ตั้งศาลถอนศาลขอนแก่น

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ขอนแก่น ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ขอนแก่น
รื้อถอนศาลขอนแก่น
ตั้งศาลเจ้าที่ขอนแก่น
ขอนแก่นชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ขอนแก่นชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ขอนแก่น
พิธีบวงสรวงขอนแก่น


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ขอนแก่น รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ขอนแก่นรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิขอนแก่น
การถอนศาลพระภูมิขอนแก่น
ขอนแก่นถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ขอนแก่นรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองขอนแก่น
รื้อถอนศาลพระภูมิขอนแก่น
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ขอนแก่น
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิขอนแก่น
พิธีบวงสรวงขอนแก่น
ตั้งศาล
ขอนแก่น
ยกเสาเอก
ขอนแก่น
วางศิลาฤกษ์
ขอนแก่น
สถานที่ตั้งทิศทาง
ขอนแก่น
วันและฤกษ์ตั้ง
ขอนแก่น

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลขอนแก่น ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ขอนแก่นปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ขอนแก่นปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ขอนแก่นปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ขอนแก่นปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ขอนแก่นปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ขอนแก่นปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลขอนแก่น

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองขอนแก่น
ตั้งศาลถอนศาลในเมือง
ตั้งศาลถอนศาลสำราญ
ตั้งศาลถอนศาลโคกสี
ตั้งศาลถอนศาลท่าพระ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านทุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลเมืองเก่า
ตั้งศาลถอนศาลพระลับ
ตั้งศาลถอนศาลสาวะถี
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหว้า
ตั้งศาลถอนศาลบ้านค้อ
ตั้งศาลถอนศาลแดงใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลดอนช้าง
ตั้งศาลถอนศาลดอนหัน
ตั้งศาลถอนศาลศิลา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเป็ด
ตั้งศาลถอนศาลหนองตูม
ตั้งศาลถอนศาลบึงเนียม
ตั้งศาลถอนศาลโนนท่อน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านฝาง
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลป่าหวายนั่ง
ตั้งศาลถอนศาลโนนฆ้อง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเหล่า
ตั้งศาลถอนศาลป่ามะนาว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านฝาง
ตั้งศาลถอนศาลโคกงาม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพระยืน
ตั้งศาลถอนศาลพระยืน
ตั้งศาลถอนศาลพระบุ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโต้น
ตั้งศาลถอนศาลหนองแวง
ตั้งศาลถอนศาลขามป้อม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองเรือ
ตั้งศาลถอนศาลหนองเรือ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเม็ง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกง
ตั้งศาลถอนศาลยางคำ
ตั้งศาลถอนศาลจระเข้
ตั้งศาลถอนศาลโนนทอง
ตั้งศาลถอนศาลกุดกว้าง
ตั้งศาลถอนศาลโนนทัน
ตั้งศาลถอนศาลโนนสะอาด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านผือ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอชุมแพ
ตั้งศาลถอนศาลชุมแพ
ตั้งศาลถอนศาลโนนหัน
ตั้งศาลถอนศาลหนองเขียด
ตั้งศาลถอนศาลโนนสะอาด
ตั้งศาลถอนศาลขัวเรียง
ตั้งศาลถอนศาลหนองไผ่
ตั้งศาลถอนศาลไชยสอ
ตั้งศาลถอนศาลวังหินลาด
ตั้งศาลถอนศาลนาเพียง
ตั้งศาลถอนศาลนาหนองทุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลหนองเสาเล้า
ตั้งศาลถอนศาลโนนอุดม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสีชมพู
ตั้งศาลถอนศาลสีชมพู
ตั้งศาลถอนศาลศรีสุข
ตั้งศาลถอนศาลนาจาน
ตั้งศาลถอนศาลวังเพิ่ม
ตั้งศาลถอนศาลซำยาง
ตั้งศาลถอนศาลหนองแดง
ตั้งศาลถอนศาลดงลาน
ตั้งศาลถอนศาลบริบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลภูห่าน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอน้ำพอง
ตั้งศาลถอนศาลน้ำพอง
ตั้งศาลถอนศาลวังชัย
ตั้งศาลถอนศาลหนองกุง
ตั้งศาลถอนศาลบัวใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลสะอาด
ตั้งศาลถอนศาลม่วงหวาน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านขาม
ตั้งศาลถอนศาลบัวเงิน
ตั้งศาลถอนศาลทรายมูล
ตั้งศาลถอนศาลท่ากระเสริม
ตั้งศาลถอนศาลพังทุย
ตั้งศาลถอนศาลกุดน้ำใส
ตั้งศาลถอนศาลอำเภออุบลรัตน์
ตั้งศาลถอนศาลโคกสูง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านดง
ตั้งศาลถอนศาลเขื่อนอุบลรัตน์
ตั้งศาลถอนศาลนาคำ
ตั้งศาลถอนศาลศรีสุขสำราญ
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอกระนวน
ตั้งศาลถอนศาลหนองโก
ตั้งศาลถอนศาลหนองกุงใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลห้วยโจด
ตั้งศาลถอนศาลห้วยยาง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านฝาง
ตั้งศาลถอนศาลดูนสาด
ตั้งศาลถอนศาลหนองโน
ตั้งศาลถอนศาลน้ำอ้อม
ตั้งศาลถอนศาลหัวนาคำ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านไผ่
ตั้งศาลถอนศาลบ้านไผ่
ตั้งศาลถอนศาลในเมือง
ตั้งศาลถอนศาลเมืองเพีย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านลาน
ตั้งศาลถอนศาลแคนเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลภูเหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลป่าปอ
ตั้งศาลถอนศาลหินตั้ง
ตั้งศาลถอนศาลหนองน้ำใส
ตั้งศาลถอนศาลหัวหนอง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเปือยน้อย
ตั้งศาลถอนศาลเปือยน้อย
ตั้งศาลถอนศาลวังม่วง
ตั้งศาลถอนศาลขามป้อม
ตั้งศาลถอนศาลสระแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพล
ตั้งศาลถอนศาลเมืองพล
ตั้งศาลถอนศาลโจดหนองแก
ตั้งศาลถอนศาลเก่างิ้ว
ตั้งศาลถอนศาลหนองมะเขือ
ตั้งศาลถอนศาลหนองแวงโสกพระ
ตั้งศาลถอนศาลเพ็กใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลโคกสง่า
ตั้งศาลถอนศาลหนองแวงนางเบ้า
ตั้งศาลถอนศาลลอมคอม
ตั้งศาลถอนศาลโนนข่า
ตั้งศาลถอนศาลโสกนกเต็น
ตั้งศาลถอนศาลหัวทุ่ง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแวงใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลคอนฉิม
ตั้งศาลถอนศาลใหม่นาเพียง
ตั้งศาลถอนศาลโนนทอง
ตั้งศาลถอนศาลแวงใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลโนนสะอาด
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแวงน้อย
ตั้งศาลถอนศาลแวงน้อย
ตั้งศาลถอนศาลก้านเหลือง
ตั้งศาลถอนศาลท่านางแนว
ตั้งศาลถอนศาลละหานนา
ตั้งศาลถอนศาลท่าวัด
ตั้งศาลถอนศาลทางขวาง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองสองห้อง
ตั้งศาลถอนศาลหนองสองห้อง
ตั้งศาลถอนศาลคึมชาด
ตั้งศาลถอนศาลโนนธาตุ
ตั้งศาลถอนศาลตะกั่วป่า
ตั้งศาลถอนศาลสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลหนองเม็ก
ตั้งศาลถอนศาลดอนดู่
ตั้งศาลถอนศาลดงเค็ง
ตั้งศาลถอนศาลหันโจด
ตั้งศาลถอนศาลดอนดั่ง
ตั้งศาลถอนศาลวังหิน
ตั้งศาลถอนศาลหนองไผ่ล้อม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอภูเวียง
ตั้งศาลถอนศาลภูเวียง
ตั้งศาลถอนศาลหนองกุงธนสาร
ตั้งศาลถอนศาลสงเปือย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเรือ
ตั้งศาลถอนศาลนาหว้า
ตั้งศาลถอนศาลกุดขอนแก่น
ตั้งศาลถอนศาลหนองกุงเซิน
ตั้งศาลถอนศาลนาชุมแสง
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งชมพู
ตั้งศาลถอนศาลดินดำ
ตั้งศาลถอนศาลหว้าทอง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอมัญจาคีรี
ตั้งศาลถอนศาลกุดเค้า
ตั้งศาลถอนศาลสวนหม่อน
ตั้งศาลถอนศาลหนองแปน
ตั้งศาลถอนศาลโพนเพ็ก
ตั้งศาลถอนศาลคำแคน
ตั้งศาลถอนศาลนาข่า
ตั้งศาลถอนศาลนางาม
ตั้งศาลถอนศาลท่าศาลา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอชนบท
ตั้งศาลถอนศาลชนบท
ตั้งศาลถอนศาลกุดเพียขอม
ตั้งศาลถอนศาลวังแสง
ตั้งศาลถอนศาลห้วยแก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแท่น
ตั้งศาลถอนศาลศรีบุญเรือง
ตั้งศาลถอนศาลโนนพะยอม
ตั้งศาลถอนศาลปอแดง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเขาสวนกวาง
ตั้งศาลถอนศาลเขาสวนกวาง
ตั้งศาลถอนศาลดงเมืองแอม
ตั้งศาลถอนศาลนางิ้ว
ตั้งศาลถอนศาลโนนสมบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลคำม่วง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอภูผาม่าน
ตั้งศาลถอนศาลโนนคอม
ตั้งศาลถอนศาลนาฝาย
ตั้งศาลถอนศาลภูผาม่าน
ตั้งศาลถอนศาลวังสวาบ
ตั้งศาลถอนศาลห้วยม่วง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอซำสูง
ตั้งศาลถอนศาลกระนวน
ตั้งศาลถอนศาลคำแมด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโนน
ตั้งศาลถอนศาลคูคำ
ตั้งศาลถอนศาลห้วยเตย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโคกโพธิ์ไชย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโคก
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์ไชย
ตั้งศาลถอนศาลซับสมบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลนาแพง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองนาคำ
ตั้งศาลถอนศาลกุดธาตุ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโคก
ตั้งศาลถอนศาลขนวน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านแฮด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแฮด
ตั้งศาลถอนศาลโคกสำราญ
ตั้งศาลถอนศาลโนนสมบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลหนองแซง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโนนศิลา
ตั้งศาลถอนศาลโนนศิลา
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลาหมอ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหัน
ตั้งศาลถอนศาลเปือยใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลโนนแดง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเวียงเก่า
ตั้งศาลถอนศาลในเมือง
ตั้งศาลถอนศาลเมืองเก่าพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลเขาน้อย