ตั้งศาลพระภูมิ กำแพงเพชร

รับจัดพิธีพราหมณกำแพงเพชร 
การตั้งศาลพระภูมกำแพงเพชร 
การตั้งศาลตายายกำแพงเพชร 
การตั้งศาลเจ้าที่กำแพงเพชร 
การตั้งศาลพระพรหมกำแพงเพชร


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณกำแพงเพชร รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลกำแพงเพชร ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิกำแพงเพชร 
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอขาณุวรลักษบุรี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนแตง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อถ้ำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปางมะค่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าพุทรา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยางสูง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังชะพลู
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังหามแห
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสลกบาตร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเกาะตาล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแสนตอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโค้งไผ่

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอคลองขลุง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองขลุง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองสมบูรณ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าพุทรา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่ามะเขือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังบัว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังยาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังแขม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังไทร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหัวถนน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ลาด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอคลองลาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองน้ำไหล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองลานพัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสักงาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโป่งน้ำร้อน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอทรายทองวัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลถาวรวัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งทราย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งทอง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบึงสามัคคี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงสามัคคี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลระหาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังชะโอน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเทพนิมิต

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอปางศิลาทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปางตาไว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหินดาต
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโพธิ์ทอง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอพรานกระต่าย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองพิไกร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคุยบ้านโอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลถ้ำกระต่ายทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าไม้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพรานกระต่าย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังควง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังตะแบก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองหัววัว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยยั้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาคีริส

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอลานกระบือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจันทิมา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลช่องลม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงทับแรต
ตั้งศาลพระภูมิตำบลประชาสุขสันต์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลานกระบือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโนนพลวง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคณฑี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองแม่ลาย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทรงธรรม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าขุนราม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลธำมรงค์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนครชุม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาบ่อคำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลานดอกไม้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสระแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองปลิง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอ่างทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเทพนคร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลในเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไตรตรึงษ์

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอโกสัมพีนคร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลานดอกไม้ตก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเพชรชมภู
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโกสัมพี

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอไทรงาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพานทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมหาชัย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองคล้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแม่แตง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองไม้กอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไทรงาม