ตั้งศาลถอนศาลสมุทรสงคราม

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์สมุทรสงคราม ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์สมุทรสงคราม
รื้อถอนศาลสมุทรสงคราม
ตั้งศาลเจ้าที่สมุทรสงคราม
สมุทรสงครามชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
สมุทรสงครามชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สมุทรสงคราม
พิธีบวงสรวงสมุทรสงคราม


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์สมุทรสงคราม รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

สมุทรสงครามรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิสมุทรสงคราม
การถอนศาลพระภูมิสมุทรสงคราม
สมุทรสงครามถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
สมุทรสงครามรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองสมุทรสงคราม
รื้อถอนศาลพระภูมิสมุทรสงคราม
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่สมุทรสงคราม
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิสมุทรสงคราม
พิธีบวงสรวงสมุทรสงคราม
ตั้งศาล
สมุทรสงคราม
ยกเสาเอก
สมุทรสงคราม
วางศิลาฤกษ์
สมุทรสงคราม
สถานที่ตั้งทิศทาง
สมุทรสงคราม
วันและฤกษ์ตั้ง
สมุทรสงคราม

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลสมุทรสงคราม ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้สมุทรสงครามปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สมุทรสงครามปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สมุทรสงครามปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สมุทรสงครามปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
สมุทรสงครามปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
สมุทรสงครามปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลสมุทรสงคราม

ตั้งศาลถอนศาลเมืองสมุทรสงคราม
ตั้งศาลถอนศาลแม่กลอง
ตั้งศาลถอนศาลบางขันแตก
ตั้งศาลถอนศาลลาดใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลบ้านปรก
ตั้งศาลถอนศาลบางแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลท้ายหาด
ตั้งศาลถอนศาลแหลมใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลคลองเขิน
ตั้งศาลถอนศาลคลองโคน
ตั้งศาลถอนศาลนางตะเคียน
ตั้งศาลถอนศาลบางจะเกร็ง
ตั้งศาลถอนศาลบางคนที
ตั้งศาลถอนศาลกระดังงา
ตั้งศาลถอนศาลบางสะแก
ตั้งศาลถอนศาลบางยี่รงค์
ตั้งศาลถอนศาลโรงหีบ
ตั้งศาลถอนศาลบางคนที
ตั้งศาลถอนศาลดอนมะโนรา
ตั้งศาลถอนศาลบางพรม
ตั้งศาลถอนศาลบางกุ้ง
ตั้งศาลถอนศาลจอมปลวก
ตั้งศาลถอนศาลบางนกแขวก
ตั้งศาลถอนศาลยายแพง
ตั้งศาลถอนศาลบางกระบือ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านปราโมทย์
ตั้งศาลถอนศาลอัมพวา
ตั้งศาลถอนศาลอัมพวา
ตั้งศาลถอนศาลสวนหลวง
ตั้งศาลถอนศาลท่าคา
ตั้งศาลถอนศาลวัดประดู่
ตั้งศาลถอนศาลเหมืองใหม่
ตั้งศาลถอนศาลบางช้าง
ตั้งศาลถอนศาลแควอ้อม
ตั้งศาลถอนศาลปลายโพงพาง
ตั้งศาลถอนศาลบางแค
ตั้งศาลถอนศาลแพรกหนามแดง
ตั้งศาลถอนศาลยี่สาร
ตั้งศาลถอนศาลบางนางลี่