ตั้งศาลถอนศาลอุดรธานี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์อุดรธานี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์อุดรธานี
รื้อถอนศาลอุดรธานี
ตั้งศาลเจ้าที่อุดรธานี
อุดรธานีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
อุดรธานีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อุดรธานี
พิธีบวงสรวงอุดรธานี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์อุดรธานี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

อุดรธานีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิอุดรธานี
การถอนศาลพระภูมิอุดรธานี
อุดรธานีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
อุดรธานีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองอุดรธานี
รื้อถอนศาลพระภูมิอุดรธานี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่อุดรธานี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิอุดรธานี
พิธีบวงสรวงอุดรธานี
ตั้งศาล
อุดรธานี
ยกเสาเอก
อุดรธานี
วางศิลาฤกษ์
อุดรธานี
สถานที่ตั้งทิศทาง
อุดรธานี
วันและฤกษ์ตั้ง
อุดรธานี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลอุดรธานี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้อุดรธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
อุดรธานีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
อุดรธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
อุดรธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
อุดรธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
อุดรธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลอุดรธานี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองอุดรธานี
ตั้งศาลถอนศาลหมากแข้ง
ตั้งศาลถอนศาลนิคมสงเคราะห์
ตั้งศาลถอนศาลบ้านขาว
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านตาด
ตั้งศาลถอนศาลโนนสูง
ตั้งศาลถอนศาลหมูม่น
ตั้งศาลถอนศาลเชียงยืน
ตั้งศาลถอนศาลหนองนาคำ
ตั้งศาลถอนศาลกุดสระ
ตั้งศาลถอนศาลนาดี
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเลื่อม
ตั้งศาลถอนศาลเชียงพิณ
ตั้งศาลถอนศาลสามพร้าว
ตั้งศาลถอนศาลหนองไฮ
ตั้งศาลถอนศาลนาข่า
ตั้งศาลถอนศาลบ้านจั่น
ตั้งศาลถอนศาลหนองขอนกว้าง
ตั้งศาลถอนศาลโคกสะอาด
ตั้งศาลถอนศาลนากว้าง
ตั้งศาลถอนศาลหนองไผ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอกุดจับ
ตั้งศาลถอนศาลกุดจับ
ตั้งศาลถอนศาลปะโค
ตั้งศาลถอนศาลขอนยูง
ตั้งศาลถอนศาลเชียงเพ็ง
ตั้งศาลถอนศาลสร้างก่อ
ตั้งศาลถอนศาลเมืองเพีย
ตั้งศาลถอนศาลตาลเลียน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองวัวซอ
ตั้งศาลถอนศาลหมากหญ้า
ตั้งศาลถอนศาลหนองอ้อ
ตั้งศาลถอนศาลอูบมุง
ตั้งศาลถอนศาลกุดหมากไฟ
ตั้งศาลถอนศาลน้ำพ่น
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัวบาน
ตั้งศาลถอนศาลโนนหวาย
ตั้งศาลถอนศาลหนองวัวซอ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอกุมภวาปี
ตั้งศาลถอนศาลตูมใต้
ตั้งศาลถอนศาลพันดอน
ตั้งศาลถอนศาลเวียงคำ
ตั้งศาลถอนศาลแชแล
ตั้งศาลถอนศาลเชียงแหว
ตั้งศาลถอนศาลห้วยเกิ้ง
ตั้งศาลถอนศาลเสอเพลอ
ตั้งศาลถอนศาลสีออ
ตั้งศาลถอนศาลปะโค
ตั้งศาลถอนศาลผาสุก
ตั้งศาลถอนศาลท่าลี่
ตั้งศาลถอนศาลกุมภวาปี
ตั้งศาลถอนศาลหนองหว้า
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโนนสะอาด
ตั้งศาลถอนศาลโนนสะอาด
ตั้งศาลถอนศาลบุ่งแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์ศรีสำราญ
ตั้งศาลถอนศาลทมนางาม
ตั้งศาลถอนศาลหนองกุงศรี
ตั้งศาลถอนศาลโคกกลาง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองหาน
ตั้งศาลถอนศาลหนองหาน
ตั้งศาลถอนศาลหนองเม็ก
ตั้งศาลถอนศาลพังงู
ตั้งศาลถอนศาลสะแบง
ตั้งศาลถอนศาลสร้อยพร้าว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเชียง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านยา
ตั้งศาลถอนศาลโพนงาม
ตั้งศาลถอนศาลผักตบ
ตั้งศาลถอนศาลหนองไผ่
ตั้งศาลถอนศาลดอนหายโศก
ตั้งศาลถอนศาลหนองสระปลา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอทุ่งฝน
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งฝน
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลนาชุมแสง
ตั้งศาลถอนศาลนาทม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอไชยวาน
ตั้งศาลถอนศาลไชยวาน
ตั้งศาลถอนศาลหนองหลัก
ตั้งศาลถอนศาลคำเลาะ
ตั้งศาลถอนศาลโพนสูง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอศรีธาตุ
ตั้งศาลถอนศาลศรีธาตุ
ตั้งศาลถอนศาลจำปี
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโปร่ง
ตั้งศาลถอนศาลหัวนาคำ
ตั้งศาลถอนศาลหนองนกเขียน
ตั้งศาลถอนศาลนายูง
ตั้งศาลถอนศาลตาดทอง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวังสามหมอ
ตั้งศาลถอนศาลหนองกุงทับม้า
ตั้งศาลถอนศาลหนองหญ้าไซ
ตั้งศาลถอนศาลบะยาว
ตั้งศาลถอนศาลผาสุก
ตั้งศาลถอนศาลคำโคกสูง
ตั้งศาลถอนศาลวังสามหมอ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านดุง
ตั้งศาลถอนศาลศรีสุทโธ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านดุง
ตั้งศาลถอนศาลดงเย็น
ตั้งศาลถอนศาลโพนสูง
ตั้งศาลถอนศาลอ้อมกอ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านจันทน์
ตั้งศาลถอนศาลบ้านชัย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านผือ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านผือ
ตั้งศาลถอนศาลหายโศก
ตั้งศาลถอนศาลเขือน้ำ
ตั้งศาลถอนศาลคำบง
ตั้งศาลถอนศาลโนนทอง
ตั้งศาลถอนศาลข้าวสาร
ตั้งศาลถอนศาลจำปาโมง
ตั้งศาลถอนศาลกลางใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลเมืองพาน
ตั้งศาลถอนศาลคำด้วง
ตั้งศาลถอนศาลหนองหัวคู
ตั้งศาลถอนศาลบ้านค้อ
ตั้งศาลถอนศาลหนองแวง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอน้ำโสม
ตั้งศาลถอนศาลนางัว
ตั้งศาลถอนศาลน้ำโสม
ตั้งศาลถอนศาลหนองแวง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหยวก
ตั้งศาลถอนศาลโสมเยี่ยม
ตั้งศาลถอนศาลศรีสำราญ
ตั้งศาลถอนศาลสามัคคี
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเพ็ญ
ตั้งศาลถอนศาลเพ็ญ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านธาตุ
ตั้งศาลถอนศาลนาพู่
ตั้งศาลถอนศาลเชียงหวาง
ตั้งศาลถอนศาลสุมเส้า
ตั้งศาลถอนศาลนาบัว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเหล่า
ตั้งศาลถอนศาลจอมศรี
ตั้งศาลถอนศาลเตาไห
ตั้งศาลถอนศาลโคกกลาง
ตั้งศาลถอนศาลสร้างแป้น
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสร้างคอม
ตั้งศาลถอนศาลสร้างคอม
ตั้งศาลถอนศาลเชียงดา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านยวด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโคก
ตั้งศาลถอนศาลนาสะอาด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหินโงม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองแสง
ตั้งศาลถอนศาลหนองแสง
ตั้งศาลถอนศาลแสงสว่าง
ตั้งศาลถอนศาลนาดี
ตั้งศาลถอนศาลทับกุง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอนายูง
ตั้งศาลถอนศาลนายูง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านก้อง
ตั้งศาลถอนศาลนาแค
ตั้งศาลถอนศาลโนนทอง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพิบูลย์รักษ์
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแดง
ตั้งศาลถอนศาลนาทราย
ตั้งศาลถอนศาลดอนกลอย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอกู่แก้ว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านจีต
ตั้งศาลถอนศาลโนนทองอินทร์
ตั้งศาลถอนศาลค้อใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลคอนสาย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ตั้งศาลถอนศาลนาม่วง
ตั้งศาลถอนศาลห้วยสามพาด
ตั้งศาลถอนศาลอุ่มจาน