ตั้งศาลพระภูมแม่ฮ่องสอน

รับจัดพิธีพราหมณแม่ฮ่องสอน
การตั้งศาลพระภูมแม่ฮ่องสอน
การตั้งศาลตายายแม่ฮ่องสอน
การตั้งศาลเจ้าทแม่ฮ่องสอน
การตั้งศาลพระพรหมแม่ฮ่องสอน


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณแม่ฮ่องสอนรับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลแม่ฮ่องสอน ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิแม่ฮ่องสอน
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอขุนยวม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลขุนยวม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเมืองปอน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่กิ๊
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ยวมน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่อูคอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่เงา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอปางมะผ้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลถ้ำลอด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาปู่ป้อม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปางมะผ้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสบป่อง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอปาย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งยาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเมืองแปง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเวียงเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเวียงใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่นาเติง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ฮี้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโป่งสา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสบเมย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกองก๋อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าโปง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสบเมย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่คะตวน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สวด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สามแลบ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจองคำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปางหมู
ตั้งศาลพระภูมิตำบลผาบ่อง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหมอกจำแป่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยปูลิง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยผา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยโป่ง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่ลาน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลขุนแม่ลาน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าผาปุ้ม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันติคีรี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยห้อม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่นาจาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ลาน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ลาหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่โถ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่สะเรียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกาศ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าแป๋
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเสาหิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่คง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ยวม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สะเรียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่เหาะ