ตั้งศาลถอนศาลนครราชสีมา

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์นครราชสีมา ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์นครราชสีมา
รื้อถอนศาลนครราชสีมา
ตั้งศาลเจ้าที่นครราชสีมา
นครราชสีมาชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
นครราชสีมาชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์นครราชสีมา
พิธีบวงสรวงนครราชสีมา


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์นครราชสีมา รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

นครราชสีมารับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมินครราชสีมา
การถอนศาลพระภูมินครราชสีมา
นครราชสีมาถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
นครราชสีมารื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองนครราชสีมา
รื้อถอนศาลพระภูมินครราชสีมา
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่นครราชสีมา
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมินครราชสีมา
พิธีบวงสรวงนครราชสีมา
ตั้งศาล
นครราชสีมา
ยกเสาเอก
นครราชสีมา
วางศิลาฤกษ์
นครราชสีมา
สถานที่ตั้งทิศทาง
นครราชสีมา
วันและฤกษ์ตั้ง
นครราชสีมา

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลนครราชสีมา ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้นครราชสีมาปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นครราชสีมาปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นครราชสีมาปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นครราชสีมาปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
นครราชสีมาปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
นครราชสีมาปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลนครราชสีมา

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองนครราชสีมา
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลนครนครราชสีมา
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลหัวทะเล
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลสุรนารี
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลจอหอ
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลโคกสูง
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลพุดซา
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลไชยมงคล
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลโคกกรวด
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
ตั้งศาลถอนศาลเทศบาลตำบลตลาด
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัวศาลา
ตั้งศาลถอนศาลจอหอ
ตั้งศาลถอนศาลหนองจะบก
ตั้งศาลถอนศาลหนองระเวียง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเกาะ
ตั้งศาลถอนศาลหมื่นไวย
ตั้งศาลถอนศาลหนองกระทุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลมะเริง
ตั้งศาลถอนศาลสีมุม
ตั้งศาลถอนศาลพะเนา
ตั้งศาลถอนศาลพลกรัง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอครบุรี
ตั้งศาลถอนศาลแชะ
ตั้งศาลถอนศาลเฉลียง
ตั้งศาลถอนศาลครบุรี
ตั้งศาลถอนศาลโคกกระชาย
ตั้งศาลถอนศาลจระเข้หิน
ตั้งศาลถอนศาลมาบตะโกเอน
ตั้งศาลถอนศาลอรพิมพ์
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลลำเพียก
ตั้งศาลถอนศาลครบุรีใต้
ตั้งศาลถอนศาลตะแบกบาน
ตั้งศาลถอนศาลสระว่านพระยา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเสิงสาง
ตั้งศาลถอนศาลเสิงสาง
ตั้งศาลถอนศาลสระตะเคียน
ตั้งศาลถอนศาลโนนสมบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลกุดโบสถ์
ตั้งศาลถอนศาลสุขไพบูลย์
ตั้งศาลถอนศาลบ้านราษฎร์
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอคง
ตั้งศาลถอนศาลเมืองคง
ตั้งศาลถอนศาลคูขาด
เทพาลัย
ตั้งศาลถอนศาลตาจั่น
ตั้งศาลถอนศาลบ้านปรางค์
ตั้งศาลถอนศาลหนองมะนาว
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลโนนเต็ง
ตั้งศาลถอนศาลดอนใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลขามสมบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านเหลื่อม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเหลื่อม
ตั้งศาลถอนศาลวังโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลโคกกระเบื้อง
ตั้งศาลถอนศาลช่อระกา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอจักราช
ตั้งศาลถอนศาลจักราช
ตั้งศาลถอนศาลทองหลาง
ตั้งศาลถอนศาลสีสุก
ตั้งศาลถอนศาลหนองขาม
ตั้งศาลถอนศาลหนองพลวง
ตั้งศาลถอนศาลศรีละกอ
ตั้งศาลถอนศาลคลองเมือง
ตั้งศาลถอนศาลหินโคน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโชคชัย
ตั้งศาลถอนศาลกระโทก
ตั้งศาลถอนศาลพลับพลา
ตั้งศาลถอนศาลท่าอ่าง
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งอรุณ
ตั้งศาลถอนศาลท่าลาดขาว
ตั้งศาลถอนศาลท่าจะหลุง
ตั้งศาลถอนศาลท่าเยี่ยม
ตั้งศาลถอนศาลโชคชัย
ตั้งศาลถอนศาลละลมใหม่พัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลด่านเกวียน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอด่านขุนทด
ตั้งศาลถอนศาลด่านขุนทด
ตั้งศาลถอนศาลกุดพิมาน
ตั้งศาลถอนศาลด่านอก
ตั้งศาลถอนศาลด่านใน
ตั้งศาลถอนศาลตะเคียน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเก่า
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแปรง
ตั้งศาลถอนศาลพันชนะ
ตั้งศาลถอนศาลสระจรเข้
ตั้งศาลถอนศาลหนองกราด
ตั้งศาลถอนศาลโนนเมืองพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัวตะเกียด
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัวละคร
ตั้งศาลถอนศาลหินดาด
ตั้งศาลถอนศาลห้วยบง
ตั้งศาลถอนศาลหนองไทร
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโนนไทย
ตั้งศาลถอนศาลโนนไทย
ตั้งศาลถอนศาลด่านจาก
ตั้งศาลถอนศาลกำปัง
ตั้งศาลถอนศาลสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลค้างพลู
ตั้งศาลถอนศาลบ้านวัง
ตั้งศาลถอนศาลบัลลังก์
ตั้งศาลถอนศาลสายออ
ตั้งศาลถอนศาลถนนโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลมะค่า
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโนนสูง
ตั้งศาลถอนศาลโนนสูง
ตั้งศาลถอนศาลใหม่
ตั้งศาลถอนศาลโตนด
ตั้งศาลถอนศาลบิง
ตั้งศาลถอนศาลดอนชมพู
ตั้งศาลถอนศาลธารปราสาท
ตั้งศาลถอนศาลหลุมข้าว
ตั้งศาลถอนศาลมะค่า
ตั้งศาลถอนศาลพลสงคราม
ตั้งศาลถอนศาลจันอัด
ตั้งศาลถอนศาลขามเฒ่า
ตั้งศาลถอนศาลด่านคล้า
ตั้งศาลถอนศาลลำคอหงษ์
ตั้งศาลถอนศาลเมืองปราสาท
ตั้งศาลถอนศาลดอนหวาย
ตั้งศาลถอนศาลลำมูล
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอขามสะแกแสง
ตั้งศาลถอนศาลขามสะแกแสง
ตั้งศาลถอนศาลโนนเมือง
ตั้งศาลถอนศาลเมืองนาท
ตั้งศาลถอนศาลชีวึก
ตั้งศาลถอนศาลพะงาด
ตั้งศาลถอนศาลหนองหัวฟาน
ตั้งศาลถอนศาลเมืองเกษตร
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบัวใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลบัวใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลห้วยยาง
ตั้งศาลถอนศาลเสมาใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลดอนตะหนิน
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัวสะอาด
ตั้งศาลถอนศาลโนนทองหลาง
ตั้งศาลถอนศาลกุดจอก
ตั้งศาลถอนศาลด่านช้าง
ตั้งศาลถอนศาลขุนทอง
ตั้งศาลถอนศาลหนองแจ้งใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอประทาย
ตั้งศาลถอนศาลประทาย
ตั้งศาลถอนศาลกระทุ่มราย
ตั้งศาลถอนศาลวังไม้แดง
ตั้งศาลถอนศาลตลาดไทร
ตั้งศาลถอนศาลหนองพลวง
ตั้งศาลถอนศาลหนองค่าย
ตั้งศาลถอนศาลหันห้วยทราย
ตั้งศาลถอนศาลดอนมัน
ตั้งศาลถอนศาลนางรำ
ตั้งศาลถอนศาลโนนเพ็ด
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งสว่าง
ตั้งศาลถอนศาลโคกกลาง
ตั้งศาลถอนศาลเมืองโดน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอปักธงชัย
ตั้งศาลถอนศาลตำบลเมืองปัก
ตั้งศาลถอนศาลตำบลตะคุ
ตั้งศาลถอนศาลตำบลโคกไทย
ตั้งศาลถอนศาลตำบลสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลตะขบ
ตั้งศาลถอนศาลตำบลนกออก
ตั้งศาลถอนศาลตำบลดอน
ตั้งศาลถอนศาลตำบลตูม
ตั้งศาลถอนศาลตำบลงิ้ว
ตั้งศาลถอนศาลตำบลสะแกราช
ตั้งศาลถอนศาลตำบลลำนางแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลตำบลธงชัยเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลตำบลภูหลวง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลสุขเกษม
ตั้งศาลถอนศาลตำบลเกษมทรัพย์
ตั้งศาลถอนศาลตำบลบ่อปลาทอง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพิมาย
ตั้งศาลถอนศาลในเมือง
ตั้งศาลถอนศาลสัมฤทธิ์
ตั้งศาลถอนศาลโบสถ์
ตั้งศาลถอนศาลกระเบื้องใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลท่าหลวง
ตั้งศาลถอนศาลชีวาน
ตั้งศาลถอนศาลรังกาใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลนิคมสร้างตนเอง
ตั้งศาลถอนศาลกระชอน
ตั้งศาลถอนศาลดงใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลธารละหลอด
ตั้งศาลถอนศาลหนองระเวียง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอห้วยแถลง
ตั้งศาลถอนศาลห้วยแถลง
ตั้งศาลถอนศาลทับสวาย
ตั้งศาลถอนศาลเมืองพลับพลา
ตั้งศาลถอนศาลหลุ่งตะเคียน
ตั้งศาลถอนศาลหินดาด
ตั้งศาลถอนศาลงิ้ว
ตั้งศาลถอนศาลกงรถ
ตั้งศาลถอนศาลหลุ่งประดู่
ตั้งศาลถอนศาลตะโก
ตั้งศาลถอนศาลห้วยแคน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอชุมพวง
ตั้งศาลถอนศาลชุมพวง
ตั้งศาลถอนศาลประสุข
ตั้งศาลถอนศาลท่าลาด
ตั้งศาลถอนศาลสาหร่าย
ตั้งศาลถอนศาลโนนรัง
ตั้งศาลถอนศาลตลาดไทร
ตั้งศาลถอนศาลโนนตูม
ตั้งศาลถอนศาลหนองหลัก
ตั้งศาลถอนศาลโนนยอ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสูงเนิน
ตั้งศาลถอนศาลสูงเนิน
ตั้งศาลถอนศาลเสมา
ตั้งศาลถอนศาลโคราช
ตั้งศาลถอนศาลบุ่งขี้เหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลโนนค่า
ตั้งศาลถอนศาลโค้งยาง
ตั้งศาลถอนศาลมะเกลือเก่า
ตั้งศาลถอนศาลมะเกลือใหม่
ตั้งศาลถอนศาลนากลาง
ตั้งศาลถอนศาลหนองตะไก้
ตั้งศาลถอนศาลกุดจิก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอขามทะเลสอ
ตั้งศาลถอนศาลขามทะเลสอ
ตั้งศาลถอนศาลโป่งแดง
ตั้งศาลถอนศาลพันดุง
ตั้งศาลถอนศาลหนองสรวง
ตั้งศาลถอนศาลบึงอ้อ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสีคิ้ว
ตั้งศาลถอนศาลสีคิ้ว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหัน
ตั้งศาลถอนศาลกฤษณา
ตั้งศาลถอนศาลลาดบัวขาว
ตั้งศาลถอนศาลหนองหญ้าขาว
ตั้งศาลถอนศาลกุดน้อย
ตั้งศาลถอนศาลหนองน้ำใส
ตั้งศาลถอนศาลวังโรงใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลมิตรภาพ
ตั้งศาลถอนศาลคลองไผ่
ตั้งศาลถอนศาลดอนเมือง
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัวน้อย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอปากช่อง
ตั้งศาลถอนศาลปากช่อง
ตั้งศาลถอนศาลกลางดง
ตั้งศาลถอนศาลจันทึก
ตั้งศาลถอนศาลวังกะทะ
ตั้งศาลถอนศาลหมูสี
ตั้งศาลถอนศาลหนองสาหร่าย
ตั้งศาลถอนศาลขนงพระ
ตั้งศาลถอนศาลโป่งตาลอง
ตั้งศาลถอนศาลคลองม่วง
ตั้งศาลถอนศาลหนองน้ำแดง
ตั้งศาลถอนศาลวังไทร
ตั้งศาลถอนศาลพญาเย็น
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองบุญมาก
ตั้งศาลถอนศาลหนองบุนนาก
ตั้งศาลถอนศาลไทยเจริญ
ตั้งศาลถอนศาลสารภี
ตั้งศาลถอนศาลหนองหัวแรต
ตั้งศาลถอนศาลแหลมทอง
ตั้งศาลถอนศาลหนองตะไก้
ตั้งศาลถอนศาลลุงเขว้า
ตั้งศาลถอนศาลหนองไม้ไผ่
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแก้งสนามนาง
ตั้งศาลถอนศาลแก้งสนามนาง
ตั้งศาลถอนศาลโนนสำราญ
ตั้งศาลถอนศาลบึงพะไล
ตั้งศาลถอนศาลสีสุก
ตั้งศาลถอนศาลบึงสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโนนแดง
ตั้งศาลถอนศาลโนนแดง
ตั้งศาลถอนศาลโนนตาเถร
ตั้งศาลถอนศาลสำพะเนียง
ตั้งศาลถอนศาลดอนยาวใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลวังหิน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวังน้ำเขียว
ตั้งศาลถอนศาลวังน้ำเขียว
ตั้งศาลถอนศาลวังหมี
ตั้งศาลถอนศาลระเริง
ตั้งศาลถอนศาลอุดมทรัพย์
ตั้งศาลถอนศาลไทยสามัคคี
ตั้งศาลถอนศาลวังยายทอง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเทพารักษ์
ตั้งศาลถอนศาลหนองแวง
ตั้งศาลถอนศาลสำนักตะคร้อ
ตั้งศาลถอนศาลบึงปรือ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองยาง
ตั้งศาลถอนศาลเมืองยาง
ตั้งศาลถอนศาลกระเบื้องนอก
ตั้งศาลถอนศาลละหานปลาค้าว
ตั้งศาลถอนศาลโนนอุดม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพระทองคำ
ตั้งศาลถอนศาลสระพระ
ตั้งศาลถอนศาลมาบกราด
ตั้งศาลถอนศาลพังเทียม
ตั้งศาลถอนศาลทัพรั้ง
ตั้งศาลถอนศาลหนองหอย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอลำทะเมนชัย
ตั้งศาลถอนศาลขุย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านยาง
ตั้งศาลถอนศาลช่องแมว
ตั้งศาลถอนศาลไพล
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบัวลาย
ตั้งศาลถอนศาลเมืองพะไล
ตั้งศาลถอนศาลโนนจาน
ตั้งศาลถอนศาลบัวลาย
ตั้งศาลถอนศาลหนองหว้า
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสีดา
ตั้งศาลถอนศาลสีดา
ตั้งศาลถอนศาลโพนทอง
ตั้งศาลถอนศาลโนนประดู่
ตั้งศาลถอนศาลสามเมือง
ตั้งศาลถอนศาลหนองตาดใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งศาลถอนศาลช้างทอง
ตั้งศาลถอนศาลท่าช้าง
พระพุทธ
ตั้งศาลถอนศาลหนองงูเหลือม
ตั้งศาลถอนศาลหนองยาง