ตั้งศาลพระภูมิสกลนคร

รับจัดพิธีพราหมณ์สกลนคร
การตั้งศาลพระภูมิสกลนคร
การตั้งศาลตายายสกลนคร
การตั้งศาลเจ้าที่สกลนคร
การตั้งศาลพระพรหมสกลนคร


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์สกลนคร  รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลสกลนคร ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิสกลนคร
ตั้งศาลพระภูมิกุดบาก
ตั้งศาลพระภูมิกุดบาก
ตั้งศาลพระภูมิกุดไห
ตั้งศาลพระภูมินาม่อง

ตั้งศาลพระภูมิกุสุมาลย์
ตั้งศาลพระภูมิกุสุมาลย์
ตั้งศาลพระภูมินาเพียง
ตั้งศาลพระภูมินาโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิอุ่มจาน
ตั้งศาลพระภูมิโพธิไพศาล

ตั้งศาลพระภูมิคำตากล้า
ตั้งศาลพระภูมิคำตากล้า
ตั้งศาลพระภูมินาแต้
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัวสิม
ตั้งศาลพระภูมิแพด

ตั้งศาลพระภูมินิคมน้ำอูน
ตั้งศาลพระภูมินิคมน้ำอูน
ตั้งศาลพระภูมิสุวรรณคาม
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิหนองปลิง

ตั้งศาลพระภูมิบ้านม่วง
ตั้งศาลพระภูมิดงหม้อทอง
ตั้งศาลพระภูมิดงหม้อทองใต้
ตั้งศาลพระภูมิดงเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิบ่อแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิมาย
ตั้งศาลพระภูมิม่วง
ตั้งศาลพระภูมิหนองกวั่ง
ตั้งศาลพระภูมิห้วยหลัว
ตั้งศาลพระภูมิโนนสะอาด

ตั้งศาลพระภูมิพรรณานิคม
ตั้งศาลพระภูมิช้างมิ่ง
ตั้งศาลพระภูมินาหัวบ่อ
ตั้งศาลพระภูมินาใน
ตั้งศาลพระภูมิบะฮี
ตั้งศาลพระภูมิพรรณา
ตั้งศาลพระภูมิพอกน้อย
ตั้งศาลพระภูมิวังยาง
ตั้งศาลพระภูมิสว่าง
ตั้งศาลพระภูมิเชิงชุม
ตั้งศาลพระภูมิไร่

ตั้งศาลพระภูมิพังโคน
ตั้งศาลพระภูมิต้นผึ้ง
ตั้งศาลพระภูมิพังโคน
ตั้งศาลพระภูมิม่วงไข่
ตั้งศาลพระภูมิแร่
ตั้งศาลพระภูมิไฮหย่อง

ตั้งศาลพระภูมิภูพาน
ตั้งศาลพระภูมิกกปลาซิว
ตั้งศาลพระภูมิสร้างค้อ
ตั้งศาลพระภูมิหลุบเลา
ตั้งศาลพระภูมิโคกภู

ตั้งศาลพระภูมิวานรนิวาส
ตั้งศาลพระภูมิกุดเรือคำ
ตั้งศาลพระภูมิขัวก่าย
ตั้งศาลพระภูมิคอนสวรรค์
ตั้งศาลพระภูมิคูสะคาม
ตั้งศาลพระภูมิธาตุ
ตั้งศาลพระภูมินาคำ
ตั้งศาลพระภูมินาซอ
ตั้งศาลพระภูมิวานรนิวาส
ตั้งศาลพระภูมิศรีวิชัย
ตั้งศาลพระภูมิหนองสนม
ตั้งศาลพระภูมิหนองแวง
ตั้งศาลพระภูมิหนองแวงใต้
ตั้งศาลพระภูมิอินทร์แปลง
ตั้งศาลพระภูมิเดื่อศรีคันไชย

ตั้งศาลพระภูมิวาริชภูมิ
ตั้งศาลพระภูมิคำบ่อ
ตั้งศาลพระภูมิค้อเขียว
ตั้งศาลพระภูมิปลาโหล
ตั้งศาลพระภูมิวาริชภูมิ
ตั้งศาลพระภูมิหนองลาด

ตั้งศาลพระภูมิสว่างแดนดิน
ตั้งศาลพระภูมิคำสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิค้อใต้
ตั้งศาลพระภูมิตาลเนิ้ง
ตั้งศาลพระภูมิตาลโกน
ตั้งศาลพระภูมิทรายมูล
ตั้งศาลพระภูมิธาตุทอง
ตั้งศาลพระภูมิบงเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิบงใต้
ตั้งศาลพระภูมิบ้านต้าย
ตั้งศาลพระภูมิบ้านถ่อน
ตั้งศาลพระภูมิพันนา
ตั้งศาลพระภูมิสว่างแดนดิน
ตั้งศาลพระภูมิหนองหลวง
ตั้งศาลพระภูมิแวง ตำบลโคกสี
ตั้งศาลพระภูมิโพนสูง

ตั้งศาลพระภูมิส่องดาว
ตั้งศาลพระภูมิท่าศิลา
ตั้งศาลพระภูมิปทุมวาปี
ตั้งศาลพระภูมิวัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิส่องดาว

ตั้งศาลพระภูมิอากาศอำนวย
ตั้งศาลพระภูมิท่าก้อน
ตั้งศาลพระภูมินาฮี
ตั้งศาลพระภูมิบะหว้า
ตั้งศาลพระภูมิวาใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิสามัคคีพัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิอากาศ
ตั้งศาลพระภูมิโพนงาม
ตั้งศาลพระภูมิโพนแพง

ตั้งศาลพระภูมิเจริญศิลป์
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งแก
ตั้งศาลพระภูมิบ้านเหล่า
ตั้งศาลพระภูมิหนองแปน
ตั้งศาลพระภูมิเจริญศิลป์
ตั้งศาลพระภูมิโคกศิลา

ตั้งศาลพระภูมิเต่างอย
ตั้งศาลพระภูมิจันทร์เพ็ญ
ตั้งศาลพระภูมินาตาล
ตั้งศาลพระภูมิบึงทวาย
ตั้งศาลพระภูมิเต่างอย

ตั้งศาลพระภูมิเมือง
ตั้งศาลพระภูมิขมิ้น
ตั้งศาลพระภูมิงิ้วด่อน
ตั้งศาลพระภูมิดงชน
ตั้งศาลพระภูมิดงมะไฟ
ตั้งศาลพระภูมิท่าแร่
ตั้งศาลพระภูมิธาตุนาเวง
ตั้งศาลพระภูมิธาตุเชิงชุม
ตั้งศาลพระภูมิพังขว้าง
ตั้งศาลพระภูมิม่วงลาย
ตั้งศาลพระภูมิหนองลาด
ตั้งศาลพระภูมิห้วยยาง
ตั้งศาลพระภูมิฮางโฮง
ตั้งศาลพระภูมิเชียงเครือ
ตั้งศาลพระภูมิเหล่าปอแดง
ตั้งศาลพระภูมิโคกก่อง
ตั้งศาลพระภูมิโนนหอม

ตั้งศาลพระภูมิโคกศรีสุพรรณ
ตั้งศาลพระภูมิด่านม่วงคำ
ตั้งศาลพระภูมิตองโขบ
ตั้งศาลพระภูมิเหล่าโพนค้อ
ตั้งศาลพระภูมิแมดนาท่ม

ตั้งศาลพระภูมิโพนนาแก้ว
ตั้งศาลพระภูมินาตงวัฒนา
ตั้งศาลพระภูมินาแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิบ้านแป้น
ตั้งศาลพระภูมิบ้านโพน
ตั้งศาลพระภูมิเชียงสือ