ตั้งศาลถอนศาลฉะเชิงเทรา

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ฉะเชิงเทรา ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ฉะเชิงเทรา
รื้อถอนศาลฉะเชิงเทรา
ตั้งศาลเจ้าที่ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทราชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ฉะเชิงเทราชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ฉะเชิงเทรา
พิธีบวงสรวงฉะเชิงเทรา


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ฉะเชิงเทรา รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ฉะเชิงเทรารับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิฉะเชิงเทรา
การถอนศาลพระภูมิฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทราถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ฉะเชิงเทรารื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองฉะเชิงเทรา
รื้อถอนศาลพระภูมิฉะเชิงเทรา
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ฉะเชิงเทรา
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิฉะเชิงเทรา
พิธีบวงสรวงฉะเชิงเทรา
ตั้งศาล
ฉะเชิงเทรา
ยกเสาเอก
ฉะเชิงเทรา
วางศิลาฤกษ์
ฉะเชิงเทรา
สถานที่ตั้งทิศทาง
ฉะเชิงเทรา
วันและฤกษ์ตั้ง
ฉะเชิงเทรา

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลฉะเชิงเทรา ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ฉะเชิงเทราปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ฉะเชิงเทราปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ฉะเชิงเทราปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ฉะเชิงเทราปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ฉะเชิงเทราปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ฉะเชิงเทราปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลฉะเชิงเทรา

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ตั้งศาลถอนศาลหน้าเมือง
ตั้งศาลถอนศาลท่าไข่
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลคลองนา
ตั้งศาลถอนศาลบางตีนเป็ด
ตั้งศาลถอนศาลบางไผ่
ตั้งศาลถอนศาลคลองจุกกระเฌอ
ตั้งศาลถอนศาลบางแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลบางขวัญ
ตั้งศาลถอนศาลคลองนครเนื่องเขต
ตั้งศาลถอนศาลวังตะเคียน
ตั้งศาลถอนศาลโสธร
ตั้งศาลถอนศาลบางพระ
ตั้งศาลถอนศาลบางกะไห
ตั้งศาลถอนศาลหนามแดง
ตั้งศาลถอนศาลคลองเปรง
ตั้งศาลถอนศาลคลองอุดมชลจร
ตั้งศาลถอนศาลคลองหลวงแพ่ง
ตั้งศาลถอนศาลบางเตย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางคล้า
ตั้งศาลถอนศาลบางคล้า
ตั้งศาลถอนศาลบางสวน
ตั้งศาลถอนศาลบางกระเจ็ด
ตั้งศาลถอนศาลปากน้ำ
ตั้งศาลถอนศาลท่าทองหลาง
ตั้งศาลถอนศาลสาวชะโงก
ตั้งศาลถอนศาลเสม็ดเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลเสม็ดใต้
ตั้งศาลถอนศาลหัวไทร
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ตั้งศาลถอนศาลบางน้ำเปรี้ยว
ตั้งศาลถอนศาลบางขนาก
ตั้งศาลถอนศาลสิงโตทอง
ตั้งศาลถอนศาลหมอนทอง
ตั้งศาลถอนศาลบึงน้ำรักษ์
ตั้งศาลถอนศาลดอนเกาะกา
ตั้งศาลถอนศาลโยธะกา
ตั้งศาลถอนศาลดอนฉิมพลี
ตั้งศาลถอนศาลศาลาแดง
ตั้งศาลถอนศาลโพรงอากาศ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางปะกง
ตั้งศาลถอนศาลบางปะกง
ตั้งศาลถอนศาลท่าสะอ้าน
ตั้งศาลถอนศาลบางวัว
ตั้งศาลถอนศาลบางสมัคร
ตั้งศาลถอนศาลบางผึ้ง
ตั้งศาลถอนศาลบางเกลือ
ตั้งศาลถอนศาลสองคลอง
ตั้งศาลถอนศาลหนองจอก
ตั้งศาลถอนศาลพิมพา
ตั้งศาลถอนศาลท่าข้าม
ตั้งศาลถอนศาลหอมศีล
ตั้งศาลถอนศาลเขาดิน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลเกาะไร่
ตั้งศาลถอนศาลคลองขุด
ตั้งศาลถอนศาลคลองบ้านโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลคลองประเวศ
ตั้งศาลถอนศาลดอนทราย
ตั้งศาลถอนศาลเทพราช
ตั้งศาลถอนศาลท่าพลับ
ตั้งศาลถอนศาลหนองตีนนก
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลบางซ่อน
ตั้งศาลถอนศาลบางกรูด
ตั้งศาลถอนศาลแหลมประดู่
ตั้งศาลถอนศาลลาดขวาง
ตั้งศาลถอนศาลสนามจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลแสนภูดาษ
ตั้งศาลถอนศาลสิบเอ็ดศอก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพนมสารคาม
ตั้งศาลถอนศาลเกาะขนุน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านซ่อง
ตั้งศาลถอนศาลพนมสารคาม
ตั้งศาลถอนศาลเมืองเก่า
ตั้งศาลถอนศาลหนองยาว
ตั้งศาลถอนศาลท่าถ่าน
ตั้งศาลถอนศาลหนองแหน
ตั้งศาลถอนศาลเขาหินซ้อน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอราชสาส์น
ตั้งศาลถอนศาลบางคา
ตั้งศาลถอนศาลเมืองใหม่
ตั้งศาลถอนศาลดงน้อย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสนามชัยเขต
ตั้งศาลถอนศาลคู้ยายหมี
ตั้งศาลถอนศาลท่ากระดาน
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งพระยา
ตั้งศาลถอนศาลลาดกระทิง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแปลงยาว
ตั้งศาลถอนศาลแปลงยาว
ตั้งศาลถอนศาลวังเย็น
ตั้งศาลถอนศาลหัวสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลหนองไม้แก่น
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอท่าตะเกียบ
ตั้งศาลถอนศาลท่าตะเกียบ
ตั้งศาลถอนศาลคลองตะเกรา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอคลองเขื่อน
ตั้งศาลถอนศาลก้อนแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลคลองเขื่อน
ตั้งศาลถอนศาลบางเล่า
ตั้งศาลถอนศาลบางโรง
ตั้งศาลถอนศาลบางตลาด