ตั้งศาลถอนศาลชลบุรี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ชลบุรี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ชลบุรี
รื้อถอนศาลชลบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่ชลบุรี
ชลบุรีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ชลบุรีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ชลบุรี
พิธีบวงสรวงชลบุรี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ชลบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ชลบุรีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิชลบุรี
การถอนศาลพระภูมิชลบุรี
ชลบุรีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ชลบุรีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองชลบุรี
รื้อถอนศาลพระภูมิชลบุรี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ชลบุรี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิชลบุรี
พิธีบวงสรวงชลบุรี
ตั้งศาล
ชลบุรี
ยกเสาเอก
ชลบุรี
วางศิลาฤกษ์
ชลบุรี
สถานที่ตั้งทิศทาง
ชลบุรี
วันและฤกษ์ตั้ง
ชลบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลชลบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ชลบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ชลบุรีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ชลบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ชลบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ชลบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ชลบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลชลบุรี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองชลบุรี
ตั้งศาลถอนศาลบางปลาสร้อย
ตั้งศาลถอนศาลมะขามหย่ง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโขด
ตั้งศาลถอนศาลแสนสุข
ตั้งศาลถอนศาลบ้านสวน
ตั้งศาลถอนศาลหนองรี
ตั้งศาลถอนศาลนาป่า
ตั้งศาลถอนศาลหนองข้างคอก
ตั้งศาลถอนศาลดอนหัวฬ่อ
ตั้งศาลถอนศาลหนองไม้แดง
ตั้งศาลถอนศาลบางทราย
ตั้งศาลถอนศาลคลองตำหรุ
ตั้งศาลถอนศาลเหมือง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านปึก
ตั้งศาลถอนศาลห้วยกะปิ
ตั้งศาลถอนศาลเสม็ด
ตั้งศาลถอนศาลอ่างศิลา
ตั้งศาลถอนศาลสำนักบก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านบึง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านบึง
ตั้งศาลถอนศาลคลองกิ่ว
ตั้งศาลถอนศาลมาบไผ่
ตั้งศาลถอนศาลหนองซ้ำซาก
ตั้งศาลถอนศาลหนองบอนแดง
ตั้งศาลถอนศาลหนองชาก
ตั้งศาลถอนศาลหนองอิรุณ
ตั้งศาลถอนศาลหนองไผ่แก้ว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลหนองใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลคลองพลู
ตั้งศาลถอนศาลหนองเสือช้าง
ตั้งศาลถอนศาลห้างสูง
ตั้งศาลถอนศาลเขาซก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางละมุง
ตั้งศาลถอนศาลบางละมุง
ตั้งศาลถอนศาลหนองปรือ
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลาไหล
ตั้งศาลถอนศาลโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลเขาไม้แก้ว
ตั้งศาลถอนศาลห้วยใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลตะเคียนเตี้ย
ตั้งศาลถอนศาลนาเกลือ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพานทอง
ตั้งศาลถอนศาลพานทอง
ตั้งศาลถอนศาลหนองตำลึง
ตั้งศาลถอนศาลมาบโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลหนองกะขะ
ตั้งศาลถอนศาลโคกขี้หนอน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเก่า
ตั้งศาลถอนศาลหน้าประดู่
ตั้งศาลถอนศาลบางนาง
ตั้งศาลถอนศาลเกาะลอย
ตั้งศาลถอนศาลบางหัก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพนัสนิคม
ตั้งศาลถอนศาลตำบลพนัสนิคม
ตั้งศาลถอนศาลตำบลหน้าพระธาตุ
ตั้งศาลถอนศาลตำบลวัดหลวง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลบ้านเซิด
ตั้งศาลถอนศาลตำบลนาเริก
ตั้งศาลถอนศาลตำบลหมอนนาง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลสระสี่เหลี่ยม
ตั้งศาลถอนศาลตำบลวัดโบสถ์
ตั้งศาลถอนศาลตำบลกุฎโง้ง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลหัวถนน
ตั้งศาลถอนศาลตำบลท่าข้าม
ตั้งศาลถอนศาลตำบลหนองปรือ
ตั้งศาลถอนศาลตำบลหนองขยาด
ตั้งศาลถอนศาลตำบลทุ่งขวาง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลหนองเหียง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลนาวังหิน
ตั้งศาลถอนศาลตำบลบ้านช้าง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลโคกเพลาะ
ตั้งศาลถอนศาลตำบลไร่หลักทอง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลนามะตูม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอศรีราชา
ตั้งศาลถอนศาลศรีราชา
ตั้งศาลถอนศาลสุรศักดิ์
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งสุขลา
ตั้งศาลถอนศาลบึง
ตั้งศาลถอนศาลหนองขาม
ตั้งศาลถอนศาลเขาคันทรง
ตั้งศาลถอนศาลบางพระ
ตั้งศาลถอนศาลบ่อวิน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเกาะสีชัง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลท่าเทววงษ์
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสัตหีบ
ตั้งศาลถอนศาลตำบลสัตหีบ
ตั้งศาลถอนศาลตำบลนาจอมเทียน
ตั้งศาลถอนศาลตำบลพลูตาหลวง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลบางเสร่
ตั้งศาลถอนศาลตำบลแสมสาร
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ่อทอง
ตั้งศาลถอนศาลบ่อทอง
ตั้งศาลถอนศาลวัดสุวรรณ
ตั้งศาลถอนศาลบ่อกวางทอง
ตั้งศาลถอนศาลธาตุทอง
ตั้งศาลถอนศาลเกษตรสุวรรณ
ตั้งศาลถอนศาลพลวงทอง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเกาะจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลเกาะจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลท่าบุญมี