ตั้งศาลถอนศาลนครปฐม

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์นครปฐม ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์นครปฐม
รื้อถอนศาลนครปฐม
ตั้งศาลเจ้าที่นครปฐม
นครปฐมชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
นครปฐมชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์นครปฐม
พิธีบวงสรวงนครปฐม


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์นครปฐม รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

นครปฐมรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมินครปฐม
การถอนศาลพระภูมินครปฐม
นครปฐมถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
นครปฐมรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองนครปฐม
รื้อถอนศาลพระภูมินครปฐม
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่นครปฐม
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมินครปฐม
พิธีบวงสรวงนครปฐม
ตั้งศาล
นครปฐม
ยกเสาเอก
นครปฐม
วางศิลาฤกษ์
นครปฐม
สถานที่ตั้งทิศทาง
นครปฐม
วันและฤกษ์ตั้ง
นครปฐม

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลนครปฐม ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้นครปฐมปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นครปฐมปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นครปฐมปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นครปฐมปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
นครปฐมปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
นครปฐมปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลนครปฐม

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองนครปฐม
ตั้งศาลถอนศาลพระปฐมเจดีย์
ตั้งศาลถอนศาลบางแขม
ตั้งศาลถอนศาลพระประโทน
ตั้งศาลถอนศาลธรรมศาลา
ตั้งศาลถอนศาลตาก้อง
ตั้งศาลถอนศาลมาบแค
ตั้งศาลถอนศาลสนามจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลดอนยายหอม
ตั้งศาลถอนศาลถนนขาด
ตั้งศาลถอนศาลบ่อพลับ
ตั้งศาลถอนศาลนครปฐม
ตั้งศาลถอนศาลวังตะกู
ตั้งศาลถอนศาลหนองปากโลง
ตั้งศาลถอนศาลสามควายเผือก
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งน้อย
ตั้งศาลถอนศาลหนองดินแดง
ตั้งศาลถอนศาลวังเย็น
ตั้งศาลถอนศาลโพรงมะเดื่อ
ตั้งศาลถอนศาลลำพยา
ตั้งศาลถอนศาลสระกะเทียม
ตั้งศาลถอนศาลสวนป่าน
ตั้งศาลถอนศาลห้วยจรเข้
ตั้งศาลถอนศาลทัพหลวง
ตั้งศาลถอนศาลหนองงูเหลือม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านยาง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอกำแพงแสน
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งกระพังโหม
ตั้งศาลถอนศาลกระตีบ
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งลูกนก
ตั้งศาลถอนศาลห้วยขวาง
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งขวาง
ตั้งศาลถอนศาลสระสี่มุม
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งบัว
ตั้งศาลถอนศาลดอนข่อย
ตั้งศาลถอนศาลสระพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลห้วยหมอนทอง
ตั้งศาลถอนศาลห้วยม่วง
ตั้งศาลถอนศาลกำแพงแสน
ตั้งศาลถอนศาลรางพิกุล
ตั้งศาลถอนศาลหนองกระทุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลวังน้ำเขียว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอนครชัยศรี
ตั้งศาลถอนศาลนครชัยศรี
ตั้งศาลถอนศาลบางกระเบา
ตั้งศาลถอนศาลวัดแค
ตั้งศาลถอนศาลท่าตำหนัก
ตั้งศาลถอนศาลบางแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลท่ากระชับ
ตั้งศาลถอนศาลขุนแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลท่าพระยา
ตั้งศาลถอนศาลพะเนียด
ตั้งศาลถอนศาลบางระกำ
ตั้งศาลถอนศาลโคกพระเจดีย์
ตั้งศาลถอนศาลศีรษะทอง
ตั้งศาลถอนศาลแหลมบัว
ตั้งศาลถอนศาลศรีมหาโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลสัมปทวน
ตั้งศาลถอนศาลวัดสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลดอนแฝก
ตั้งศาลถอนศาลห้วยพลู
ตั้งศาลถอนศาลวัดละมุด
ตั้งศาลถอนศาลบางพระ
ตั้งศาลถอนศาลบางแก้วฟ้า
ตั้งศาลถอนศาลลานตากฟ้า
ตั้งศาลถอนศาลงิ้วราย
ตั้งศาลถอนศาลไทยาวาส
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอดอนตูม
ตั้งศาลถอนศาลสามง่าม
ตั้งศาลถอนศาลห้วยพระ
ตั้งศาลถอนศาลลำเหย
ตั้งศาลถอนศาลดอนพุทรา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหลวง
ตั้งศาลถอนศาลดอนรวก
ตั้งศาลถอนศาลห้วยด้วน
ตั้งศาลถอนศาลลำลูกบัว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางเลน
ตั้งศาลถอนศาลบางเลน
ตั้งศาลถอนศาลบางปลา
ตั้งศาลถอนศาลบางหลวง
ตั้งศาลถอนศาลบางภาษี
ตั้งศาลถอนศาลบางระกำ
ตั้งศาลถอนศาลบางไทรป่า
ตั้งศาลถอนศาลหินมูล
ตั้งศาลถอนศาลไทรงาม
ตั้งศาลถอนศาลดอนตูม
ตั้งศาลถอนศาลนิลเพชร
ตั้งศาลถอนศาลบัวปากท่า
ตั้งศาลถอนศาลคลองนกกระทุง
ตั้งศาลถอนศาลนราภิรมย์
ตั้งศาลถอนศาลลำพญา
ตั้งศาลถอนศาลไผ่หูช้าง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสามพราน
ตั้งศาลถอนศาลท่าข้าม
ตั้งศาลถอนศาลทรงคนอง
ตั้งศาลถอนศาลหอมเกร็ด
ตั้งศาลถอนศาลบางกระทึก
ตั้งศาลถอนศาลบางเตย
ตั้งศาลถอนศาลสามพราน
ตั้งศาลถอนศาลบางช้าง
ตั้งศาลถอนศาลไร่ขิง
ตั้งศาลถอนศาลท่าตลาด
ตั้งศาลถอนศาลกระทุ่มล้ม
ตั้งศาลถอนศาลคลองใหม่
ตั้งศาลถอนศาลตลาดจินดา
ตั้งศาลถอนศาลคลองจินดา
ตั้งศาลถอนศาลยายชา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลอ้อมใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพุทธมณฑล
ตั้งศาลถอนศาลศาลายา
ตั้งศาลถอนศาลคลองโยง
ตั้งศาลถอนศาลมหาสวัสดิ์