ตั้งศาลพระภูมเพชรบุรี

รับจัดพิธีพราหมณเพชรบุรี
การตั้งศาลพระภูมเพชรบุรี
การตั้งศาลตายายเพชรบุรี
การตั้งศาลเจ้าทเพชรบุรี
การตั้งศาลพระพรหมเพชรบุรี


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณเพชรบุรีรับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลเพชรบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่



ตั้งศาลพระภูมิเพชรบุรี
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอชะอำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชะอำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนขุนห้วย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนายาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางเก่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสามพระยา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองศาลา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยทรายเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอท่ายาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกลัดหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าคอย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่ายาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าแลง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าไม้รวก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านในดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปึกเตียน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมาบปลาเค้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยางหย่อง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังไคร้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองจอก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขากระปุก

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบ้านลาด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตำหรุ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลถ้ำรงค์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าช้าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าเสน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านทาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านลาด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านหาด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลาดโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสมอพลือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสะพานไกร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองกระเจ็ด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองกะปุ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยข้อง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยลึก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโรงเข้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไร่มะขาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไร่สะท้อน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไร่โคก

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบ้านแหลม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าแร้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าแร้งออก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางขุนไทร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางครก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางตะบูน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางตะบูนออก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านแหลม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปากทะเล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแหลมผักเบี้ย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอหนองหญ้าปล้อง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าตะคร้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยางน้ำกลัดเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยางน้ำกลัดใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเขาย้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทับคาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางเค็ม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสระพัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองชุมพล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองชุมพลเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองปรง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองปลาไหล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยท่าช้าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยโรง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาย้อย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองกระแซง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลช่องสะแก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดอนยาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลต้นมะพร้าว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลต้นมะม่วง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าราบ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลธงชัย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาพันสาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาวุ้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางจาก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบางจาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกุ่ม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านหม้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังตะโก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสำมะโรง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองขนาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองพลับ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองโสน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหัวสะพาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหาดเจ้าสำราญ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเวียงคอย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโพพระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโพไร่หวาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไร่ส้ม

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแก่งกระจาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าเด็ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพุสวรรค์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังจันทร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสองพี่น้อง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยแม่เพรียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแก่งกระจาน