ตั้งศาลพระภูมิร้อยเอ็ด

รับจัดพิธีพราหมณ์ร้อยเอ็ด
การตั้งศาลพระภูมิร้อยเอ็ด
การตั้งศาลตายายร้อยเอ็ด
การตั้งศาลเจ้าที่ร้อยเอ็ด
การตั้งศาลพระพรหมร้อยเอ็ด


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ร้อยเอ็ด  รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลร้อยเอ็ด ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิร้อยเอ็ด
 ตั้งศาลพระภูมิทุ่งเขาหลวง
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งเขาหลวง
ตั้งศาลพระภูมิบึงงาม
ตั้งศาลพระภูมิมะบ้า
ตั้งศาลพระภูมิเทอดไทย
ตั้งศาลพระภูมิเหล่า

ตั้งศาลพระภูมิหนองฮี
ตั้งศาลพระภูมิดูกอึ่ง
ตั้งศาลพระภูมิสาวแห
ตั้งศาลพระภูมิหนองฮี
ตั้งศาลพระภูมิเด่นราษฎร์

ตั้งศาลพระภูมิเชียงขวัญ
ตั้งศาลพระภูมิบ้านเขือง
ตั้งศาลพระภูมิพระธาตุ
ตั้งศาลพระภูมิพระเจ้า
ตั้งศาลพระภูมิพลับพลา
ตั้งศาลพระภูมิหมูม้น
ตั้งศาลพระภูมิเชียงขวัญ

ตั้งศาลพระภูมิจตุรพักตรพิมาน
ตั้งศาลพระภูมิดงกลาง
ตั้งศาลพระภูมิดงแดง
ตั้งศาลพระภูมิดู่น้อย
ตั้งศาลพระภูมิน้ำใส
ตั้งศาลพระภูมิป่าสังข์
ตั้งศาลพระภูมิลิ้นฟ้า
ตั้งศาลพระภูมิศรีโคตร
ตั้งศาลพระภูมิหนองผือ
ตั้งศาลพระภูมิหัวช้าง
ตั้งศาลพระภูมิอีง่อง
ตั้งศาลพระภูมิเมืองหงส์
ตั้งศาลพระภูมิโคกล่าม

ตั้งศาลพระภูมิจังหาร
ตั้งศาลพระภูมิจังหาร
ตั้งศาลพระภูมิดงสิงห์
ตั้งศาลพระภูมิดินดำ
ตั้งศาลพระภูมิปาฝา
ตั้งศาลพระภูมิผักแว่น
ตั้งศาลพระภูมิม่วงลาด
ตั้งศาลพระภูมิยางใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิแสนชาติ

ตั้งศาลพระภูมิธวัชบุรี
ตั้งศาลพระภูมิธงธานี
ตั้งศาลพระภูมิธวัชบุรี
ตั้งศาลพระภูมินิเวศน์
ตั้งศาลพระภูมิบึงนคร
ตั้งศาลพระภูมิมะอึ
ตั้งศาลพระภูมิราชธานี
ตั้งศาลพระภูมิหนองพอก
ตั้งศาลพระภูมิหนองไผ่
ตั้งศาลพระภูมิอุ่มเม้า
ตั้งศาลพระภูมิเขวาทุ่ง
ตั้งศาลพระภูมิเมืองน้อย
ตั้งศาลพระภูมิไพศาล

ตั้งศาลพระภูมิปทุมรัตต์
ตั้งศาลพระภูมิขี้เหล็ก
ตั้งศาลพระภูมิดอกล้ำ
ตั้งศาลพระภูมิบัวแดง
ตั้งศาลพระภูมิสระบัว
ตั้งศาลพระภูมิหนองแคน
ตั้งศาลพระภูมิโนนสง่า
ตั้งศาลพระภูมิโนนสวรรค์
ตั้งศาลพระภูมิโพนสูง

ตั้งศาลพระภูมิพนมไพร
ตั้งศาลพระภูมิกุดน้ำใส
ตั้งศาลพระภูมิคำไฮ
ตั้งศาลพระภูมิค้อใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิชานุวรรณ
ตั้งศาลพระภูมินานวล
ตั้งศาลพระภูมิพนมไพร
ตั้งศาลพระภูมิวารีสวัสดิ์
ตั้งศาลพระภูมิสระแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิหนองทัพไทย
ตั้งศาลพระภูมิแสนสุข
ตั้งศาลพระภูมิโคกสว่าง
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ชัย
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ใหญ่

ตั้งศาลพระภูมิศรีสมเด็จ
ตั้งศาลพระภูมิบ้านบาก
ตั้งศาลพระภูมิศรีสมเด็จ
ตั้งศาลพระภูมิสวนจิก
ตั้งศาลพระภูมิหนองแวงควง
ตั้งศาลพระภูมิหนองใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิเมืองเปลือย
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ทอง
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์สัย

ตั้งศาลพระภูมิสุวรรณภูมิ
ตั้งศาลพระภูมิจำปาขัน
ตั้งศาลพระภูมิช้างเผือก
ตั้งศาลพระภูมิดอกไม้
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งกุลา
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งศรีเมือง
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งหลวง
ตั้งศาลพระภูมินาใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิน้ำคำ
ตั้งศาลพระภูมิบ่อพันขัน
ตั้งศาลพระภูมิสระคู
ตั้งศาลพระภูมิหัวช้าง
ตั้งศาลพระภูมิหัวโทน
ตั้งศาลพระภูมิหินกอง
ตั้งศาลพระภูมิห้วยหินลาด
ตั้งศาลพระภูมิเมืองทุ่ง

ตั้งศาลพระภูมิหนองพอก
ตั้งศาลพระภูมิกกโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิท่าสีดา
ตั้งศาลพระภูมิบึงงาม
ตั้งศาลพระภูมิผาน้ำย้อย
ตั้งศาลพระภูมิภูเขาทอง
ตั้งศาลพระภูมิรอบเมือง
ตั้งศาลพระภูมิหนองขุ่นใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิหนองพอก
ตั้งศาลพระภูมิโคกสว่าง

ตั้งศาลพระภูมิอาจสามารถ
ตั้งศาลพระภูมิขี้เหล็ก
ตั้งศาลพระภูมิบ้านดู่
ตั้งศาลพระภูมิบ้านแจ้ง
ตั้งศาลพระภูมิหนองขาม
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิหนองหมื่นถ่าน
ตั้งศาลพระภูมิหน่อม
ตั้งศาลพระภูมิอาจสามารถ
ตั้งศาลพระภูมิโพนเมือง
ตั้งศาลพระภูมิโหรา

ตั้งศาลพระภูมิเกษตรวิสัย
ตั้งศาลพระภูมิกำแพง
ตั้งศาลพระภูมิกู่กาสิงห์
ตั้งศาลพระภูมิดงครั่งน้อย
ตั้งศาลพระภูมิดงครั่งใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งทอง
ตั้งศาลพระภูมิน้ำอ้อม
ตั้งศาลพระภูมิบ้านฝาง
ตั้งศาลพระภูมิสิงห์โคก
ตั้งศาลพระภูมิหนองแวง
ตั้งศาลพระภูมิเกษตรวิสัย
ตั้งศาลพระภูมิเมืองบัว
ตั้งศาลพระภูมิเหล่าหลวง
ตั้งศาลพระภูมิโนนสว่าง

ตั้งศาลพระภูมิเมยวดี
ตั้งศาลพระภูมิชมสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิชุมพร
ตั้งศาลพระภูมิบุ่งเลิศ
ตั้งศาลพระภูมิเมยวดี

ตั้งศาลพระภูมิเมือง
ตั้งศาลพระภูมิขอนแก่น
ตั้งศาลพระภูมิดงลาน
ตั้งศาลพระภูมินาโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิปอภาร
ตั้งศาลพระภูมิรอบเมือง
ตั้งศาลพระภูมิสะอาดสมบูรณ์
ตั้งศาลพระภูมิสีแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิหนองแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิหนองแวง
ตั้งศาลพระภูมิเมืองทอง
ตั้งศาลพระภูมิเหนือเมือง
ตั้งศาลพระภูมิแคนใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิโนนตาล
ตั้งศาลพระภูมิโนนรัง
ตั้งศาลพระภูมิในเมือง

ตั้งศาลพระภูมิเมืองสรวง
ตั้งศาลพระภูมิกกกุง
ตั้งศาลพระภูมิคูเมือง
ตั้งศาลพระภูมิหนองผือ
ตั้งศาลพระภูมิหนองหิน
ตั้งศาลพระภูมิเมืองสรวง

ตั้งศาลพระภูมิเสลภูมิ
ตั้งศาลพระภูมิกลาง
ตั้งศาลพระภูมิขวัญเมือง
ตั้งศาลพระภูมิขวาว
ตั้งศาลพระภูมิท่าม่วง
ตั้งศาลพระภูมินางาม
ตั้งศาลพระภูมินาเมือง
ตั้งศาลพระภูมินาเลิง
ตั้งศาลพระภูมินาแซง
ตั้งศาลพระภูมิบึงเกลือ
ตั้งศาลพระภูมิพรสวรรค์
ตั้งศาลพระภูมิภูเงิน
ตั้งศาลพระภูมิวังหลวง
ตั้งศาลพระภูมิศรีวิสัย
ตั้งศาลพระภูมิหนองหลวง
ตั้งศาลพระภูมิเกาะแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิเมืองไพร
ตั้งศาลพระภูมิเหล่าน้อย
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ทอง

ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ชัย
ตั้งศาลพระภูมิขามเปี้ย
ตั้งศาลพระภูมิคำพอุง
ตั้งศาลพระภูมิดอนโอง
ตั้งศาลพระภูมิบัวคำ
ตั้งศาลพระภูมิสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิหนองตาไก้
ตั้งศาลพระภูมิอัคคะคำ
ตั้งศาลพระภูมิเชียงใหม่
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ศรี

ตั้งศาลพระภูมิโพนทราย
ตั้งศาลพระภูมิท่าหาดยาว
ตั้งศาลพระภูมิยางคำ
ตั้งศาลพระภูมิศรีสว่าง
ตั้งศาลพระภูมิสามขา
ตั้งศาลพระภูมิโพนทราย

ตั้งศาลพระภูมิโพนทอง
ตั้งศาลพระภูมิคำนาดี
ตั้งศาลพระภูมินาอุดม
ตั้งศาลพระภูมิพรมสวรรค์
ตั้งศาลพระภูมิวังสามัคคี
ตั้งศาลพระภูมิสระนกแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิสว่าง
ตั้งศาลพระภูมิหนองใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิอุ่มเม่า
ตั้งศาลพระภูมิแวง
ตั้งศาลพระภูมิโคกกกม่วง
ตั้งศาลพระภูมิโคกสูง
ตั้งศาลพระภูมิโนนชัยศรี
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ทอง
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ศรีสว่าง