ตั้งศาลถอนศาลราชบุรี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ราชบุรี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ราชบุรี
รื้อถอนศาลราชบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่ราชบุรี
ราชบุรีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ราชบุรีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ราชบุรี
พิธีบวงสรวงราชบุรี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ราชบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ราชบุรีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิราชบุรี
การถอนศาลพระภูมิราชบุรี
ราชบุรีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ราชบุรีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองราชบุรี
รื้อถอนศาลพระภูมิราชบุรี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ราชบุรี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิราชบุรี
พิธีบวงสรวงราชบุรี
ตั้งศาล
ราชบุรี
ยกเสาเอก
ราชบุรี
วางศิลาฤกษ์
ราชบุรี
สถานที่ตั้งทิศทาง
ราชบุรี
วันและฤกษ์ตั้ง
ราชบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลราชบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ราชบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ราชบุรีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ราชบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ราชบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ราชบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ราชบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลราชบุรี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองราชบุรี
ตั้งศาลถอนศาลหน้าเมือง
ตั้งศาลถอนศาลเจดีย์หัก
ตั้งศาลถอนศาลดอนตะโก
ตั้งศาลถอนศาลหนองกลางนา
ตั้งศาลถอนศาลห้วยไผ่
ตั้งศาลถอนศาลคุ้งน้ำวน
ตั้งศาลถอนศาลคุ้งกระถิน
ตั้งศาลถอนศาลอ่างทอง
ตั้งศาลถอนศาลโคกหม้อ
ตั้งศาลถอนศาลสามเรือน
ตั้งศาลถอนศาลพิกุลทอง
ตั้งศาลถอนศาลน้ำพุ
ตั้งศาลถอนศาลดอนแร่
ตั้งศาลถอนศาลหินกอง
ตั้งศาลถอนศาลเขาแร้ง
ตั้งศาลถอนศาลเกาะพลับพลา
ตั้งศาลถอนศาลหลุมดิน
ตั้งศาลถอนศาลบางป่า
ตั้งศาลถอนศาลพงสวาย
ตั้งศาลถอนศาลคูบัว
ตั้งศาลถอนศาลท่าราบ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านไร่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอจอมบึง
ตั้งศาลถอนศาลจอมบึง
ตั้งศาลถอนศาลปากช่อง
ตั้งศาลถอนศาลเบิกไพร
ตั้งศาลถอนศาลด่านทับตะโก
ตั้งศาลถอนศาลแก้มอ้น
ตั้งศาลถอนศาลรางบัว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสวนผึ้ง
ตั้งศาลถอนศาลสวนผึ้ง
ตั้งศาลถอนศาลป่าหวาย
ตั้งศาลถอนศาลท่าเคย
ตั้งศาลถอนศาลตะนาวศรี
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอดำเนินสะดวก
ตั้งศาลถอนศาลตำบลดำเนินสะดวก
ตั้งศาลถอนศาลตำบลบ้านไร่
ตั้งศาลถอนศาลตำบลประสาทสิทธิ์
ตั้งศาลถอนศาลตำบลแพงพวย
ตั้งศาลถอนศาลตำบลศรีสุราษฎร์
ตั้งศาลถอนศาลตำบลสี่หมื่น
ตั้งศาลถอนศาลตำบลตาหลวง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลท่านัด
ตั้งศาลถอนศาลตำบลดอนกรวย
ตั้งศาลถอนศาลตำบลขุนพิทักษ์
ตั้งศาลถอนศาลตำบลดอนคลัง
ตั้งศาลถอนศาลตำบลดอนไผ่
ตั้งศาลถอนศาลตำบลบัวงาม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลนครชุมน์
ตั้งศาลถอนศาลท่าผา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านม่วง
ตั้งศาลถอนศาลกรับใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลคุ้งพยอม
ตั้งศาลถอนศาลปากแรต
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลาหมอ
ตั้งศาลถอนศาลหนองกบ
ตั้งศาลถอนศาลเขาขลุง
ตั้งศาลถอนศาลหนองอ้อ
ตั้งศาลถอนศาลเบิกไพร
ตั้งศาลถอนศาลดอนกระเบื้อง
ตั้งศาลถอนศาลลาดบัวขาว
ตั้งศาลถอนศาลสวนกล้วย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางแพ
ตั้งศาลถอนศาลบางแพ
ตั้งศาลถอนศาลวังเย็น
ตั้งศาลถอนศาลหัวโพ
ตั้งศาลถอนศาลวัดแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลดอนใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลดอนคา
ตั้งศาลถอนศาลโพหัก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโพธาราม
ตั้งศาลถอนศาลโพธาราม
ตั้งศาลถอนศาลชำแระ
ตั้งศาลถอนศาลดอนกระเบื้อง
ตั้งศาลถอนศาลสร้อยฟ้า
ตั้งศาลถอนศาลหนองโพ
ตั้งศาลถอนศาลท่าชุมพล
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเลือก
ตั้งศาลถอนศาลบางโตนด
ตั้งศาลถอนศาลคลองตาคต
ตั้งศาลถอนศาลเตาปูน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านฆ้อง
ตั้งศาลถอนศาลนางแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านสิงห์
ตั้งศาลถอนศาลธรรมเสน
ตั้งศาลถอนศาลดอนทราย
ตั้งศาลถอนศาลเขาชะงุ้ม
ตั้งศาลถอนศาลเจ็ดเสมียน
ตั้งศาลถอนศาลหนองกวาง
ตั้งศาลถอนศาลคลองข่อย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอปากท่อ
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งหลวง
ตั้งศาลถอนศาลวังมะนาว
ตั้งศาลถอนศาลดอนทราย
ตั้งศาลถอนศาลหนองกระทุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลปากท่อ
ตั้งศาลถอนศาลป่าไก่
ตั้งศาลถอนศาลวัดยางงาม
ตั้งศาลถอนศาลอ่างหิน
ตั้งศาลถอนศาลบ่อกระดาน
ตั้งศาลถอนศาลยางหัก
ตั้งศาลถอนศาลวันดาว
ตั้งศาลถอนศาลห้วยยางโทน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวัดเพลง
ตั้งศาลถอนศาลเกาะศาลพระ
ตั้งศาลถอนศาลจอมประทัด
ตั้งศาลถอนศาลวัดเพลง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านคา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านคา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านบึง
ตั้งศาลถอนศาลหนองพันจันทร์