ตั้งศาลถอนศาลปทุมธานี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ปทุมธานี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ปทุมธานี
รื้อถอนศาลปทุมธานี
ตั้งศาลเจ้าที่ปทุมธานี
ปทุมธานีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ปทุมธานีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ปทุมธานี
พิธีบวงสรวงปทุมธานี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ปทุมธานี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ปทุมธานีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิปทุมธานี
การถอนศาลพระภูมิปทุมธานี
ปทุมธานีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ปทุมธานีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองปทุมธานี
รื้อถอนศาลพระภูมิปทุมธานี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ปทุมธานี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิปทุมธานี
พิธีบวงสรวงปทุมธานี
ตั้งศาล
ปทุมธานี
ยกเสาเอก
ปทุมธานี
วางศิลาฤกษ์
ปทุมธานี
สถานที่ตั้งทิศทาง
ปทุมธานี
วันและฤกษ์ตั้ง
ปทุมธานี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลปทุมธานี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ปทุมธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ปทุมธานีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ปทุมธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ปทุมธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ปทุมธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ปทุมธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลปทุมธานี

ตั้งศาลถอนศาลเมืองปทุมธานี
ตั้งศาลถอนศาลบางปรอก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกลาง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านฉาง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกระแชง
ตั้งศาลถอนศาลบางขะแยง
ตั้งศาลถอนศาลบางคูวัด
ตั้งศาลถอนศาลบางหลวง
ตั้งศาลถอนศาลบางเดื่อ
ตั้งศาลถอนศาลบางพูด
ตั้งศาลถอนศาลบางพูน
ตั้งศาลถอนศาลบางกะดี
ตั้งศาลถอนศาลสวนพริกไทย
ตั้งศาลถอนศาลหลักหก
ตั้งศาลถอนศาลคลองหลวง
ตั้งศาลถอนศาลคลองหนึ่ง
ตั้งศาลถอนศาลคลองสอง
ตั้งศาลถอนศาลคลองสาม
ตั้งศาลถอนศาลคลองสี่
ตั้งศาลถอนศาลคลองห้า
ตั้งศาลถอนศาลคลองหก
ตั้งศาลถอนศาลคลองเจ็ด
ตั้งศาลถอนศาลธัญบุรี
ตั้งศาลถอนศาลประชาธิปัตย์
ตั้งศาลถอนศาลบึงยี่โถ
ตั้งศาลถอนศาลรังสิต
ตั้งศาลถอนศาลลำผักกูด
ตั้งศาลถอนศาลบึงสนั่น
ตั้งศาลถอนศาลบึงน้ำรักษ์
ตั้งศาลถอนศาลหนองเสือ
ตั้งศาลถอนศาลบึงบา
ตั้งศาลถอนศาลบึงบอน
ตั้งศาลถอนศาลบึงกาสาม
ตั้งศาลถอนศาลบึงชำอ้อ
ตั้งศาลถอนศาลลาดหลุมแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลระแหง
ตั้งศาลถอนศาลลาดหลุมแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลคูบางหลวง
ตั้งศาลถอนศาลคูขวาง
ตั้งศาลถอนศาลคลองพระอุดม
ตั้งศาลถอนศาลบ่อเงิน
ตั้งศาลถอนศาลหน้าไม้
ตั้งศาลถอนศาลลำลูกกา
ตั้งศาลถอนศาลคูคต
ตั้งศาลถอนศาลลาดสวาย
ตั้งศาลถอนศาลบึงคำพร้อย
ตั้งศาลถอนศาลลำลูกกา
ตั้งศาลถอนศาลบึงทองหลาง
ตั้งศาลถอนศาลลำไทร
ตั้งศาลถอนศาลบึงคอไห
ตั้งศาลถอนศาลพืชอุดม
ตั้งศาลถอนศาลสามโคก
ตั้งศาลถอนศาลบางเตย
ตั้งศาลถอนศาลคลองควาย
ตั้งศาลถอนศาลสามโคก
ตั้งศาลถอนศาลกระแชง
ตั้งศาลถอนศาลบางโพธิ์เหนือ
ตั้งศาลถอนศาลเชียงรากใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลบ้านปทุม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านงิ้ว
ตั้งศาลถอนศาลเชียงรากน้อย
ตั้งศาลถอนศาลบางกระบือ
ตั้งศาลถอนศาลท้ายเกาะ