ตั้งศาลถอนศาลพิษณุโลก

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์พิษณุโลก ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์พิษณุโลก
รื้อถอนศาลพิษณุโลก
ตั้งศาลเจ้าที่พิษณุโลก
พิษณุโลกชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
พิษณุโลกชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พิษณุโลก
พิธีบวงสรวงพิษณุโลก


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์พิษณุโลก รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

พิษณุโลกรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิพิษณุโลก
การถอนศาลพระภูมิพิษณุโลก
พิษณุโลกถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
พิษณุโลกรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองพิษณุโลก
รื้อถอนศาลพระภูมิพิษณุโลก
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่พิษณุโลก
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิพิษณุโลก
พิธีบวงสรวงพิษณุโลก
ตั้งศาล
พิษณุโลก
ยกเสาเอก
พิษณุโลก
วางศิลาฤกษ์
พิษณุโลก
สถานที่ตั้งทิศทาง
พิษณุโลก
วันและฤกษ์ตั้ง
พิษณุโลก

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลพิษณุโลก ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้พิษณุโลกปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
พิษณุโลกปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
พิษณุโลกปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
พิษณุโลกปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
พิษณุโลกปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
พิษณุโลกปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลพิษณุโลก

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองพิษณุโลก
ตั้งศาลถอนศาลในเมือง
ตั้งศาลถอนศาลหัวรอ
ตั้งศาลถอนศาลวังน้ำคู้
ตั้งศาลถอนศาลจอมทอง
ตั้งศาลถอนศาลวัดจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกร่าง
ตั้งศาลถอนศาลวัดพริก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านคลอง
ตั้งศาลถอนศาลท่าทอง
ตั้งศาลถอนศาลพลายชุมพล
ตั้งศาลถอนศาลท่าโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลมะขามสูง
ตั้งศาลถอนศาลสมอแข
ตั้งศาลถอนศาลอรัญญิก
ตั้งศาลถอนศาลดอนทอง
ตั้งศาลถอนศาลบึงพระ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านป่า
ตั้งศาลถอนศาลไผ่ขอดอน
ตั้งศาลถอนศาลปากโทก
ตั้งศาลถอนศาลงิ้วงาม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอนครไทย
ตั้งศาลถอนศาลนครไทย
ตั้งศาลถอนศาลน้ำกุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลหนองกะท้าว
ตั้งศาลถอนศาลยางโกลน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแยง
ตั้งศาลถอนศาลบ่อโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลเนินเพิ่ม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านพร้าว
ตั้งศาลถอนศาลนาบัว
ตั้งศาลถอนศาลห้วยเฮี้ย
ตั้งศาลถอนศาลนครชุม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอชาติตระการ
ตั้งศาลถอนศาลป่าแดง
ตั้งศาลถอนศาลชาติตระการ
ตั้งศาลถอนศาลสวนเมี่ยง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านดง
ตั้งศาลถอนศาลบ่อภาค
ตั้งศาลถอนศาลท่าสะแก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางระกำ
ตั้งศาลถอนศาลบางระกำ
ตั้งศาลถอนศาลชุมแสงสงคราม
ตั้งศาลถอนศาลปลักแรด
ตั้งศาลถอนศาลนิคมพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลพันเสา
ตั้งศาลถอนศาลบ่อทอง
ตั้งศาลถอนศาลวังอิทก
ตั้งศาลถอนศาลท่านางงาม
ตั้งศาลถอนศาลบึงกอก
ตั้งศาลถอนศาลคุยม่วง
ตั้งศาลถอนศาลหนองกุลา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางกระทุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลบางกระทุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านไร่
ตั้งศาลถอนศาลโคกสลุด
ตั้งศาลถอนศาลสนามคลี
ตั้งศาลถอนศาลท่าตาล
ตั้งศาลถอนศาลไผ่ล้อม
ตั้งศาลถอนศาลนครป่าหมาก
ตั้งศาลถอนศาลเนินกุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลวัดตายม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพรหมพิราม
ตั้งศาลถอนศาลพรหมพิราม
ตั้งศาลถอนศาลตลุกเทียม
ตั้งศาลถอนศาลท่าช้าง
ตั้งศาลถอนศาลวังวน
ตั้งศาลถอนศาลวงฆ้อง
ตั้งศาลถอนศาลหนองแขม
ตั้งศาลถอนศาลมะตูม
ตั้งศาลถอนศาลมะต้อง
ตั้งศาลถอนศาลหอกลอง
ตั้งศาลถอนศาลทับยายเชียง
ตั้งศาลถอนศาลศรีภิรมย์
ตั้งศาลถอนศาลดงประคำ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวัดโบสถ์
ตั้งศาลถอนศาลวัดโบสถ์
ตั้งศาลถอนศาลท่างาม
ตั้งศาลถอนศาลท้อแท้
ตั้งศาลถอนศาลบ้านยาง
ตั้งศาลถอนศาลหินลาด
ตั้งศาลถอนศาลคันโช้ง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวังทอง
ตั้งศาลถอนศาลวังทอง
ตั้งศาลถอนศาลพันชาลี
ตั้งศาลถอนศาลแม่ระกา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกลาง
ตั้งศาลถอนศาลวังพิกุล
ตั้งศาลถอนศาลแก่งโสภา
ตั้งศาลถอนศาลท่าหมื่นราม
ตั้งศาลถอนศาลวังนกแอ่น
ตั้งศาลถอนศาลหนองพระ
ตั้งศาลถอนศาลชัยนาม
ตั้งศาลถอนศาลดินทอง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเนินมะปราง
ตั้งศาลถอนศาลชมพู
ตั้งศาลถอนศาลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านมุง
ตั้งศาลถอนศาลเนินมะปราง
ตั้งศาลถอนศาลไทรย้อย
ตั้งศาลถอนศาลวังยาง
ตั้งศาลถอนศาลวังโพรง