ตั้งศาลถอนศาลนนทบุรี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์นนทบุรี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์นนทบุรี
รื้อถอนศาลนนทบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่นนทบุรี
นนทบุรีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
นนทบุรีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์นนทบุรี
พิธีบวงสรวงนนทบุรี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์นนทบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

นนทบุรีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมินนทบุรี
การถอนศาลพระภูมินนทบุรี
นนทบุรีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
นนทบุรีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองนนทบุรี
รื้อถอนศาลพระภูมินนทบุรี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่นนทบุรี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมินนทบุรี
พิธีบวงสรวงนนทบุรี
ตั้งศาล
นนทบุรี
ยกเสาเอก
นนทบุรี
วางศิลาฤกษ์
นนทบุรี
สถานที่ตั้งทิศทาง
นนทบุรี
วันและฤกษ์ตั้ง
นนทบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลนนทบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้นนทบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นนทบุรีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นนทบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
นนทบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
นนทบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
นนทบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลนนทบุรี

ตั้งศาลถอนศาลเมืองนนทบุรี
ตั้งศาลถอนศาลสวนใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลตลาดขวัญ
ตั้งศาลถอนศาลบางเขน
ตั้งศาลถอนศาลบางกระสอ
ตั้งศาลถอนศาลท่าทราย
ตั้งศาลถอนศาลบางไผ่
ตั้งศาลถอนศาลบางศรีเมือง
ตั้งศาลถอนศาลบางกร่าง
ตั้งศาลถอนศาลไทรม้า
ตั้งศาลถอนศาลบางรักน้อย
ตั้งศาลถอนศาลบางกรวย
ตั้งศาลถอนศาลวัดชลอ
ตั้งศาลถอนศาลบางกรวย
ตั้งศาลถอนศาลบางสีทอง
ตั้งศาลถอนศาลบางขนุน
ตั้งศาลถอนศาลบางขุนกอง
ตั้งศาลถอนศาลบางคูเวียง
ตั้งศาลถอนศาลมหาสวัสดิ์
ตั้งศาลถอนศาลปลายบาง
ตั้งศาลถอนศาลศาลากลาง
ตั้งศาลถอนศาลบางใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลบางม่วง
ตั้งศาลถอนศาลบางแม่นาง
ตั้งศาลถอนศาลบางเลน
ตั้งศาลถอนศาลเสาธงหิน
ตั้งศาลถอนศาลบางใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลบางบัวทอง
ตั้งศาลถอนศาลโสนลอย
ตั้งศาลถอนศาลบางบัวทอง
ตั้งศาลถอนศาลบางรักใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลบางคูรัด
ตั้งศาลถอนศาลละหาร
ตั้งศาลถอนศาลลำโพ
ตั้งศาลถอนศาลพิมลราช
ตั้งศาลถอนศาลบางรักพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลไทรน้อย
ตั้งศาลถอนศาลไทรน้อย
ตั้งศาลถอนศาลราษฎร์นิยม
ตั้งศาลถอนศาลหนองเพรางาย
ตั้งศาลถอนศาลไทรใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลขุนศรี
ตั้งศาลถอนศาลคลองขวาง
ตั้งศาลถอนศาลทวีวัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลปากเกร็ด
ตั้งศาลถอนศาลปากเกร็ด
ตั้งศาลถอนศาลบางตลาด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลบางพูด
ตั้งศาลถอนศาลบางตะไนย์
ตั้งศาลถอนศาลคลองพระอุดม
ตั้งศาลถอนศาลท่าอิฐ
ตั้งศาลถอนศาลเกาะเกร็ด
ตั้งศาลถอนศาลอ้อมเกร็ด
ตั้งศาลถอนศาลคลองข่อย
ตั้งศาลถอนศาลบางพลับ
ตั้งศาลถอนศาลคลองเกลือ