ตั้งศาลถอนศาลอุบลราชธานี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์อุบลราชธานี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์อุบลราชธานี
รื้อถอนศาลอุบลราชธานี
ตั้งศาลเจ้าที่อุบลราชธานี
อุบลราชธานีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
อุบลราชธานีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อุบลราชธานี
พิธีบวงสรวงอุบลราชธานี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์อุบลราชธานี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

อุบลราชธานีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิอุบลราชธานี
การถอนศาลพระภูมิอุบลราชธานี
อุบลราชธานีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
อุบลราชธานีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองอุบลราชธานี
รื้อถอนศาลพระภูมิอุบลราชธานี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่อุบลราชธานี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิอุบลราชธานี
พิธีบวงสรวงอุบลราชธานี
ตั้งศาล
อุบลราชธานี
ยกเสาเอก
อุบลราชธานี
วางศิลาฤกษ์
อุบลราชธานี
สถานที่ตั้งทิศทาง
อุบลราชธานี
วันและฤกษ์ตั้ง
อุบลราชธานี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลอุบลราชธานี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้อุบลราชธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
อุบลราชธานีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
อุบลราชธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
อุบลราชธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
อุบลราชธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
อุบลราชธานีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลอุบลราชธานี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ตั้งศาลถอนศาลในเมือง
ตั้งศาลถอนศาลหัวเรือ
ตั้งศาลถอนศาลหนองขอน
ตั้งศาลถอนศาลปทุม
ตั้งศาลถอนศาลขามใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลแจระแม
ตั้งศาลถอนศาลหนองบ่อ
ตั้งศาลถอนศาลไร่น้อย
ตั้งศาลถอนศาลกระโสบ
ตั้งศาลถอนศาลกุดลาด
ตั้งศาลถอนศาลขี้เหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลปะอาว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอศรีเมืองใหม่
ตั้งศาลถอนศาลนาคำ
ตั้งศาลถอนศาลแก้งกอก
ตั้งศาลถอนศาลเอือดใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลวาริน
ตั้งศาลถอนศาลลาดควาย
ตั้งศาลถอนศาลสงยาง
ตั้งศาลถอนศาลตะบ่าย
ตั้งศาลถอนศาลคำไหล
ตั้งศาลถอนศาลหนามแท่ง
ตั้งศาลถอนศาลนาเลิน
ตั้งศาลถอนศาลดอนใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโขงเจียม
ตั้งศาลถอนศาลโขงเจียม
ตั้งศาลถอนศาลห้วยยาง
ตั้งศาลถอนศาลนาโพธิ์กลาง
ตั้งศาลถอนศาลหนองแสงใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลห้วยไผ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเขื่องใน
ตั้งศาลถอนศาลเขื่องใน
ตั้งศาลถอนศาลสร้างถ่อ
ตั้งศาลถอนศาลค้อทอง
ตั้งศาลถอนศาลก่อเอ้
ตั้งศาลถอนศาลหัวดอน
ตั้งศาลถอนศาลชีทวน
ตั้งศาลถอนศาลท่าไห
ตั้งศาลถอนศาลนาคำใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลแดงหม้อ
ตั้งศาลถอนศาลธาตุน้อย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านไทย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกอก
ตั้งศาลถอนศาลกลางใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลโนนรัง
ตั้งศาลถอนศาลยางขี้นก
ตั้งศาลถอนศาลศรีสุข
ตั้งศาลถอนศาลสหธาตุ
ตั้งศาลถอนศาลหนองเหล่า
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเขมราฐ
ตั้งศาลถอนศาลเขมราฐ
ตั้งศาลถอนศาลขามป้อม
ตั้งศาลถอนศาลเจียด
ตั้งศาลถอนศาลหนองผือ
ตั้งศาลถอนศาลนาแวง
ตั้งศาลถอนศาลแก้งเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลหนองนกทา
ตั้งศาลถอนศาลหนองสิม
ตั้งศาลถอนศาลหัวนา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเดชอุดม
ตั้งศาลถอนศาลเมืองเดช
ตั้งศาลถอนศาลนาส่วง
ตั้งศาลถอนศาลนาเจริญ
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งเทิง
ตั้งศาลถอนศาลสมสะอาด
ตั้งศาลถอนศาลกุดประทาย
ตั้งศาลถอนศาลตบหู
ตั้งศาลถอนศาลกลาง
ตั้งศาลถอนศาลแก้ง
ตั้งศาลถอนศาลท่าโพธิ์ศรี
ตั้งศาลถอนศาลบัวงาม
ตั้งศาลถอนศาลคำครั่ง
ตั้งศาลถอนศาลนากระแซง
ตั้งศาลถอนศาลโพนงาม
ตั้งศาลถอนศาลป่าโมง
ตั้งศาลถอนศาลโนนสมบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอนาจะหลวย
ตั้งศาลถอนศาลนาจะหลวย
ตั้งศาลถอนศาลโนนสมบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลพรสวรรค์
ตั้งศาลถอนศาลบ้านตูม
ตั้งศาลถอนศาลโสกแสง
ตั้งศาลถอนศาลโนนสวรรค์
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอน้ำยืน
ตั้งศาลถอนศาลโซง
ตั้งศาลถอนศาลยาง
ตั้งศาลถอนศาลโดมประดิษฐ์
ตั้งศาลถอนศาลบุเปือย
ตั้งศาลถอนศาลสีวิเชียร
ตั้งศาลถอนศาลยางใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลเก่าขาม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบุณฑริก
ตั้งศาลถอนศาลโพนงาม
ตั้งศาลถอนศาลห้วยข่า
ตั้งศาลถอนศาลคอแลน
ตั้งศาลถอนศาลนาโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลหนองสะโน
ตั้งศาลถอนศาลโนนค้อ
ตั้งศาลถอนศาลบัวงาม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแมด
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอตระการพืชผล
ตั้งศาลถอนศาลขุหลุ
ตั้งศาลถอนศาลกระเดียน
ตั้งศาลถอนศาลเกษม.
ตั้งศาลถอนศาลกุศกร
ตั้งศาลถอนศาลขามเปี้ย
ตั้งศาลถอนศาลคอนสาย
ตั้งศาลถอนศาลนาพิน
ตั้งศาลถอนศาลโคกจาน
ตั้งศาลถอนศาลนาสะไม
ตั้งศาลถอนศาลโนนกุง
ตั้งศาลถอนศาลตระการ
ตั้งศาลถอนศาลตากแดด
ตั้งศาลถอนศาลไหล่ทุ่ง
ตั้งศาลถอนศาลเป้า
ตั้งศาลถอนศาลสะพือ
ตั้งศาลถอนศาลเซเป็ด
ตั้งศาลถอนศาลหนองเต่า
ตั้งศาลถอนศาลถ้ำแข้
ตั้งศาลถอนศาลท่าหลวง
ตั้งศาลถอนศาลห้วยฝ้ายพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลกุดยาลวน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแดง
ตั้งศาลถอนศาลคำเจริญ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอกุดข้าวปุ้น
ตั้งศาลถอนศาลข้าวปุ้น
ตั้งศาลถอนศาลโนนสวาง
ตั้งศาลถอนศาลแก่งเค็ง
ตั้งศาลถอนศาลกาบิน
ตั้งศาลถอนศาลหนองทันน้ำ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอม่วงสามสิบ
ตั้งศาลถอนศาลม่วงสามสิบ
ตั้งศาลถอนศาลเหล่าบก
ตั้งศาลถอนศาลดุมใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลหนองช้างใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลหนองเมือง
ตั้งศาลถอนศาลเตย
ตั้งศาลถอนศาลยางสักกระโพหลุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลหนองไข่นก
ตั้งศาลถอนศาลหนองเหล่า
ตั้งศาลถอนศาลหนองฮาง
ตั้งศาลถอนศาลยางโยภาพ
ตั้งศาลถอนศาลไผ่ใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลนาเลิง
ตั้งศาลถอนศาลโพนแพง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวารินชำราบ
ตั้งศาลถอนศาลวารินชำราบ
ตั้งศาลถอนศาลธาตุ
ตั้งศาลถอนศาลท่าลาด
ตั้งศาลถอนศาลโนนโหนน
ตั้งศาลถอนศาลคูเมือง
ตั้งศาลถอนศาลสระสมิง
ตั้งศาลถอนศาลคำน้ำแซบ
ตั้งศาลถอนศาลบุ่งหวาย
ตั้งศาลถอนศาลคำขวาง
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์ใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลแสนสุข
ตั้งศาลถอนศาลหนองกินเพล
ตั้งศาลถอนศาลโนนผึ้ง
ตั้งศาลถอนศาลเมืองศรีไค
ตั้งศาลถอนศาลห้วยขะยุง
ตั้งศาลถอนศาลบุ่งไหม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพิบูลมังสาหาร
ตั้งศาลถอนศาลพิบูล
ตั้งศาลถอนศาลกุดชมภู
ตั้งศาลถอนศาลดอนจิก
ตั้งศาลถอนศาลทรายมูล
ตั้งศาลถอนศาลนาโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลโนนกลาง
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์ไทร
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์ศรี
ตั้งศาลถอนศาลระเว
ตั้งศาลถอนศาลไร่ใต้
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัวฮี
ตั้งศาลถอนศาลอ่างศิลา
ตั้งศาลถอนศาลโนนกาหลง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแขม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอตาลสุม
ตั้งศาลถอนศาลตาลสุม
ตั้งศาลถอนศาลสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลจิกเทิง
ตั้งศาลถอนศาลหนองกุง
ตั้งศาลถอนศาลนาคาย
ตั้งศาลถอนศาลคำหว้า
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโพธิ์ไทร
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์ไทร
ตั้งศาลถอนศาลม่วงใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลสองคอน
ตั้งศาลถอนศาลสารภี
ตั้งศาลถอนศาลเหล่างาม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลโคกก่อง
ตั้งศาลถอนศาลหนองไฮ
ตั้งศาลถอนศาลค้อน้อย
ตั้งศาลถอนศาลโนนกาเล็น
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอดอนมดแดง
ตั้งศาลถอนศาลดอนมดแดง
ตั้งศาลถอนศาลเหล่าแดง
ตั้งศาลถอนศาลท่าเมือง
ตั้งศาลถอนศาลคำไฮใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสิรินธร
ตั้งศาลถอนศาลคันไร่
ตั้งศาลถอนศาลช่องเม็ก
ตั้งศาลถอนศาลโนนก่อ
ตั้งศาลถอนศาลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ตั้งศาลถอนศาลฝางคำ
ตั้งศาลถอนศาลคำเขื่อนแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอทุ่งศรีอุดม
ตั้งศาลถอนศาลหนองอ้ม
ตั้งศาลถอนศาลนาเกษม
ตั้งศาลถอนศาลกุดเรือ
ตั้งศาลถอนศาลโคกชำแระ
ตั้งศาลถอนศาลนาห่อม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอนาเยีย
ตั้งศาลถอนศาลนาเยีย
ตั้งศาลถอนศาลนาดี
ตั้งศาลถอนศาลนาเรือง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอนาตาล
ตั้งศาลถอนศาลนาตาล
ตั้งศาลถอนศาลพะลาน
ตั้งศาลถอนศาลกองโพน
ตั้งศาลถอนศาลพังเคน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ตั้งศาลถอนศาลเหล่าเสือโก้ก
ตั้งศาลถอนศาลโพนเมือง
ตั้งศาลถอนศาลแพงใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลหนองบก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสว่างวีระวงศ์
ตั้งศาลถอนศาลแก่งโดม
ตั้งศาลถอนศาลท่าช้าง
ตั้งศาลถอนศาลบุ่งมะแลง
ตั้งศาลถอนศาลสว่าง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอน้ำขุ่น
ตั้งศาลถอนศาลตาเกา
ตั้งศาลถอนศาลไพบูลย์
ตั้งศาลถอนศาลขี้เหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลโคกสะอาด