ตั้งศาลพระภูมเชียงใหม่

รับจัดพิธีพราหมณเชียงใหม่
การตั้งศาลพระภูมเชียงใหม่
การตั้งศาลตายายเชียงใหม่
การตั้งศาลเจ้าทเชียงใหม่
การตั้งศาลพระพรหมเชียงใหม่


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณเชียงใหม่รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลเชียงใหม่ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิเชียงใหม่
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอดอยหล่อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอยหล่อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยางคราม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสองแคว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันติสุข

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่ออน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทาเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านสหกรณ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลออนกลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลออนเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ทา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านจันทร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแจ่มหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่แดด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอจอมทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลข่วงเปา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอยแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านแปะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสบเตี๊ยะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สอย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอดอยสะเก็ด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตลาดขวัญ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตลาดใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าป้อง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าลาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าเมี่ยง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลวงเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสง่าบ้าน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันปูเลย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสำราญราษฎร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชิงดอย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเทพเสด็จ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่คือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่โป่ง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอดอยเต่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอยเต่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าเดื่อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบงตัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านแอ่น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมืดกา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโปงทุ่ง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอฝาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลม่อนปิ่น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันทราย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเวียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ข่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่คะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่งอน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สูน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโป่งน้ำร้อน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอพร้าว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำแพร่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านโป่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าตุ้ม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าไหน่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันทราย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขื่อนผาก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเวียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ปั๋ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่แวน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโหล่งขอด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสะเมิง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยั้งเมิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสะเมิงเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสะเมิงใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สาบ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสันกำแพง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลต้นเปา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทราย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบวกค้าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลร้องวัวแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันกลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันกำแพง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยทราย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลออนใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแช่ช้าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ปูคา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสันทราย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าไผ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันทรายน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันทรายหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันนาเม็ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันป่าเปา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันพระเนตร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองจ๊อม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองหาร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแหย่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเมืองเล็น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่แฝก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่แฝกใหม่

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสันป่าตอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งต้อม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งสะโตก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าวังพร้าว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำบ่อหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านแม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมะขามหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมะขุนหวาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยุหว่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันกลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ก๊า

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสารภี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลขัวมุง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชมภู
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่ากว้าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าวังตาล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าบง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยางเนิ้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันทราย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสารภี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองผึ้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแฝก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไชยสถาน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอหางดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลขุนคง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำแพร่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านปง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านแหวน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสบแม่ข่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันผักหวาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองควาย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองตอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแก๋ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหางดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหารแก้ว

ตั้งศาลพระภูมิอำเภออมก๋อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาเกียน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลม่อนจอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยางเปียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสบโขง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอมก๋อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ตื่น

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอฮอด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาคอเรือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อสลี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านตาล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหางดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลฮอด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเชียงดาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งข้าวพวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปิงโค้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชียงดาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเมืองคอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเมืองงาย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเมืองนะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่นะ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลช้างคลาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลช้างม่อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลช้างเผือก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าศาลา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าตัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าแดด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพระสิงห์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลฟ้าฮ่าม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวัดเกต
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศรีภูมิ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันผีเสื้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสุเทพ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองป่าครั่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองหอย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหายยา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่เหียะ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่ริม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลขี้เหล็ก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลริมเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลริมใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสะลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันโป่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยทราย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเหมืองแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่แรม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโป่งแยง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่วาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนเปา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งปี้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งรวงทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกาด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่วิน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่อาย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าตอน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมะลิกา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันต้นหมื้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่นาวาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่อาย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่แจ่ม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกองแขก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลช่างเคิ่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าผา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านจันทร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านทับ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปางหินฝน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแจ่มหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่นาจร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ศึก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่แดด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่แตง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกื้ดช้าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลขี้เหล็ก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลช่อแล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านช้าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านเป้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสบเปิง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสมก๋าย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันป่ายาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันมหาพน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอินทขิล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเมืองก๋าย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่หอพระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่แตง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอไชยปราการ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปงตำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศรีดงเย็น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองบัว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ทะลบ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเวียงแหง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเปียงหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเมืองแหง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแสนไห