ตั้งศาลพระภูมินครราชสีมา

รับจัดพิธีพราหมณ์นครราชสีมา 
การตั้งศาลพระภูมินครราชสีมา 
การตั้งศาลตายายนครราชสีมา 
การตั้งศาลเจ้าที่นครราชสีมา 
การตั้งศาลพระพรหมนครราชสีมา


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์นครราชสีมา  รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลนครราชสีมา ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมินครราชสีมา 
ตั้งศาลพระภูมิบัวลาย
ตั้งศาลพระภูมิบัวลาย
ตั้งศาลพระภูมิหนองหว้า
ตั้งศาลพระภูมิเมืองพะไล
ตั้งศาลพระภูมิโนนจาน

ตั้งศาลพระภูมิสีดา
ตั้งศาลพระภูมิสามเมือง
ตั้งศาลพระภูมิสีดา
ตั้งศาลพระภูมิหนองตาดใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิโนนประดู่
ตั้งศาลพระภูมิโพนทอง

ตั้งศาลพระภูมิขามทะเลสอ
ตั้งศาลพระภูมิขามทะเลสอ
ตั้งศาลพระภูมิบึงอ้อ
ตั้งศาลพระภูมิพันดุง
ตั้งศาลพระภูมิหนองสรวง
ตั้งศาลพระภูมิโป่งแดง

ตั้งศาลพระภูมิขามสะแกแสง
ตั้งศาลพระภูมิขามสะแกแสง
ตั้งศาลพระภูมิชีวึก
ตั้งศาลพระภูมิพะงาด
ตั้งศาลพระภูมิหนองหัวฟาน
ตั้งศาลพระภูมิเมืองนาท
ตั้งศาลพระภูมิเมืองเกษตร
ตั้งศาลพระภูมิโนนเมือง

ตั้งศาลพระภูมิคง
ตั้งศาลพระภูมิขามสมบูรณ์
ตั้งศาลพระภูมิคูขาด
ตั้งศาลพระภูมิดอนใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิตาจั่น
ตั้งศาลพระภูมิบ้านปรางค์
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิหนองมะนาว
ตั้งศาลพระภูมิเทพาลัย
ตั้งศาลพระภูมิเมืองคง
ตั้งศาลพระภูมิโนนเต็ง

ตั้งศาลพระภูมิครบุรี
ตั้งศาลพระภูมิครบุรี
ตั้งศาลพระภูมิครบุรีใต้
ตั้งศาลพระภูมิจระเข้หิน
ตั้งศาลพระภูมิตะแบกบาน
ตั้งศาลพระภูมิบ้านใหม่
ตั้งศาลพระภูมิมาบตะโกเอน
ตั้งศาลพระภูมิลำเพียก
ตั้งศาลพระภูมิสระว่านพระยา
ตั้งศาลพระภูมิอรพิมพ์
ตั้งศาลพระภูมิเฉลียง
ตั้งศาลพระภูมิแชะ
ตั้งศาลพระภูมิโคกกระชาย

ตั้งศาลพระภูมิจักราช
ตั้งศาลพระภูมิคลองเมือง
ตั้งศาลพระภูมิจักราช
ตั้งศาลพระภูมิทองหลาง
ตั้งศาลพระภูมิศรีละกอ
ตั้งศาลพระภูมิสีสุก
ตั้งศาลพระภูมิหนองขาม
ตั้งศาลพระภูมิหนองพลวง
ตั้งศาลพระภูมิหินโคน

ตั้งศาลพระภูมิชุมพวง
ตั้งศาลพระภูมิชุมพวง
ตั้งศาลพระภูมิตลาดไทร
ตั้งศาลพระภูมิท่าลาด
ตั้งศาลพระภูมิประสุข
ตั้งศาลพระภูมิสาหร่าย
ตั้งศาลพระภูมิหนองหลัก
ตั้งศาลพระภูมิโนนตูม
ตั้งศาลพระภูมิโนนยอ
ตั้งศาลพระภูมิโนนรัง

ตั้งศาลพระภูมิด่านขุนทด
ตั้งศาลพระภูมิกุดพิมาน
ตั้งศาลพระภูมิด่านขุนทด
ตั้งศาลพระภูมิด่านนอก
ตั้งศาลพระภูมิด่านใน
ตั้งศาลพระภูมิตะเคียน
ตั้งศาลพระภูมิบ้านเก่า
ตั้งศาลพระภูมิบ้านแปรง
ตั้งศาลพระภูมิพันชนะ
ตั้งศาลพระภูมิสระจรเข้
ตั้งศาลพระภูมิหนองกราด
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัวตะเกียด
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัวละคร
ตั้งศาลพระภูมิหนองไทร
ตั้งศาลพระภูมิหินดาด
ตั้งศาลพระภูมิห้วยบง
ตั้งศาลพระภูมิโนนเมืองพัฒนา

ตั้งศาลพระภูมิบัวใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิกุดจอก
ตั้งศาลพระภูมิขุนทอง
ตั้งศาลพระภูมิดอนตะหนิน
ตั้งศาลพระภูมิด่านช้าง
ตั้งศาลพระภูมิบัวใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัวสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิหนองแจ้งใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิห้วยยาง
ตั้งศาลพระภูมิเสมาใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิโนนทองหลาง

ตั้งศาลพระภูมิบ้านเหลื่อม
ตั้งศาลพระภูมิช่อระกา
ตั้งศาลพระภูมิบ้านเหลื่อม
ตั้งศาลพระภูมิวังโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิโคกกระเบื้อง

ตั้งศาลพระภูมิประทาย
ตั้งศาลพระภูมิกระทุ่มราย
ตั้งศาลพระภูมิดอนมัน
ตั้งศาลพระภูมิตลาดไทร
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งสว่าง
ตั้งศาลพระภูมินางรำ
ตั้งศาลพระภูมิประทาย
ตั้งศาลพระภูมิวังไม้แดง
ตั้งศาลพระภูมิหนองค่าย
ตั้งศาลพระภูมิหนองพลวง
ตั้งศาลพระภูมิหันห้วยทราย
ตั้งศาลพระภูมิเมืองโดน
ตั้งศาลพระภูมิโคกกลาง
ตั้งศาลพระภูมิโนนเพ็ด

ตั้งศาลพระภูมิปักธงชัย
ตั้งศาลพระภูมิงิ้ว
ตั้งศาลพระภูมิดอน
ตั้งศาลพระภูมิตะขบ
ตั้งศาลพระภูมิตะคุ
ตั้งศาลพระภูมิตูม
ตั้งศาลพระภูมิธงชัยเหนือ
ตั้งศาลพระภูมินกออก
ตั้งศาลพระภูมิบ่อปลาทอง
ตั้งศาลพระภูมิภูหลวง
ตั้งศาลพระภูมิลำนางแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิสะแกราช
ตั้งศาลพระภูมิสำโรง
ตั้งศาลพระภูมิสุขเกษม
ตั้งศาลพระภูมิเกษมทรัพย์
ตั้งศาลพระภูมิเมืองปัก
ตั้งศาลพระภูมิโคกไทย

ตั้งศาลพระภูมิปากช่อง
ตั้งศาลพระภูมิกลางดง
ตั้งศาลพระภูมิขนงพระ
ตั้งศาลพระภูมิคลองม่วง
ตั้งศาลพระภูมิจันทึก
ตั้งศาลพระภูมิปากช่อง
ตั้งศาลพระภูมิพญาเย็น
ตั้งศาลพระภูมิวังกะทะ
ตั้งศาลพระภูมิวังไทร
ตั้งศาลพระภูมิหนองน้ำแดง
ตั้งศาลพระภูมิหนองสาหร่าย
ตั้งศาลพระภูมิหมูสี
ตั้งศาลพระภูมิโป่งตาลอง

ตั้งศาลพระภูมิพระทองคำ
ตั้งศาลพระภูมิทัพรั้ง
ตั้งศาลพระภูมิพังเทียม
ตั้งศาลพระภูมิมาบกราด
ตั้งศาลพระภูมิสระพระ
ตั้งศาลพระภูมิหนองหอย

ตั้งศาลพระภูมิพิมาย
ตั้งศาลพระภูมิกระชอน
ตั้งศาลพระภูมิกระเบื้องใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิชีวาน
ตั้งศาลพระภูมิดงใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิท่าหลวง
ตั้งศาลพระภูมิธารละหลอด
ตั้งศาลพระภูมินิคมสร้างตนเอง
ตั้งศาลพระภูมิรังกาใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิสัมฤทธิ์
ตั้งศาลพระภูมิหนองระเวียง
ตั้งศาลพระภูมิโบสถ์
ตั้งศาลพระภูมิในเมือง

ตั้งศาลพระภูมิลำทะเมนชัย
ตั้งศาลพระภูมิขุย
ตั้งศาลพระภูมิช่องแมว
ตั้งศาลพระภูมิบ้านยาง
ตั้งศาลพระภูมิไพล

ตั้งศาลพระภูมิวังน้ำเขียว
ตั้งศาลพระภูมิระเริง
ตั้งศาลพระภูมิวังน้ำเขียว
ตั้งศาลพระภูมิวังหมี
ตั้งศาลพระภูมิอุดมทรัพย์
ตั้งศาลพระภูมิไทยสามัคคี

ตั้งศาลพระภูมิสีคิ้ว
ตั้งศาลพระภูมิกฤษณา
ตั้งศาลพระภูมิกุดน้อย
ตั้งศาลพระภูมิคลองไผ่
ตั้งศาลพระภูมิดอนเมือง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านหัน
ตั้งศาลพระภูมิมิตรภาพ
ตั้งศาลพระภูมิลาดบัวขาว
ตั้งศาลพระภูมิวังโรงใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิสีคิ้ว
ตั้งศาลพระภูมิหนองน้ำใส
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัวน้อย
ตั้งศาลพระภูมิหนองหญ้าขาว

ตั้งศาลพระภูมิสูงเนิน
ตั้งศาลพระภูมิกุดจิก
ตั้งศาลพระภูมินากลาง
ตั้งศาลพระภูมิบุ่งขี้เหล็ก
ตั้งศาลพระภูมิมะเกลือเก่า
ตั้งศาลพระภูมิมะเกลือใหม่
ตั้งศาลพระภูมิสูงเนิน
ตั้งศาลพระภูมิหนองตะไก้
ตั้งศาลพระภูมิเสมา
ตั้งศาลพระภูมิโคราช
ตั้งศาลพระภูมิโค้งยาง
ตั้งศาลพระภูมิโนนค่า

ตั้งศาลพระภูมิหนองบุนนาก
ตั้งศาลพระภูมิบ้านใหม่
ตั้งศาลพระภูมิลุงเขว้า
ตั้งศาลพระภูมิสารภี
ตั้งศาลพระภูมิหนองตะไก้
ตั้งศาลพระภูมิหนองบุนนาก
ตั้งศาลพระภูมิหนองหัวแรต
ตั้งศาลพระภูมิหนองไม้ไผ่
ตั้งศาลพระภูมิแหลมทอง
ตั้งศาลพระภูมิไทยเจริญ

ตั้งศาลพระภูมิห้วยแถลง
ตั้งศาลพระภูมิกงรถ
ตั้งศาลพระภูมิงิ้ว
ตั้งศาลพระภูมิตะโก
ตั้งศาลพระภูมิทับสวาย
ตั้งศาลพระภูมิหลุ่งตะเคียน
ตั้งศาลพระภูมิหลุ่งประดู่
ตั้งศาลพระภูมิหินดาด
ตั้งศาลพระภูมิห้วยแคน
ตั้งศาลพระภูมิห้วยแถลง
ตั้งศาลพระภูมิเมืองพลับพลา

ตั้งศาลพระภูมิเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งศาลพระภูมิช้างทอง
ตั้งศาลพระภูมิท่าช้าง
ตั้งศาลพระภูมิพระพุทธ
ตั้งศาลพระภูมิหนองงูเหลือม
ตั้งศาลพระภูมิหนองยาง

ตั้งศาลพระภูมิเทพารักษ์
ตั้งศาลพระภูมิบึงปรือ
ตั้งศาลพระภูมิวังยายทอง
ตั้งศาลพระภูมิสำนักตะคร้อ
ตั้งศาลพระภูมิหนองแวง

ตั้งศาลพระภูมิเมือง
ตั้งศาลพระภูมิจอหอ
ตั้งศาลพระภูมิตลาด
ตั้งศาลพระภูมิบ้านเกาะ
ตั้งศาลพระภูมิบ้านโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิบ้านใหม่
ตั้งศาลพระภูมิปรุใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิพลกรัง
ตั้งศาลพระภูมิพะเนา
ตั้งศาลพระภูมิพุดซา
ตั้งศาลพระภูมิมะเริง
ตั้งศาลพระภูมิสีมุม
ตั้งศาลพระภูมิสุรนารี
ตั้งศาลพระภูมิหนองกระทุ่ม
ตั้งศาลพระภูมิหนองจะบก
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัวศาลา
ตั้งศาลพระภูมิหนองระเวียง
ตั้งศาลพระภูมิหนองไข่น้ำ
ตั้งศาลพระภูมิหนองไผ่ล้อม
ตั้งศาลพระภูมิหมื่นไวย
ตั้งศาลพระภูมิหัวทะเล
ตั้งศาลพระภูมิโคกกรวด
ตั้งศาลพระภูมิโคกสูง
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์กลาง
ตั้งศาลพระภูมิในเมือง
ตั้งศาลพระภูมิไชยมงคล

ตั้งศาลพระภูมิเมืองยาง
ตั้งศาลพระภูมิกระเบื้องนอก
ตั้งศาลพระภูมิละหานปลาค้าว
ตั้งศาลพระภูมิเมืองยาง
ตั้งศาลพระภูมิโนนอุดม

ตั้งศาลพระภูมิเสิงสาง
ตั้งศาลพระภูมิกุดโบสถ์
ตั้งศาลพระภูมิบ้านราษฎร์
ตั้งศาลพระภูมิสระตะเคียน
ตั้งศาลพระภูมิสุขไพบูลย์
ตั้งศาลพระภูมิเสิงสาง
ตั้งศาลพระภูมิโนนสมบูรณ์

ตั้งศาลพระภูมิแก้งสนามนาง
ตั้งศาลพระภูมิบึงพะไล
ตั้งศาลพระภูมิบึงสำโรง
ตั้งศาลพระภูมิสีสุก
ตั้งศาลพระภูมิแก้งสนามนาง
ตั้งศาลพระภูมิโนนสำราญ

ตั้งศาลพระภูมิโชคชัย
ตั้งศาลพระภูมิกระโทก
ตั้งศาลพระภูมิด่านเกวียน
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งอรุณ
ตั้งศาลพระภูมิท่าจะหลุง
ตั้งศาลพระภูมิท่าลาดขาว
ตั้งศาลพระภูมิท่าอ่าง
ตั้งศาลพระภูมิท่าเยี่ยม
ตั้งศาลพระภูมิพลับพลา
ตั้งศาลพระภูมิละลมใหม่พัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิโชคชัย

ตั้งศาลพระภูมิโนนสูง
ตั้งศาลพระภูมิขามเฒ่า
ตั้งศาลพระภูมิจันอัด
ตั้งศาลพระภูมิดอนชมพู
ตั้งศาลพระภูมิดอนหวาย
ตั้งศาลพระภูมิด่านคล้า
ตั้งศาลพระภูมิธารปราสาท
ตั้งศาลพระภูมิบิง
ตั้งศาลพระภูมิพลสงคราม
ตั้งศาลพระภูมิมะค่า
ตั้งศาลพระภูมิลำคอหงษ์
ตั้งศาลพระภูมิลำมูล
ตั้งศาลพระภูมิหลุมข้าว
ตั้งศาลพระภูมิเมืองปราสาท
ตั้งศาลพระภูมิโตนด
ตั้งศาลพระภูมิโนนสูง
ตั้งศาลพระภูมิใหม่

ตั้งศาลพระภูมิโนนแดง
ตั้งศาลพระภูมิดอนยาวใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิวังหิน
ตั้งศาลพระภูมิสำพะเนียง
ตั้งศาลพระภูมิโนนตาเถร
ตั้งศาลพระภูมิโนนแดง

ตั้งศาลพระภูมิโนนไทย
ตั้งศาลพระภูมิกำปัง
ตั้งศาลพระภูมิค้างพลู
ตั้งศาลพระภูมิด่านจาก
ตั้งศาลพระภูมิถนนโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิบัลลังก์
ตั้งศาลพระภูมิบ้านวัง
ตั้งศาลพระภูมิมะค่า
ตั้งศาลพระภูมิสายออ
ตั้งศาลพระภูมิสำโรง
ตั้งศาลพระภูมิโนนไทย