ตั้งศาลพระภูมิมุกดาหาร

รับจัดพิธีพราหมณ์มุกดาหาร
การตั้งศาลพระภูมิมุกดาหาร
การตั้งศาลตายายมุกดาหาร
การตั้งศาลเจ้าที่มุกดาหาร
การตั้งศาลพระพรหมมุกดาหาร


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์มุกดาหาร  รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลมุกดาหาร ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิมุกดาหาร
ตั้งศาลพระภูมิคำชะอี
ตั้งศาลพระภูมิคำชะอี
ตั้งศาลพระภูมิคำบก
ตั้งศาลพระภูมิน้ำเที่ยง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านค้อ
ตั้งศาลพระภูมิบ้านซ่ง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านเหล่า
ตั้งศาลพระภูมิหนองเอี่ยน
ตั้งศาลพระภูมิเหล่าสร้างถ่อ
ตั้งศาลพระภูมิโพนงาม

ตั้งศาลพระภูมิดงหลวง
ตั้งศาลพระภูมิกกตูม
ตั้งศาลพระภูมิชะโนดน้อย
ตั้งศาลพระภูมิดงหลวง
ตั้งศาลพระภูมิพังแดง
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิหนองแคน

ตั้งศาลพระภูมิดอนตาล
ตั้งศาลพระภูมิดอนตาล
ตั้งศาลพระภูมินาสะเม็ง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านบาก
ตั้งศาลพระภูมิบ้านแก้ง
ตั้งศาลพระภูมิป่าไร่
ตั้งศาลพระภูมิเหล่าหมี
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ไทร

ตั้งศาลพระภูมินิคมคำสร้อย
ตั้งศาลพระภูมิกกแดง
ตั้งศาลพระภูมินากอก
ตั้งศาลพระภูมินาอุดม
ตั้งศาลพระภูมินิคมคำสร้อย
ตั้งศาลพระภูมิร่มเกล้า
ตั้งศาลพระภูมิหนองแวง
ตั้งศาลพระภูมิโชคชัย

ตั้งศาลพระภูมิหนองสูง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านเป้า
ตั้งศาลพระภูมิภูวง
ตั้งศาลพระภูมิหนองสูง
ตั้งศาลพระภูมิหนองสูงเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิหนองสูงใต้
ตั้งศาลพระภูมิโนนยาง

ตั้งศาลพระภูมิหว้านใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิชะโนด
ตั้งศาลพระภูมิดงหมู
ตั้งศาลพระภูมิบางทรายน้อย
ตั้งศาลพระภูมิป่งขาม
ตั้งศาลพระภูมิหว้านใหญ่

ตั้งศาลพระภูมิเมือง
ตั้งศาลพระภูมิกุดแข้
ตั้งศาลพระภูมิคำป่าหลาย
ตั้งศาลพระภูมิคำอาฮวน
ตั้งศาลพระภูมิดงมอน
ตั้งศาลพระภูมิดงเย็น
ตั้งศาลพระภูมินาสีนวน
ตั้งศาลพระภูมินาโสก
ตั้งศาลพระภูมิบางทรายใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิบ้านโคก
ตั้งศาลพระภูมิผึ่งแดด
ตั้งศาลพระภูมิมุกดาหาร
ตั้งศาลพระภูมิศรีบุญเรือง
ตั้งศาลพระภูมิโพนทราย