ตั้งศาลถอนศาลนครศรีธรรมราช

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์นครศรีธรรมราช ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์นครศรีธรรมราช
รื้อถอนศาลนครศรีธรรมราช
ตั้งศาลเจ้าที่นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
นครศรีธรรมราชชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์นครศรีธรรมราช
พิธีบวงสรวงนครศรีธรรมราช


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์นครศรีธรรมราช รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

นครศรีธรรมราชรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมินครศรีธรรมราช
การถอนศาลพระภูมินครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
นครศรีธรรมราชรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองนครศรีธรรมราช
รื้อถอนศาลพระภูมินครศรีธรรมราช
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่นครศรีธรรมราช
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมินครศรีธรรมราช
พิธีบวงสรวงนครศรีธรรมราช
ตั้งศาล
นครศรีธรรมราช
ยกเสาเอก
นครศรีธรรมราช
วางศิลาฤกษ์
นครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้งทิศทาง
นครศรีธรรมราช
วันและฤกษ์ตั้ง
นครศรีธรรมราช

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลนครศรีธรรมราช ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้นครศรีธรรมราชปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นครศรีธรรมราชปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นครศรีธรรมราชปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นครศรีธรรมราชปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
นครศรีธรรมราชปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
นครศรีธรรมราชปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลนครศรีธรรมราช

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตั้งศาลถอนศาลในเมือง
ตั้งศาลถอนศาลท่าวัง
ตั้งศาลถอนศาลคลัง
ตั้งศาลถอนศาลท่าไร่
ตั้งศาลถอนศาลปากนคร
ตั้งศาลถอนศาลนาทราย
ตั้งศาลถอนศาลไชยมนตรี
ตั้งศาลถอนศาลกำแพงเซา
ตั้งศาลถอนศาลมะม่วงสองต้น
ตั้งศาลถอนศาลนาเคียน
ตั้งศาลถอนศาลท่างิ้ว
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์เสด็จ
ตั้งศาลถอนศาลบางจาก
ตั้งศาลถอนศาลปากพูน
ตั้งศาลถอนศาลท่าซัก
ตั้งศาลถอนศาลท่าเรือ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพรหมคีรี
ตั้งศาลถอนศาลพรหมโลก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเกาะ
ตั้งศาลถอนศาลอินคีรี
ตั้งศาลถอนศาลทอนหงส์
ตั้งศาลถอนศาลนาเรียง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอลานสกา
ตั้งศาลถอนศาลเขาแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลลานสกา
ตั้งศาลถอนศาลท่าดี
ตั้งศาลถอนศาลกำโลน
ตั้งศาลถอนศาลขุนทะเล
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอฉวาง
ตั้งศาลถอนศาลฉวาง
ตั้งศาลถอนศาลละอาย
ตั้งศาลถอนศาลนาแว
ตั้งศาลถอนศาลไม้เรียง
ตั้งศาลถอนศาลกะเปียด
ตั้งศาลถอนศาลห้วยปริก
ตั้งศาลถอนศาลนากะชะ
ตั้งศาลถอนศาลไสหร้า
ตั้งศาลถอนศาลนาเขลียง
ตั้งศาลถอนศาลจันดี
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพิปูน
ตั้งศาลถอนศาลพิปูน
ตั้งศาลถอนศาลกะทูน
ตั้งศาลถอนศาลเขาพระ
ตั้งศาลถอนศาลยางค้อม
ตั้งศาลถอนศาลควนกลาง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเชียรใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลเชียรใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกลาง
ตั้งศาลถอนศาลท่าขนาน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเนิน
ตั้งศาลถอนศาลไสหมาก
ตั้งศาลถอนศาลท้องลำเจียก
ตั้งศาลถอนศาลเสือหึง
ตั้งศาลถอนศาลการะเกด
ตั้งศาลถอนศาลเขาพระบาท
ตั้งศาลถอนศาลแม่เจ้าอยู่หัว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอชะอวด
ตั้งศาลถอนศาลชะอวด
ตั้งศาลถอนศาลท่าเสม็ด
ตั้งศาลถอนศาลท่าประจะ
ตั้งศาลถอนศาลเคร็ง
ตั้งศาลถอนศาลวังอ่าง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านตูล
ตั้งศาลถอนศาลขอนหาด
ตั้งศาลถอนศาลเกาะขันธ์
ตั้งศาลถอนศาลควนหนองหงษ์
ตั้งศาลถอนศาลเขาพระทอง
ตั้งศาลถอนศาลนางหลง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอท่าศาลา
ตั้งศาลถอนศาลท่าศาลา
ตั้งศาลถอนศาลกลาย
ตั้งศาลถอนศาลท่าขึ้น
ตั้งศาลถอนศาลหัวตะพาน
ตั้งศาลถอนศาลสระแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลโมคลาน
ตั้งศาลถอนศาลไทยบุรี
ตั้งศาลถอนศาลดอนตะโก
ตั้งศาลถอนศาลตลิ่งชัน
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์ทอง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอทุ่งสง
ตั้งศาลถอนศาลปากแพรก
ตั้งศาลถอนศาลชะมาย
ตั้งศาลถอนศาลหนองหงส์
ตั้งศาลถอนศาลควนกรด
ตั้งศาลถอนศาลนาไม้ไผ่
ตั้งศาลถอนศาลนาหลวงเสน
ตั้งศาลถอนศาลเขาโร
ตั้งศาลถอนศาลกะปาง
ตั้งศาลถอนศาลถ้ำใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลที่วัง
ตั้งศาลถอนศาลน้ำตก
ตั้งศาลถอนศาลนาโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลเขาขาว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอนาบอน
ตั้งศาลถอนศาลนาบอน
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งสง
ตั้งศาลถอนศาลแก้วแสน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอทุ่งใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลท่ายาง
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งสัง
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลกุแหระ
ตั้งศาลถอนศาลปริก
ตั้งศาลถอนศาลกรุงหยัน
ตั้งศาลถอนศาลบางรูป
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอปากพนัง
ตั้งศาลถอนศาลปากพนัง
ตั้งศาลถอนศาลคลองน้อย
ตั้งศาลถอนศาลป่าระกำ
ตั้งศาลถอนศาลชะเมา
ตั้งศาลถอนศาลคลองกระบือ
ตั้งศาลถอนศาลเกาะทวด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลหูล่อง
ตั้งศาลถอนศาลปากพนังฝั่งตะวันตก
ตั้งศาลถอนศาลแหลมตะลุมพุก
ตั้งศาลถอนศาลบางศาลา
ตั้งศาลถอนศาลบางพระ
ตั้งศาลถอนศาลบางตะพง
ตั้งศาลถอนศาลปากพนังฝั่งตะวันออก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเพิง
ตั้งศาลถอนศาลท่าพยา
ตั้งศาลถอนศาลปากแพรก
ตั้งศาลถอนศาลขนาบนาก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอร่อนพิบูลย์
ตั้งศาลถอนศาลร่อนพิบูลย์
ตั้งศาลถอนศาลหินตก
ตั้งศาลถอนศาลเสาธง
ตั้งศาลถอนศาลควนเกย
ตั้งศาลถอนศาลควนพัง
ตั้งศาลถอนศาลควนชุม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสิชล
ตั้งศาลถอนศาลสิชล
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งปรัง
ตั้งศาลถอนศาลฉลอง
ตั้งศาลถอนศาลเสาเภา
ตั้งศาลถอนศาลเปลี่ยน
ตั้งศาลถอนศาลสี่ขีด
ตั้งศาลถอนศาลเทพราช
ตั้งศาลถอนศาลเขาน้อย
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งใส
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอขนอม
ตั้งศาลถอนศาลขนอม
ตั้งศาลถอนศาลควนทอง
ตั้งศาลถอนศาลท้องเนียน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหัวไทร
ตั้งศาลถอนศาลหัวไทร
ตั้งศาลถอนศาลหน้าสตน
ตั้งศาลถอนศาลทรายขาว
ตั้งศาลถอนศาลแหลม
ตั้งศาลถอนศาลเขาพังไกร
ตั้งศาลถอนศาลบ้านราม
ตั้งศาลถอนศาลบางนบ
ตั้งศาลถอนศาลท่าซอม
ตั้งศาลถอนศาลควนชะลิก
ตั้งศาลถอนศาลรามแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลเกาะเพชร
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางขัน
ตั้งศาลถอนศาลบางขัน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านลำนาว
ตั้งศาลถอนศาลวังหิน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านนิคม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอถ้ำพรรณรา
ตั้งศาลถอนศาลถ้ำพรรณรา
ตั้งศาลถอนศาลคลองเส
ตั้งศาลถอนศาลดุสิต
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอจุฬาภรณ์
ตั้งศาลถอนศาลบ้านควนมุด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านชะอวด
ตั้งศาลถอนศาลควนหนองคว้า
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลนาหมอบุญ
ตั้งศาลถอนศาลสามตำบล
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพระพรหม
ตั้งศาลถอนศาลนาพรุ
ตั้งศาลถอนศาลนาสาร
ตั้งศาลถอนศาลท้ายสำเภา
ตั้งศาลถอนศาลช้างซ้าย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอนบพิตำ
ตั้งศาลถอนศาลนบพิตำ
ตั้งศาลถอนศาลกรุงชิง
ตั้งศาลถอนศาลกะหรอ
ตั้งศาลถอนศาลนาเหรง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอช้างกลาง
ตั้งศาลถอนศาลช้างกลาง
ตั้งศาลถอนศาลหลักช้าง
ตั้งศาลถอนศาลสวนขัน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งศาลถอนศาลเชียรเขา
ตั้งศาลถอนศาลดอนตรอ
ตั้งศาลถอนศาลสวนหลวง
ตั้งศาลถอนศาลทางพูน