ตั้งศาลพระภูมเพชรบูรณ์

รับจัดพิธีพราหมณเพชรบูรณ์ 
การตั้งศาลพระภูมเพชรบูรณ์ 
การตั้งศาลตายายเพชรบูรณ์ 
การตั้งศาลเจ้าทเพชรบูรณ์ 
การตั้งศาลพระพรหมเพชรบูรณ์


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณเพชรบูรณ์ รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลเพชรบูรณ์ ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิเพชรบูรณ์ 
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอชนแดน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชนแดน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลซับพุทรา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดงขุย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะกุดไร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าข้าม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกล้วย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพุทธบาท
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลาดแค
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศาลาลาย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอน้ำหนาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำหนาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังกวาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหลักด่าน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกมน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบึงสามพัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกันจุ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลซับสมอทอด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลซับไม้แดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงสามพัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพญาวัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังพิกุล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศรีมงคล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสระแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแจง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอวังโป่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลซับเปิบ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท้ายดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังศาล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังหิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังโป่ง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอวิเชียรบุรี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลซับน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลซับสมบูรณ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าโรง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำร้อน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบึงกระจับ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อรัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพุขาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพุเตย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลภูน้ำหยด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยางสาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสระประดู่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสามแยก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกปรง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอศรีเทพ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองกระจัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาสนุ่น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลประดู่งาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศรีเทพ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสระกรวด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองย่างทอย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกสะอาด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอหนองไผ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกองทูล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าด้วง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาเฉลียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบัววัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อไทย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านโภชน์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยางงาม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังท่าดี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังโบสถ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองไผ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยโป่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเพชรละคร

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอหล่มสัก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลช้างตะลูด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตาลเดี่ยว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าอิบุญ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำก้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำชุน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำเฮี้ย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบุ่งคล้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบุ่งน้ำเต้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านติ้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านหวาย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านโสก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านไร่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปากช่อง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปากดุก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลฝายนาแซง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลานบ่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวัดป่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสักหลง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองสว่าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองไขว่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหล่มสัก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยไร่

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอหล่มเก่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตาดกลอย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาซำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาเกาะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาแซง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านเนิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังบาล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศิลา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหล่มเก่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหินฮาว

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเขาค้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งสมอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลริมสีม่วง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสะเดาะพง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแม่นา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาค้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเข็กน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแคมป์สน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชอนไพร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดงมูลเหล็ก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตะเบาะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าพล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนางั่ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาป่า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนายม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำร้อน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านโคก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านโตก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าเลา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลระวิง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังชมภู
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสะเดียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยสะแก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลในเมือง