น
ตั้งศาลพระภูมิหนองอีเฒ่า
ตั้งศาลพระภูมิหัวงัว
ตั้งศาลพระภูมิหัวนาคำ
ตั้งศาลพระภูมิอิตื้อ
ตั้งศาลพระภูมิอุ่มเม่า
ตั้งศาลพระภูมิเขาพระนอน
ตั้งศาลพระภูมิเว่อ
ตั้งศาลพระภูมิโนนสูง

ตั้งศาลพระภูมิร่องคำ
ตั้งศาลพระภูมิร่องคำ
ตั้งศาลพระภูมิสามัคคี
ตั้งศาลพระภูมิเหล่าอ้อย

ตั้งศาลพระภูมิสมเด็จ
ตั้งศาลพระภูมิผาเสวย
ตั้งศาลพระภูมิมหาไชย
ตั้งศาลพระภูมิลำห้วยหลัว
ตั้งศาลพระภูมิศรีสมเด็จ
ตั้งศาลพระภูมิสมเด็จ
ตั้งศาลพระภูมิหนองแวง
ตั้งศาลพระภูมิหมูม่น
ตั้งศาลพระภูมิแซงบาดาล

ตั้งศาลพระภูมิสหัสขันธ์
ตั้งศาลพระภูมินามะเขือ
ตั้งศาลพระภูมินิคม
ตั้งศาลพระภูมิภูสิงห์
ตั้งศาลพระภูมิสหัสขันธ์
ตั้งศาลพระภูมิโนนน้ำเกลี้ยง
ตั้งศาลพระภูมิโนนบุรี
ตั้งศาลพระภูมิโนนศิลา
ตั้งศาลพระภูมิโนนแหลมทอง

ตั้งศาลพระภูมิหนองกุงศรี
ตั้งศาลพระภูมิดงมูล
ตั้งศาลพระภูมิลำหนองแสน
ตั้งศาลพระภูมิหนองกุงศรี
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิหนองสรวง
ตั้งศาลพระภูมิหนองหิน
ตั้งศาลพระภูมิหนองใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิเสาเล้า
ตั้งศาลพระภูมิโคกเครือ

ตั้งศาลพระภูมิห้วยผึ้ง
ตั้งศาลพระภูมิคำบง
ตั้งศาลพระภูมินิคมห้วยผึ้ง
ตั้งศาลพระภูมิหนองอีบุตร
ตั้งศาลพระภูมิไค้นุ่น

ตั้งศาลพระภูมิห้วยเม็ก
ตั้งศาลพระภูมิกุดโดน
ตั้งศาลพระภูมิคำเหมือดแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิคำใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิทรายทอง
ตั้งศาลพระภูมิบึงนาเรียง
ตั้งศาลพระภูมิพิมูล
ตั้งศาลพระภูมิหัวหิน
ตั้งศาลพระภูมิห้วยเม็ก
ตั้งศาลพระภูมิโนนสะอาด

ตั้งศาลพระภูมิเขาวง
ตั้งศาลพระภูมิกุดปลาค้าว
ตั้งศาลพระภูมิกุดสิมคุ้มใหม่
ตั้งศาลพระภูมิคุ้มเก่า
ตั้งศาลพระภูมิสงเปลือย
ตั้งศาลพระภูมิสระพังทอง
ตั้งศาลพระภูมิหนองผือ

ตั้งศาลพระภูมิเมือง
ตั้งศาลพระภูมิกลางหมื่น
ตั้งศาลพระภูมิกาฬสินธุ์
ตั้งศาลพระภูมิขมิ้น
ตั้งศาลพระภูมินาจารย์
ตั้งศาลพระภูมิบึงวิชัย
ตั้งศาลพระภูมิภูดิน
ตั้งศาลพระภูมิภูปอ
ตั้งศาลพระภูมิลำคลอง
ตั้งศาลพระภูมิลำปาว
ตั้งศาลพระภูมิลำพาน
ตั้งศาลพระภูมิหนองกุง
ตั้งศาลพระภูมิหลุบ
ตั้งศาลพระภูมิห้วยโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิเชียงเครือ
ตั้งศาลพระภูมิเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิโพนทอง
ตั้งศาลพระภูมิไผ่