ตั้งศาลถอนศาลระยอง

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ระยอง ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ระยอง
รื้อถอนศาลระยอง
ตั้งศาลเจ้าที่ระยอง
ระยองชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ระยองชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ระยอง
พิธีบวงสรวงระยอง


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ระยอง รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ระยองรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิระยอง
การถอนศาลพระภูมิระยอง
ระยองถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ระยองรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองระยอง
รื้อถอนศาลพระภูมิระยอง
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ระยอง
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิระยอง
พิธีบวงสรวงระยอง
ตั้งศาล
ระยอง
ยกเสาเอก
ระยอง
วางศิลาฤกษ์
ระยอง
สถานที่ตั้งทิศทาง
ระยอง
วันและฤกษ์ตั้ง
ระยอง

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลระยอง ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ระยองปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ระยองปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ระยองปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ระยองปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ระยองปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ระยองปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลระยอง

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองระยอง
ตั้งศาลถอนศาลท่าประดู่
ตั้งศาลถอนศาลเชิงเนิน
ตั้งศาลถอนศาลตะพง
ตั้งศาลถอนศาลปากน้ำ
ตั้งศาลถอนศาลเพ
ตั้งศาลถอนศาลแกลง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแลง
ตั้งศาลถอนศาลนาตาขวัญ
ตั้งศาลถอนศาลเนินพระ
ตั้งศาลถอนศาลกะเฉด
ตั้งศาลถอนศาลทับมา
ตั้งศาลถอนศาลน้ำคอก
ตั้งศาลถอนศาลห้วยโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลมาบตาพุด
ตั้งศาลถอนศาลสำนักทอง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านฉาง
ตั้งศาลถอนศาลสำนักท้อน
ตั้งศาลถอนศาลพลา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านฉาง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแกลง
ตั้งศาลถอนศาลทางเกวียน
ตั้งศาลถอนศาลวังหว้า
ตั้งศาลถอนศาลชากโดน
ตั้งศาลถอนศาลเนินฆ้อ
ตั้งศาลถอนศาลกร่ำ
ตั้งศาลถอนศาลชากพง
ตั้งศาลถอนศาลกระแสบน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านนา
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งควายกิน
ตั้งศาลถอนศาลกองดิน
ตั้งศาลถอนศาลคลองปูน
ตั้งศาลถอนศาลพังราด
ตั้งศาลถอนศาลปากน้ำกระแส
ตั้งศาลถอนศาลห้วยยาง
ตั้งศาลถอนศาลสองสลึง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวังจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลวังจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลชุมแสง
ตั้งศาลถอนศาลป่ายุบใน
ตั้งศาลถอนศาลพลงตาเอี่ยม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านค่าย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านค่าย
ตั้งศาลถอนศาลหนองละลอก
ตั้งศาลถอนศาลหนองตะพาน
ตั้งศาลถอนศาลตาขัน
ตั้งศาลถอนศาลบางบุตร
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลชากบก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอปลวกแดง
ตั้งศาลถอนศาลปลวกแดง
ตั้งศาลถอนศาลตาสิทธิ์
ตั้งศาลถอนศาลละหาร
ตั้งศาลถอนศาลแม่น้ำคู้
ตั้งศาลถอนศาลมาบยางพร
ตั้งศาลถอนศาลหนองไร่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเขาชะเมา
ตั้งศาลถอนศาลน้ำเป็น
ตั้งศาลถอนศาลชำฆ้อ
ตั้งศาลถอนศาลห้วยทับมอญ
ตั้งศาลถอนศาลเขาน้อย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอนิคมพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลนิคมพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลมาบข่า
ตั้งศาลถอนศาลพนานิคม
ตั้งศาลถอนศาลมะขามคู่