ตั้งศาลพระภูมิอุดรธานี

รับจัดพิธีพราหมณ์อุดรธานี
การตั้งศาลพระภูมิอุดรธานี
การตั้งศาลตายายอุดรธานี
การตั้งศาลเจ้าที่อุดรธานี
การตั้งศาลพระพรหมอุดรธานี


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์อุดรธานี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลอุดรธานี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิอุดรธานี
 ตั้งศาลพระภูมิกู่แก้ว
ตั้งศาลพระภูมิคอนสาย
ตั้งศาลพระภูมิค้อใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิบ้านจีต
ตั้งศาลพระภูมิโนนทองอินทร์

ตั้งศาลพระภูมิประจักษ์ศิลปาคม
ตั้งศาลพระภูมินาม่วง
ตั้งศาลพระภูมิห้วยสามพาด
ตั้งศาลพระภูมิอุ่มจาน

ตั้งศาลพระภูมิกุดจับ
ตั้งศาลพระภูมิกุดจับ
ตั้งศาลพระภูมิขอนยูง
ตั้งศาลพระภูมิตาลเลียน
ตั้งศาลพระภูมิปะโค
ตั้งศาลพระภูมิสร้างก่อ
ตั้งศาลพระภูมิเชียงเพ็ง
ตั้งศาลพระภูมิเมืองเพีย

ตั้งศาลพระภูมิกุมภวาปี
ตั้งศาลพระภูมิกุมภวาปี
ตั้งศาลพระภูมิตูมใต้
ตั้งศาลพระภูมิท่าลี่
ตั้งศาลพระภูมิปะโค
ตั้งศาลพระภูมิผาสุก
ตั้งศาลพระภูมิพันดอน
ตั้งศาลพระภูมิสีออ
ตั้งศาลพระภูมิหนองหว้า
ตั้งศาลพระภูมิห้วยเกิ้ง
ตั้งศาลพระภูมิเชียงแหว
ตั้งศาลพระภูมิเวียงคำ
ตั้งศาลพระภูมิเสอเพลอ
ตั้งศาลพระภูมิแชแล

ตั้งศาลพระภูมิทุ่งฝน
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งฝน
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งใหญ่
ตั้งศาลพระภูมินาชุมแสง
ตั้งศาลพระภูมินาทม

ตั้งศาลพระภูมินายูง
ตั้งศาลพระภูมินายูง
ตั้งศาลพระภูมินาแค
ตั้งศาลพระภูมิบ้านก้อง
ตั้งศาลพระภูมิโนนทอง

ตั้งศาลพระภูมิน้ำโสม
ตั้งศาลพระภูมินางัว
ตั้งศาลพระภูมิน้ำโสม
ตั้งศาลพระภูมิบ้านหยวก
ตั้งศาลพระภูมิศรีสำราญ
ตั้งศาลพระภูมิสามัคคี
ตั้งศาลพระภูมิหนองแวง
ตั้งศาลพระภูมิโสมเยี่ยม

ตั้งศาลพระภูมิบ้านดุง
ตั้งศาลพระภูมิดงเย็น
ตั้งศาลพระภูมิถ่อนนาลับ
ตั้งศาลพระภูมินาคำ
ตั้งศาลพระภูมินาไหม
ตั้งศาลพระภูมิบ้านจันทน์
ตั้งศาลพระภูมิบ้านชัย
ตั้งศาลพระภูมิบ้านดุง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านตาด
ตั้งศาลพระภูมิบ้านม่วง
ตั้งศาลพระภูมิวังทอง
ตั้งศาลพระภูมิศรีสุทโธ
ตั้งศาลพระภูมิอ้อมกอ
ตั้งศาลพระภูมิโพนสูง

ตั้งศาลพระภูมิบ้านผือ
ตั้งศาลพระภูมิกลางใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิข้าวสาร
ตั้งศาลพระภูมิคำด้วง
ตั้งศาลพระภูมิคำบง
ตั้งศาลพระภูมิจำปาโมง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านค้อ
ตั้งศาลพระภูมิบ้านผือ
ตั้งศาลพระภูมิหนองหัวคู
ตั้งศาลพระภูมิหนองแวง
ตั้งศาลพระภูมิหายโศก
ตั้งศาลพระภูมิเขือน้ำ
ตั้งศาลพระภูมิเมืองพาน
ตั้งศาลพระภูมิโนนทอง

ตั้งศาลพระภูมิพิบูลย์รักษ์
ตั้งศาลพระภูมิดอนกลอย
ตั้งศาลพระภูมินาทราย
ตั้งศาลพระภูมิบ้านแดง

ตั้งศาลพระภูมิวังสามหมอ
ตั้งศาลพระภูมิคำโคกสูง
ตั้งศาลพระภูมิบะยาว
ตั้งศาลพระภูมิผาสุก
ตั้งศาลพระภูมิวังสามหมอ
ตั้งศาลพระภูมิหนองกุงทับม้า
ตั้งศาลพระภูมิหนองหญ้าไซ

ตั้งศาลพระภูมิศรีธาตุ
ตั้งศาลพระภูมิจำปี
ตั้งศาลพระภูมิตาดทอง
ตั้งศาลพระภูมินายูง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านโปร่ง
ตั้งศาลพระภูมิศรีธาตุ
ตั้งศาลพระภูมิหนองนกเขียน
ตั้งศาลพระภูมิหัวนาคำ

ตั้งศาลพระภูมิสร้างคอม
ตั้งศาลพระภูมินาสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิบ้านยวด
ตั้งศาลพระภูมิบ้านหินโงม
ตั้งศาลพระภูมิบ้านโคก
ตั้งศาลพระภูมิสร้างคอม
ตั้งศาลพระภูมิเชียงดา

ตั้งศาลพระภูมิหนองวัวซอ
ตั้งศาลพระภูมิกุดหมากไฟ
ตั้งศาลพระภูมิน้ำพ่น
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัวบาน
ตั้งศาลพระภูมิหนองวัวซอ
ตั้งศาลพระภูมิหนองอ้อ
ตั้งศาลพระภูมิหมากหญ้า
ตั้งศาลพระภูมิอูบมุง
ตั้งศาลพระภูมิโนนหวาย

ตั้งศาลพระภูมิหนองหาน
ตั้งศาลพระภูมิดอนหายโศก
ตั้งศาลพระภูมิบ้านยา
ตั้งศาลพระภูมิบ้านเชียง
ตั้งศาลพระภูมิผักตบ
ตั้งศาลพระภูมิพังงู
ตั้งศาลพระภูมิสร้อยพร้าว
ตั้งศาลพระภูมิสะแบง
ตั้งศาลพระภูมิหนองสระปลา
ตั้งศาลพระภูมิหนองหาน
ตั้งศาลพระภูมิหนองเม็ก
ตั้งศาลพระภูมิหนองไผ่
ตั้งศาลพระภูมิโพนงาม

ตั้งศาลพระภูมิหนองแสง
ตั้งศาลพระภูมิทับกุง
ตั้งศาลพระภูมินาดี
ตั้งศาลพระภูมิหนองแสง
ตั้งศาลพระภูมิแสงสว่าง

ตั้งศาลพระภูมิเพ็ญ
ตั้งศาลพระภูมิจอมศรี
ตั้งศาลพระภูมินาบัว
ตั้งศาลพระภูมินาพู่
ตั้งศาลพระภูมิบ้านธาตุ
ตั้งศาลพระภูมิบ้านเหล่า
ตั้งศาลพระภูมิสร้างแป้น
ตั้งศาลพระภูมิสุมเส้า
ตั้งศาลพระภูมิเชียงหวาง
ตั้งศาลพระภูมิเตาไห
ตั้งศาลพระภูมิเพ็ญ
ตั้งศาลพระภูมิโคกกลาง

ตั้งศาลพระภูมิเมือง
ตั้งศาลพระภูมิกุดสระ
ตั้งศาลพระภูมินากว้าง
ตั้งศาลพระภูมินาข่า
ตั้งศาลพระภูมินาดี
ตั้งศาลพระภูมินิคมสงเคราะห์
ตั้งศาลพระภูมิบ้านขาว
ตั้งศาลพระภูมิบ้านจั่น
ตั้งศาลพระภูมิบ้านตาด
ตั้งศาลพระภูมิบ้านเลื่อม
ตั้งศาลพระภูมิสามพร้าว
ตั้งศาลพระภูมิหนองขอนกว้าง
ตั้งศาลพระภูมิหนองนาคำ
ตั้งศาลพระภูมิหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิหนองไผ่
ตั้งศาลพระภูมิหนองไฮ
ตั้งศาลพระภูมิหมากแข้ง
ตั้งศาลพระภูมิหมูม่น
ตั้งศาลพระภูมิเชียงพิณ
ตั้งศาลพระภูมิเชียงยืน
ตั้งศาลพระภูมิโคกสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิโนนสูง

ตั้งศาลพระภูมิโนนสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิทมนางาม
ตั้งศาลพระภูมิบุ่งแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิหนองกุงศรี
ตั้งศาลพระภูมิโคกกลาง
ตั้งศาลพระภูมิโนนสะอาด
ตั้งศาลพระภูมิโพธิ์ศรีสำราญ

ตั้งศาลพระภูมิไชยวาน
ตั้งศาลพระภูมิคำเลาะ
ตั้งศาลพระภูมิหนองหลัก
ตั้งศาลพระภูมิโพนสูง
ตั้งศาลพระภูมิไชยวาน