ตั้งศาลพระภูมิศรีสะเกษ

รับจัดพิธีพราหมณ์ศรีสะเกษ 
การตั้งศาลพระภูมิศรีสะเกษ 
การตั้งศาลตายายศรีสะเกษ 
การตั้งศาลเจ้าที่ศรีสะเกษ 
การตั้งศาลพระพรหมศรีสะเกษ


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ศรีสะเกษ   รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลศรีสะเกษ  ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิศรีสะเกษ 
ตั้งศาลพระภูมิศิลาลาด
ตั้งศาลพระภูมิกุง
ตั้งศาลพระภูมิคลีกลิ้ง
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัวดง
ตั้งศาลพระภูมิโจดม่วง

ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ศรีสุวรรณ
ตั้งศาลพระภูมิผือใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิหนองม้า
ตั้งศาลพระภูมิอีเซ
ตั้งศาลพระภูมิเสียว
ตั้งศาลพระภูมิโดด

ตั้งศาลพระภูมิกันทรลักษ์
ตั้งศาลพระภูมิกระแชง
ตั้งศาลพระภูมิกุดเสลา
ตั้งศาลพระภูมิขนุน
ตั้งศาลพระภูมิจานใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิชำ
ตั้งศาลพระภูมิตระกาจ
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิน้ำอ้อม
ตั้งศาลพระภูมิบึงมะลู
ตั้งศาลพระภูมิภูผาหมอก
ตั้งศาลพระภูมิภูเงิน
ตั้งศาลพระภูมิรุง
ตั้งศาลพระภูมิละลาย
ตั้งศาลพระภูมิสวนกล้วย
ตั้งศาลพระภูมิสังเม็ก
ตั้งศาลพระภูมิหนองหญ้าลาด
ตั้งศาลพระภูมิเมือง
ตั้งศาลพระภูมิเวียงเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิเสาธงชัย
ตั้งศาลพระภูมิโนนสำราญ

ตั้งศาลพระภูมิกันทรารมย์
ตั้งศาลพระภูมิคำเนียม
ตั้งศาลพระภูมิจาน
ตั้งศาลพระภูมิดูน
ตั้งศาลพระภูมิดู่
ตั้งศาลพระภูมิทาม
ตั้งศาลพระภูมิบัวน้อย
ตั้งศาลพระภูมิผักแพว
ตั้งศาลพระภูมิยาง
ตั้งศาลพระภูมิละทาย
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิหนองหัวช้าง
ตั้งศาลพระภูมิหนองแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิหนองแวง
ตั้งศาลพระภูมิอีปาด
ตั้งศาลพระภูมิเมืองน้อย
ตั้งศาลพระภูมิโนนสัง

ตั้งศาลพระภูมิขุขันธ์
ตั้งศาลพระภูมิกฤษณา
ตั้งศาลพระภูมิกันทรารมย์
ตั้งศาลพระภูมิจะกง
ตั้งศาลพระภูมิดองกำเม็ด
ตั้งศาลพระภูมิตะเคียน
ตั้งศาลพระภูมิตาอุด
ตั้งศาลพระภูมินิคมพัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิปราสาท
ตั้งศาลพระภูมิปรือใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิลมศักดิ์
ตั้งศาลพระภูมิศรีตระกูล
ตั้งศาลพระภูมิศรีสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิสะเดาใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิสำโรงตาเจ็น
ตั้งศาลพระภูมิหนองฉลอง
ตั้งศาลพระภูมิหัวเสือ
ตั้งศาลพระภูมิห้วยสำราญ
ตั้งศาลพระภูมิห้วยเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิห้วยใต้
ตั้งศาลพระภูมิโคกเพชร
ตั้งศาลพระภูมิโสน
ตั้งศาลพระภูมิใจดี

ตั้งศาลพระภูมิขุนหาญ
ตั้งศาลพระภูมิกระหวัน
ตั้งศาลพระภูมิกันทรอม
ตั้งศาลพระภูมิขุนหาญ
ตั้งศาลพระภูมิบักดอง
ตั้งศาลพระภูมิพราน
ตั้งศาลพระภูมิภูฝ้าย
ตั้งศาลพระภูมิสิ
ตั้งศาลพระภูมิห้วยจันทร์
ตั้งศาลพระภูมิโนนสูง
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์กระสังข์
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์วงศ์
ตั้งศาลพระภูมิไพร

ตั้งศาลพระภูมิน้ำเกลี้ยง
ตั้งศาลพระภูมิคูบ
ตั้งศาลพระภูมิตองปิด
ตั้งศาลพระภูมิน้ำเกลี้ยง
ตั้งศาลพระภูมิรุ่งระวี
ตั้งศาลพระภูมิละเอาะ
ตั้งศาลพระภูมิเขิน

ตั้งศาลพระภูมิบึงบูรพ์
ตั้งศาลพระภูมิบึงบูรพ์
ตั้งศาลพระภูมิเป๊าะ

ตั้งศาลพระภูมิปรางค์กู่
ตั้งศาลพระภูมิกู่
ตั้งศาลพระภูมิดู่
ตั้งศาลพระภูมิตูม
ตั้งศาลพระภูมิพิมาย
ตั้งศาลพระภูมิพิมายเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิสมอ
ตั้งศาลพระภูมิสวาย
ตั้งศาลพระภูมิสำโรงปราสาท
ตั้งศาลพระภูมิหนองเชียงทูน
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ศรี

ตั้งศาลพระภูมิพยุห์
ตั้งศาลพระภูมิตำแย
ตั้งศาลพระภูมิพยุห์
ตั้งศาลพระภูมิพรหมสวัสดิ์
ตั้งศาลพระภูมิหนองค้า
ตั้งศาลพระภูมิโนนเพ็ก

ตั้งศาลพระภูมิภูสิงห์
ตั้งศาลพระภูมิดงรัก
ตั้งศาลพระภูมิตะเคียนราม
ตั้งศาลพระภูมิละลม
ตั้งศาลพระภูมิห้วยตามอญ
ตั้งศาลพระภูมิห้วยตึ๊กชู
ตั้งศาลพระภูมิโคกตาล
ตั้งศาลพระภูมิไพรพัฒนา

ตั้งศาลพระภูมิยางชุมน้อย
ตั้งศาลพระภูมิกุดเมืองฮาม
ตั้งศาลพระภูมิคอนกาม
ตั้งศาลพระภูมิบึงบอน
ตั้งศาลพระภูมิยางชุมน้อย
ตั้งศาลพระภูมิยางชุมใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิลิ้นฟ้า
ตั้งศาลพระภูมิโนนคูณ

ตั้งศาลพระภูมิราษีไศล
ตั้งศาลพระภูมิจิกสังข์ทอง
ตั้งศาลพระภูมิดู่ ตำบลด่าน
ตั้งศาลพระภูมิบัวหุ่ง
ตั้งศาลพระภูมิสร้างปี่
ตั้งศาลพระภูมิส้มป่อย
ตั้งศาลพระภูมิหนองหมี
ตั้งศาลพระภูมิหนองอึ่ง
ตั้งศาลพระภูมิหนองแค
ตั้งศาลพระภูมิหว้านคำ
ตั้งศาลพระภูมิเมืองคง
ตั้งศาลพระภูมิเมืองแคน
ตั้งศาลพระภูมิไผ่

ตั้งศาลพระภูมิวังหิน
ตั้งศาลพระภูมิดวนใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งสว่าง
ตั้งศาลพระภูมิธาตุ
ตั้งศาลพระภูมิบุสูง
ตั้งศาลพระภูมิบ่อแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิวังหิน
ตั้งศาลพระภูมิศรีสำราญ
ตั้งศาลพระภูมิโพนยาง

ตั้งศาลพระภูมิศรีรัตนะ
ตั้งศาลพระภูมิตูม
ตั้งศาลพระภูมิพิงพวย
ตั้งศาลพระภูมิศรีแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิศรีโนนงาม
ตั้งศาลพระภูมิสระเยาว์
ตั้งศาลพระภูมิสะพุง
ตั้งศาลพระภูมิเสืองข้าว

ตั้งศาลพระภูมิห้วยทับทัน
ตั้งศาลพระภูมิกล้วยกว้าง
ตั้งศาลพระภูมิจานแสนไชย
ตั้งศาลพระภูมิปราสาท
ตั้งศาลพระภูมิผักไหม
ตั้งศาลพระภูมิห้วยทับทัน
ตั้งศาลพระภูมิเมืองหลวง

ตั้งศาลพระภูมิอุทุมพรพิสัย
ตั้งศาลพระภูมิกำแพง
ตั้งศาลพระภูมิก้านเหลือง
ตั้งศาลพระภูมิขะยูง
ตั้งศาลพระภูมิตาเกษ
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งไชย
ตั้งศาลพระภูมิปะอาว
ตั้งศาลพระภูมิรังแร้ง
ตั้งศาลพระภูมิสระกำแพงใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิสำโรง
ตั้งศาลพระภูมิหนองห้าง
ตั้งศาลพระภูมิหนองไฮ
ตั้งศาลพระภูมิหัวช้าง
ตั้งศาลพระภูมิอี่หล่ำ
ตั้งศาลพระภูมิแขม
ตั้งศาลพระภูมิแข้
ตั้งศาลพระภูมิแต้
ตั้งศาลพระภูมิโคกจาน
ตั้งศาลพระภูมิโคกหล่าม
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ชัย

ตั้งศาลพระภูมิเบญจลักษ์
ตั้งศาลพระภูมิท่าคล้อ
ตั้งศาลพระภูมิหนองงูเหลือม
ตั้งศาลพระภูมิหนองหว้า
ตั้งศาลพระภูมิหนองฮาง
ตั้งศาลพระภูมิเสียว

ตั้งศาลพระภูมิเมือง
ตั้งศาลพระภูมิคูซอด
ตั้งศาลพระภูมิจาน
ตั้งศาลพระภูมิซำ
ตั้งศาลพระภูมิตะดอบ
ตั้งศาลพระภูมิทุ่ม
ตั้งศาลพระภูมิน้ำคำ
ตั้งศาลพระภูมิหญ้าปล้อง
ตั้งศาลพระภูมิหนองครก
ตั้งศาลพระภูมิหนองแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิหนองไผ่
ตั้งศาลพระภูมิหนองไฮ
ตั้งศาลพระภูมิหมากเขียบ
ตั้งศาลพระภูมิเมืองเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิเมืองใต้
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิโพนข่า
ตั้งศาลพระภูมิโพนค้อ
ตั้งศาลพระภูมิโพนเขวา

ตั้งศาลพระภูมิเมืองจันทร์
ตั้งศาลพระภูมิตาโกน
ตั้งศาลพระภูมิหนองใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิเมืองจันทร์

ตั้งศาลพระภูมิโนนคูณ
ตั้งศาลพระภูมิบก
ตั้งศาลพระภูมิหนองกุง
ตั้งศาลพระภูมิเหล่ากวาง
ตั้งศาลพระภูมิโนนค้อ
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์

ตั้งศาลพระภูมิไพรบึง
ตั้งศาลพระภูมิดินแดง
ตั้งศาลพระภูมิปราสาทเยอ
ตั้งศาลพระภูมิสำโรงพลัน
ตั้งศาลพระภูมิสุขสวัสดิ์
ตั้งศาลพระภูมิโนนปูน
ตั้งศาลพระภูมิไพรบึง