ตั้งศาลพระภูมิอำนาจเจริญ

รับจัดพิธีพราหมณ์อำนาจเจริญ
การตั้งศาลพระภูมิอำนาจเจริญ
การตั้งศาลตายายอำนาจเจริญ
การตั้งศาลเจ้าที่อำนาจเจริญ
การตั้งศาลพระพรหมอำนาจเจริญ


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์อำนาจเจริญ   รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลอำนาจเจริญ ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิอำนาจเจริญ
ตั้งศาลพระภูมิชานุมาน
ตั้งศาลพระภูมิคำเขื่อนแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิชานุมาน
ตั้งศาลพระภูมิป่าก่อ
ตั้งศาลพระภูมิโคกก่ง
ตั้งศาลพระภูมิโคกสาร

ตั้งศาลพระภูมิปทุมราชวงศา
ตั้งศาลพระภูมิคำโพน
ตั้งศาลพระภูมินาป่าแซง
ตั้งศาลพระภูมินาหว้า
ตั้งศาลพระภูมิลือ
ตั้งศาลพระภูมิหนองข่า
ตั้งศาลพระภูมิห้วย
ตั้งศาลพระภูมิโนนงาม

ตั้งศาลพระภูมิพนา
ตั้งศาลพระภูมิจานลาน
ตั้งศาลพระภูมิพนา
ตั้งศาลพระภูมิพระเหลา
ตั้งศาลพระภูมิไม้กลอน

ตั้งศาลพระภูมิลืออำนาจ
ตั้งศาลพระภูมิดงบัง
ตั้งศาลพระภูมิดงมะยาง
ตั้งศาลพระภูมิอำนาจ
ตั้งศาลพระภูมิเปือย
ตั้งศาลพระภูมิแมด
ตั้งศาลพระภูมิโคกกลาง
ตั้งศาลพระภูมิไร่ขี

ตั้งศาลพระภูมิหัวตะพาน
ตั้งศาลพระภูมิคำพระ
ตั้งศาลพระภูมิจิกดู่
ตั้งศาลพระภูมิรัตนวารี
ตั้งศาลพระภูมิสร้างถ่อน้อย
ตั้งศาลพระภูมิหนองแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิหัวตะพาน
ตั้งศาลพระภูมิเค็งใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิโพนเมืองน้อย

ตั้งศาลพระภูมิเมือง
ตั้งศาลพระภูมิกุดปลาดุก
ตั้งศาลพระภูมิคึมใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิดอนเมย
ตั้งศาลพระภูมินาจิก
ตั้งศาลพระภูมินาผือ
ตั้งศาลพระภูมินายม
ตั้งศาลพระภูมินาวัง
ตั้งศาลพระภูมินาหมอม้า
ตั้งศาลพระภูมินาแต้
ตั้งศาลพระภูมิน้ำปลีก
ตั้งศาลพระภูมิบุ่ง
ตั้งศาลพระภูมิปลาค้าว
ตั้งศาลพระภูมิสร้างนกทา
ตั้งศาลพระภูมิหนองมะแซว
ตั้งศาลพระภูมิห้วยไร่
ตั้งศาลพระภูมิเหล่าพรวน
ตั้งศาลพระภูมิโนนหนามแท่ง
ตั้งศาลพระภูมิโนนโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิไก่คำ

ตั้งศาลพระภูมิเสนางคนิคม
ตั้งศาลพระภูมินาเวียง
ตั้งศาลพระภูมิหนองสามสี
ตั้งศาลพระภูมิหนองไฮ
ตั้งศาลพระภูมิเสนางคนิคม
ตั้งศาลพระภูมิโพนทอง ตำบลไร่สีสุก