ตั้งศาลพระภูมิสุรินทร์

รับจัดพิธีพราหมณ์สุรินทร์
การตั้งศาลพระภูมิสุรินทร์
การตั้งศาลตายายสุรินทร์
การตั้งศาลเจ้าที่สุรินทร์
การตั้งศาลพระพรหมสุรินทร์


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์สุรินทร์รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลสุรินทร์  ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิสุรินทร์
 ตั้งศาลพระภูมิพนมดงรัก
ตั้งศาลพระภูมิจีกแดก
ตั้งศาลพระภูมิตาเมียง
ตั้งศาลพระภูมิบักได
ตั้งศาลพระภูมิโคกกลาง

ตั้งศาลพระภูมิศรีณรงค์
ตั้งศาลพระภูมิณรงค์
ตั้งศาลพระภูมิตรวจ
ตั้งศาลพระภูมิศรีสุข
ตั้งศาลพระภูมิหนองแวง
ตั้งศาลพระภูมิแจนแวน

ตั้งศาลพระภูมิเขวาสินรินทร์
ตั้งศาลพระภูมิตากูก
ตั้งศาลพระภูมิบึง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านแร่
ตั้งศาลพระภูมิปราสาททอง
ตั้งศาลพระภูมิเขวาสินรินทร์

ตั้งศาลพระภูมิโนนนารายณ์
ตั้งศาลพระภูมิคำผง
ตั้งศาลพระภูมิระเวียง
ตั้งศาลพระภูมิหนองหลวง
ตั้งศาลพระภูมิหนองเทพ
ตั้งศาลพระภูมิโนน

ตั้งศาลพระภูมิกาบเชิง
ตั้งศาลพระภูมิกาบเชิง
ตั้งศาลพระภูมิคูตัน
ตั้งศาลพระภูมิด่าน
ตั้งศาลพระภูมิตะเคียน
ตั้งศาลพระภูมิแนงมุด
ตั้งศาลพระภูมิโคกตะเคียน

ตั้งศาลพระภูมิจอมพระ
ตั้งศาลพระภูมิกระหาด
ตั้งศาลพระภูมิจอมพระ
ตั้งศาลพระภูมิชุมแสง
ตั้งศาลพระภูมิบุแกรง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านผือ
ตั้งศาลพระภูมิลุ่มระวี
ตั้งศาลพระภูมิหนองสนิท
ตั้งศาลพระภูมิเป็นสุข
ตั้งศาลพระภูมิเมืองลีง

ตั้งศาลพระภูมิชุมพลบุรี
ตั้งศาลพระภูมิกระเบื้อง
ตั้งศาลพระภูมิชุมพลบุรี
ตั้งศาลพระภูมินาหนองไผ่
ตั้งศาลพระภูมิยะวึก
ตั้งศาลพระภูมิศรีณรงค์
ตั้งศาลพระภูมิสระขุด
ตั้งศาลพระภูมิหนองเรือ
ตั้งศาลพระภูมิเมืองบัว
ตั้งศาลพระภูมิไพรขลา

ตั้งศาลพระภูมิท่าตูม
ตั้งศาลพระภูมิกระโพ
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งกุลา
ตั้งศาลพระภูมิท่าตูม
ตั้งศาลพระภูมิบะ
ตั้งศาลพระภูมิบัวโคก
ตั้งศาลพระภูมิพรมเทพ
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิหนองเมธี
ตั้งศาลพระภูมิเมืองแก
ตั้งศาลพระภูมิโพนครก

ตั้งศาลพระภูมิบัวเชด
ตั้งศาลพระภูมิจรัส
ตั้งศาลพระภูมิตาวัง
ตั้งศาลพระภูมิบัวเชด
ตั้งศาลพระภูมิสะเดา
ตั้งศาลพระภูมิสำเภาลูน
ตั้งศาลพระภูมิอาโพน

ตั้งศาลพระภูมิปราสาท
ตั้งศาลพระภูมิกังแอน
ตั้งศาลพระภูมิกันตรวจระมวล
ตั้งศาลพระภูมิตานี
ตั้งศาลพระภูมิตาเบา
ตั้งศาลพระภูมิทมอ
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งมน
ตั้งศาลพระภูมิบ้านพลวง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านไทร
ตั้งศาลพระภูมิประทัดบุ
ตั้งศาลพระภูมิปราสาททนง
ตั้งศาลพระภูมิปรือ
ตั้งศาลพระภูมิสมุด
ตั้งศาลพระภูมิหนองใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิเชื้อเพลิง
ตั้งศาลพระภูมิโคกยาง
ตั้งศาลพระภูมิโคกสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิโชคนาสาม
ตั้งศาลพระภูมิไพล

ตั้งศาลพระภูมิรัตนบุรี
ตั้งศาลพระภูมิกุดขาคีม
ตั้งศาลพระภูมิดอนแรด
ตั้งศาลพระภูมิทับใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิธาตุ
ตั้งศาลพระภูมิน้ำเขียว
ตั้งศาลพระภูมิยางสว่าง
ตั้งศาลพระภูมิรัตนบุรี
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัวทอง
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัวบาน
ตั้งศาลพระภูมิเบิด
ตั้งศาลพระภูมิแก
ตั้งศาลพระภูมิไผ่

ตั้งศาลพระภูมิลำดวน
ตั้งศาลพระภูมิตระเปียงเตีย
ตั้งศาลพระภูมิตรำดม
ตั้งศาลพระภูมิลำดวน
ตั้งศาลพระภูมิอู่โลก
ตั้งศาลพระภูมิโชคเหนือ

ตั้งศาลพระภูมิศีขรภูมิ
ตั้งศาลพระภูมิกุดหวาย
ตั้งศาลพระภูมิขวาวใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิคาละแมะ
ตั้งศาลพระภูมิจารพัต
ตั้งศาลพระภูมิช่างปี่
ตั้งศาลพระภูมิตรมไพร
ตั้งศาลพระภูมิตรึม
ตั้งศาลพระภูมินารุ่ง
ตั้งศาลพระภูมิผักไหม
ตั้งศาลพระภูมิยาง
ตั้งศาลพระภูมิระแงง
ตั้งศาลพระภูมิหนองขวาว
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิหนองเหล็ก
ตั้งศาลพระภูมิแตล

ตั้งศาลพระภูมิสนม
ตั้งศาลพระภูมินานวน
ตั้งศาลพระภูมิสนม
ตั้งศาลพระภูมิหนองระฆัง
ตั้งศาลพระภูมิหนองอียอ
ตั้งศาลพระภูมิหัวงัว
ตั้งศาลพระภูมิแคน
ตั้งศาลพระภูมิโพนโก

ตั้งศาลพระภูมิสังขะ
ตั้งศาลพระภูมิกระเทียม
ตั้งศาลพระภูมิขอนแตก
ตั้งศาลพระภูมิดม
ตั้งศาลพระภูมิตาคง
ตั้งศาลพระภูมิตาตุม
ตั้งศาลพระภูมิทับทัน
ตั้งศาลพระภูมิบ้านจารย์
ตั้งศาลพระภูมิบ้านชบ
ตั้งศาลพระภูมิพระแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิสะกาด
ตั้งศาลพระภูมิสังขะ
ตั้งศาลพระภูมิเทพรักษา

ตั้งศาลพระภูมิสำโรงทาบ
ตั้งศาลพระภูมิกระออม
ตั้งศาลพระภูมิประดู่
ตั้งศาลพระภูมิศรีสุข
ตั้งศาลพระภูมิสะโน
ตั้งศาลพระภูมิสำโรงทาบ
ตั้งศาลพระภูมิหนองฮะ
ตั้งศาลพระภูมิหนองไผ่ล้อม
ตั้งศาลพระภูมิหมื่นศรี
ตั้งศาลพระภูมิเกาะแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิเสม็จ

ตั้งศาลพระภูมิเมือง
ตั้งศาลพระภูมิกาเกาะ
ตั้งศาลพระภูมิคอโค
ตั้งศาลพระภูมิตระแสง
ตั้งศาลพระภูมิตั้งใจ
ตั้งศาลพระภูมิตาอ็อง
ตั้งศาลพระภูมิท่าสว่าง
ตั้งศาลพระภูมินอกเมือง
ตั้งศาลพระภูมินาดี
ตั้งศาลพระภูมินาบัว
ตั้งศาลพระภูมิบุฤาษี
ตั้งศาลพระภูมิราม
ตั้งศาลพระภูมิสลักได
ตั้งศาลพระภูมิสวาย
ตั้งศาลพระภูมิสำโรง
ตั้งศาลพระภูมิเฉนียง
ตั้งศาลพระภูมิเทนมีย์
ตั้งศาลพระภูมิเพี้ยราม
ตั้งศาลพระภูมิเมืองที
ตั้งศาลพระภูมิแกใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิแสลงพันธ์
ตั้งศาลพระภูมิในเมือง