ตั้งศาลถอนศาลนครสวรรค์

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์นครสวรรค์ ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์นครสวรรค์
รื้อถอนศาลนครสวรรค์
ตั้งศาลเจ้าที่นครสวรรค์
นครสวรรค์ชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
นครสวรรค์ชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์นครสวรรค์
พิธีบวงสรวงนครสวรรค์


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์นครสวรรค์ รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

นครสวรรค์รับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมินครสวรรค์
การถอนศาลพระภูมินครสวรรค์
นครสวรรค์ถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
นครสวรรค์รื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองนครสวรรค์
รื้อถอนศาลพระภูมินครสวรรค์
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่นครสวรรค์
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมินครสวรรค์
พิธีบวงสรวงนครสวรรค์
ตั้งศาล
นครสวรรค์
ยกเสาเอก
นครสวรรค์
วางศิลาฤกษ์
นครสวรรค์
สถานที่ตั้งทิศทาง
นครสวรรค์
วันและฤกษ์ตั้ง
นครสวรรค์

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลนครสวรรค์ ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้นครสวรรค์ปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นครสวรรค์ปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นครสวรรค์ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นครสวรรค์ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
นครสวรรค์ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
นครสวรรค์ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลนครสวรรค์

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองนครสวรรค์
ตั้งศาลถอนศาลปากน้ำโพ
ตั้งศาลถอนศาลกลางแดด
ตั้งศาลถอนศาลเกรียงไกร
ตั้งศาลถอนศาลแควใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลตะเคียนเลื่อน
ตั้งศาลถอนศาลนครสวรรค์ตก
ตั้งศาลถอนศาลนครสวรรค์ออก
ตั้งศาลถอนศาลบางพระหลวง
ตั้งศาลถอนศาลบางม่วง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านมะเกลือ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแก่ง
ตั้งศาลถอนศาลพระนอน
ตั้งศาลถอนศาลวัดไทร
ตั้งศาลถอนศาลหนองกรด
ตั้งศาลถอนศาลหนองกระโดน
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลิง
ตั้งศาลถอนศาลบึงเสนาท
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโกรกพระ
ตั้งศาลถอนศาลโกรกพระ
ตั้งศาลถอนศาลยางตาล
ตั้งศาลถอนศาลบางมะฝ่อ
ตั้งศาลถอนศาลบางประมุง
ตั้งศาลถอนศาลนากลาง
ตั้งศาลถอนศาลศาลาแดง
ตั้งศาลถอนศาลเนินกว้าว
ตั้งศาลถอนศาลเนินศาลา
ตั้งศาลถอนศาลหาดสูง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอชุมแสง
ตั้งศาลถอนศาลชุมแสง
ตั้งศาลถอนศาลทับกฤช
ตั้งศาลถอนศาลพิกุล
ตั้งศาลถอนศาลเกยไชย
ตั้งศาลถอนศาลท่าไม้
ตั้งศาลถอนศาลบางเคียน
ตั้งศาลถอนศาลหนองกระเจา
ตั้งศาลถอนศาลพันลาน
ตั้งศาลถอนศาลโคกหม้อ
ตั้งศาลถอนศาลไผ่สิงห์
ตั้งศาลถอนศาลฆะมัง
ตั้งศาลถอนศาลทับกฤชใต้
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลหนองกลับ
ตั้งศาลถอนศาลธารทหาร
ตั้งศาลถอนศาลห้วยร่วม
ตั้งศาลถอนศาลห้วยถั่วใต้
ตั้งศาลถอนศาลห้วยถั่วเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลห้วยใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งทอง
ตั้งศาลถอนศาลวังบ่อ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบรรพตพิสัย
ตั้งศาลถอนศาลท่างิ้ว
ตั้งศาลถอนศาลบางตาหงาย
ตั้งศาลถอนศาลหูกวาง
ตั้งศาลถอนศาลอ่างทอง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแดน
ตั้งศาลถอนศาลบางแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลตาขีด
ตั้งศาลถอนศาลตาสัง
ตั้งศาลถอนศาลด่านช้าง
ตั้งศาลถอนศาลหนองกรด
ตั้งศาลถอนศาลหนองตางู
ตั้งศาลถอนศาลบึงปลาทู
ตั้งศาลถอนศาลเจริญผล
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเก้าเลี้ยว
ตั้งศาลถอนศาลมหาโพธิ
ตั้งศาลถอนศาลเก้าเลี้ยว
ตั้งศาลถอนศาลหนองเต่า
ตั้งศาลถอนศาลเขาดิน
ตั้งศาลถอนศาลหัวดง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอตาคลี
ตั้งศาลถอนศาลตาคลี
ตั้งศาลถอนศาลช่องแค
ตั้งศาลถอนศาลจันเสน
ตั้งศาลถอนศาลห้วยหอม
ตั้งศาลถอนศาลหัวหวาย
ตั้งศาลถอนศาลหนองโพ
ตั้งศาลถอนศาลหนองหม้อ
ตั้งศาลถอนศาลสร้อยทอง
ตั้งศาลถอนศาลลาดทิพรส
ตั้งศาลถอนศาลพรหมนิมิต
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอท่าตะโก
ตั้งศาลถอนศาลท่าตะโก
ตั้งศาลถอนศาลพนมรอก
ตั้งศาลถอนศาลหัวถนน
ตั้งศาลถอนศาลสายลำโพง
ตั้งศาลถอนศาลวังมหากร
ตั้งศาลถอนศาลดอนคา
ตั้งศาลถอนศาลทำนบ
ตั้งศาลถอนศาลวังใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลพนมเศษ
ตั้งศาลถอนศาลหนองหลวง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอไพศาลี
ตั้งศาลถอนศาลโคกเดื่อ
ตั้งศาลถอนศาลสำโรงชัย
ตั้งศาลถอนศาลวังน้ำลัด
ตั้งศาลถอนศาลตะคร้อ
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์ประสาท
ตั้งศาลถอนศาลวังข่อย
ตั้งศาลถอนศาลนาขอม
ตั้งศาลถอนศาลไพศาลี
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพยุหะคีรี
ตั้งศาลถอนศาลพยุหะ
ตั้งศาลถอนศาลเนินมะกอก
ตั้งศาลถอนศาลนิคมเขาบ่อแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลม่วงหัก
ตั้งศาลถอนศาลยางขาว
ตั้งศาลถอนศาลย่านมัทรี
ตั้งศาลถอนศาลเขาทอง
ตั้งศาลถอนศาลท่าน้ำอ้อย
ตั้งศาลถอนศาลน้ำทรง
ตั้งศาลถอนศาลเขากะลา
ตั้งศาลถอนศาลสระทะเล
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอลาดยาว
ตั้งศาลถอนศาลลาดยาว
ตั้งศาลถอนศาลห้วยน้ำหอม
ตั้งศาลถอนศาลวังม้า
ตั้งศาลถอนศาลวังเมือง
ตั้งศาลถอนศาลสร้อยละคร
ตั้งศาลถอนศาลมาบแก
ตั้งศาลถอนศาลหนองยาว
ตั้งศาลถอนศาลหนองนมวัว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านไร่
ตั้งศาลถอนศาลเนินขี้เหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลศาลเจ้าไก่ต่อ
ตั้งศาลถอนศาลสระแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอตากฟ้า
ตั้งศาลถอนศาลตากฟ้า
ตั้งศาลถอนศาลลำพยนต์
ตั้งศาลถอนศาลสุขสำราญ
ตั้งศาลถอนศาลหนองพิกุล
ตั้งศาลถอนศาลพุนกยูง
ตั้งศาลถอนศาลอุดมธัญญา
ตั้งศาลถอนศาลเขาชายธง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแม่วงก์
ตั้งศาลถอนศาลแม่วงก์
ตั้งศาลถอนศาลแม่เล่ย์
ตั้งศาลถอนศาลวังซ่าน
ตั้งศาลถอนศาลเขาชนกัน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแม่เปิน
ตั้งศาลถอนศาลแม่เปิน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอชุมตาบง
ตั้งศาลถอนศาลชุมตาบง
ตั้งศาลถอนศาลปางสวรรค์