ตั้งศาลพระภูมิบึงกาฬ

รับจัดพิธีพราหมณ์บึงกาฬ
การตั้งศาลพระภูมิบึงกาฬ
การตั้งศาลตายายบึงกาฬ
การตั้งศาลเจ้าที่บึงกาฬ
การตั้งศาลพระพรหมบึงกาฬ


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์บึงกาฬ รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลบึงกาฬ ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิบึงกาฬ
ตั้งศาลพระภูมิบึงกาฬ
ตั้งศาลพระภูมิคำนาดี
ตั้งศาลพระภูมิชัยพร
ตั้งศาลพระภูมินาสวรรค์
ตั้งศาลพระภูมิบึงกาฬ
ตั้งศาลพระภูมิวิศิษฐ์
ตั้งศาลพระภูมิหนองเข็ง
ตั้งศาลพระภูมิหนองเลิง
ตั้งศาลพระภูมิหอคำ
ตั้งศาลพระภูมิโคกก่อง
ตั้งศาลพระภูมิโนนสมบูรณ์
ตั้งศาลพระภูมิโป่งเปือย
ตั้งศาลพระภูมิไคสี
ตั้งศาลพระภูมิเทศบาลตำบลบึงกาฬ
ตั้งศาลพระภูมิเทศบาลตำบลพรเจริญ

ตั้งศาลพระภูมิบึงโขงหลง
ตั้งศาลพระภูมิดงบัง
ตั้งศาลพระภูมิท่าดอกคำ
ตั้งศาลพระภูมิบึงโขงหลง
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์หมากแข้ง
………. เทศบาลตำบลบึงโขงหลง

ตั้งศาลพระภูมิบุ่งคล้า
ตั้งศาลพระภูมิบุ่งคล้า
ตั้งศาลพระภูมิหนองเดิ่น
ตั้งศาลพระภูมิโคกกว้าง

ตั้งศาลพระภูมิปากคาด
ตั้งศาลพระภูมินากั้ง
ตั้งศาลพระภูมินาดง
ตั้งศาลพระภูมิปากคาด
ตั้งศาลพระภูมิสมสนุก
ตั้งศาลพระภูมิหนองยอง
ตั้งศาลพระภูมิโนนศิลา
ตั้งศาลพระภูมิ เทศบาลตำบลปากคาด
ตั้งศาลพระภูมิเทศบาลตำบลปากคาด

ตั้งศาลพระภูมิพรเจริญ
ตั้งศาลพระภูมิดอนหญ้านาง
ตั้งศาลพระภูมิป่าแฝก
ตั้งศาลพระภูมิพรเจริญ
ตั้งศาลพระภูมิวังชมภู
ตั้งศาลพระภูมิศรีชมภู
ตั้งศาลพระภูมิศรีสำราญ
ตั้งศาลพระภูมิหนองหัวช้าง
ตั้งศาลพระภูมิเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง

ตั้งศาลพระภูมิศรีวิไล
ตั้งศาลพระภูมิชุมภูพร
ตั้งศาลพระภูมินาสะแบง
ตั้งศาลพระภูมินาสิงห์
ตั้งศาลพระภูมินาแสง
ตั้งศาลพระภูมิศรีวิไล
ตั้งศาลพระภูมิเทศบาลตำบลศรีวิไล

ตั้งศาลพระภูมิเซกา
ตั้งศาลพระภูมิซาง
ตั้งศาลพระภูมิท่ากกแดง
ตั้งศาลพระภูมิท่าสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิน้ำจั้น
ตั้งศาลพระภูมิบ้านต้อง
ตั้งศาลพระภูมิป่งไฮ
ตั้งศาลพระภูมิหนองทุ่ม
ตั้งศาลพระภูมิเซกา
ตั้งศาลพระภูมิโสกก่าม
ตั้งศาลพระภูมิเทศบาลตำบลท่าสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิเทศบาลตำบลศรีพนา

ตั้งศาลพระภูมิโซ่พิสัย
ตั้งศาลพระภูมิคำแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิถ้ำเจริญ
ตั้งศาลพระภูมิบัวตูม
ตั้งศาลพระภูมิศรีชมภู
ตั้งศาลพระภูมิหนองพันทา
ตั้งศาลพระภูมิเหล่าทอง
ตั้งศาลพระภูมิโซ่
ตั้งศาลพระภูมิเทศบาลตำบลโซ่พิสัย