ตั้งศาลถอนศาลกาญจนบุรี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์กาญจนบุรี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์กาญจนบุรี
รื้อถอนศาลกาญจนบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่กาญจนบุรี
กาญจนบุรีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
กาญจนบุรีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์กาญจนบุรี
พิธีบวงสรวงกาญจนบุรี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์กาญจนบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

กาญจนบุรีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิกาญจนบุรี
การถอนศาลพระภูมิกาญจนบุรี
กาญจนบุรีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
กาญจนบุรีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองกาญจนบุรี
รื้อถอนศาลพระภูมิกาญจนบุรี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่กาญจนบุรี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิกาญจนบุรี
พิธีบวงสรวงกาญจนบุรี
ตั้งศาล
กาญจนบุรี
ยกเสาเอก
กาญจนบุรี
วางศิลาฤกษ์
กาญจนบุรี
สถานที่ตั้งทิศทาง
กาญจนบุรี
วันและฤกษ์ตั้ง
กาญจนบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลกาญจนบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้กาญจนบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
กาญจนบุรีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
กาญจนบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
กาญจนบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
กาญจนบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
กาญจนบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลกาญจนบุรี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใต้
ตั้งศาลถอนศาลปากแพรก
ตั้งศาลถอนศาลท่ามะขาม
ตั้งศาลถอนศาลแก่งเสี้ยน
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลลาดหญ้า
ตั้งศาลถอนศาลวังด้ง
ตั้งศาลถอนศาลช่องสะเดา
ตั้งศาลถอนศาลหนองหญ้า
ตั้งศาลถอนศาลเกาะสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเก่า
ตั้งศาลถอนศาลวังเย็น
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอไทรโยค
ตั้งศาลถอนศาลลุ่มสุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลท่าเสา
ตั้งศาลถอนศาลสิงห์
ตั้งศาลถอนศาลไทรโยค
ตั้งศาลถอนศาลวังกระแจะ
ตั้งศาลถอนศาลศรีมงคล
ตั้งศาลถอนศาลบ้องตี้
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ่อพลอย
ตั้งศาลถอนศาลบ่อพลอย
ตั้งศาลถอนศาลหนองกุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลหนองรี
ตั้งศาลถอนศาลหลุมรัง
ตั้งศาลถอนศาลช่องด่าน
ตั้งศาลถอนศาลหนองกร่าง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอศรีสวัสดิ์
ตั้งศาลถอนศาลนาสวน
ตั้งศาลถอนศาลด่านแม่แฉลบ
ตั้งศาลถอนศาลหนองเป็ด
ตั้งศาลถอนศาลท่ากระดาน
ตั้งศาลถอนศาลเขาโจด
ตั้งศาลถอนศาลแม่กระบุง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอท่ามะกา
ตั้งศาลถอนศาลพงตึก
ตั้งศาลถอนศาลยางม่วง
ตั้งศาลถอนศาลดอนชะเอม
ตั้งศาลถอนศาลท่าไม้
ตั้งศาลถอนศาลตะคร้ำเอน
ตั้งศาลถอนศาลท่ามะกา
ตั้งศาลถอนศาลท่าเรือ
ตั้งศาลถอนศาลโคกตะบอง
ตั้งศาลถอนศาลดอนขมิ้น
ตั้งศาลถอนศาลอุโลกสี่หมื่น
ตั้งศาลถอนศาลเขาสามสิบหาบ
ตั้งศาลถอนศาลพระแท่น
ตั้งศาลถอนศาลหวายเหนียว
ตั้งศาลถอนศาลแสนตอ
ตั้งศาลถอนศาลสนามแย้
ตั้งศาลถอนศาลท่าเสา
ตั้งศาลถอนศาลหนองลาน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอท่าม่วง
ตั้งศาลถอนศาลท่าม่วง
ตั้งศาลถอนศาลวังขนาย
ตั้งศาลถอนศาลวังศาลา
ตั้งศาลถอนศาลท่าล้อ
ตั้งศาลถอนศาลหนองขาว
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งทอง
ตั้งศาลถอนศาลเขาน้อย
ตั้งศาลถอนศาลม่วงชุม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลพังตรุ
ตั้งศาลถอนศาลท่าตะคร้อ
ตั้งศาลถอนศาลรางสาลี่
ตั้งศาลถอนศาลหนองตากยา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอทองผาภูมิ
ตั้งศาลถอนศาลท่าขนุน
ตั้งศาลถอนศาลปิล๊อก
ตั้งศาลถอนศาลหินดาด
ตั้งศาลถอนศาลลิ่นถิ่น
ตั้งศาลถอนศาลชะแล
ตั้งศาลถอนศาลห้วยเขย่ง
ตั้งศาลถอนศาลสหกรณ์นิคม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสังขละบุรี
ตั้งศาลถอนศาลหนองลู
ตั้งศาลถอนศาลปรังเผล
ตั้งศาลถอนศาลไล่โว่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพนมทวน
ตั้งศาลถอนศาลพนมทวน
ตั้งศาลถอนศาลหนองโรง
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งสมอ
ตั้งศาลถอนศาลดอนเจดีย์
ตั้งศาลถอนศาลพังตรุ
ตั้งศาลถอนศาลรางหวาย
ตั้งศาลถอนศาลหนองสาหร่าย
ตั้งศาลถอนศาลดอนตาเพชร
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเลาขวัญ
ตั้งศาลถอนศาลเลาขวัญ
ตั้งศาลถอนศาลหนองโสน
ตั้งศาลถอนศาลหนองประดู่
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลิง
ตั้งศาลถอนศาลหนองนกแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งกระบ่ำ
ตั้งศาลถอนศาลหนองฝ้าย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ตั้งศาลถอนศาลด่านมะขามเตี้ย
ตั้งศาลถอนศาลกลอนโด
ตั้งศาลถอนศาลจรเข้เผือก
ตั้งศาลถอนศาลหนองไผ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองปรือ
ตั้งศาลถอนศาลหนองปรือ
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลาไหล
ตั้งศาลถอนศาลสมเด็จเจริญ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอห้วยกระเจา
ตั้งศาลถอนศาลห้วยกระเจา
ตั้งศาลถอนศาลวังไผ่
ตั้งศาลถอนศาลดอนแสลบ
ตั้งศาลถอนศาลสระลงเรือ