ตั้งศาลถอนศาลเชียงใหม่

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์เชียงใหม่ ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์เชียงใหม่
รื้อถอนศาลเชียงใหม่
ตั้งศาลเจ้าที่เชียงใหม่
เชียงใหม่ชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
เชียงใหม่ชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์เชียงใหม่
พิธีบวงสรวงเชียงใหม่


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์เชียงใหม่ รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

เชียงใหม่รับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิเชียงใหม่
การถอนศาลพระภูมิเชียงใหม่
เชียงใหม่ถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
เชียงใหม่รื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองเชียงใหม่
รื้อถอนศาลพระภูมิเชียงใหม่
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่เชียงใหม่
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิเชียงใหม่
พิธีบวงสรวงเชียงใหม่
ตั้งศาล
เชียงใหม่
ยกเสาเอก
เชียงใหม่
วางศิลาฤกษ์
เชียงใหม่
สถานที่ตั้งทิศทาง
เชียงใหม่
วันและฤกษ์ตั้ง
เชียงใหม่

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลเชียงใหม่ ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้เชียงใหม่ปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
เชียงใหม่ปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
เชียงใหม่ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
เชียงใหม่ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
เชียงใหม่ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
เชียงใหม่ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลเชียงใหม่

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองเชียงใหม่
ตั้งศาลถอนศาลศรีภูมิ
ตั้งศาลถอนศาลพระสิงห์
ตั้งศาลถอนศาลหายยา
ตั้งศาลถอนศาลช้างม่อย
ตั้งศาลถอนศาลช้างคลาน
ตั้งศาลถอนศาลวัดเกต
ตั้งศาลถอนศาลช้างเผือก
ตั้งศาลถอนศาลสุเทพ
ตั้งศาลถอนศาลแม่เหียะ
ตั้งศาลถอนศาลป่าแดด
ตั้งศาลถอนศาลหนองหอย
ตั้งศาลถอนศาลท่าศาลา
ตั้งศาลถอนศาลหนองป่าครั่ง
ตั้งศาลถอนศาลฟ้าฮ่าม
ตั้งศาลถอนศาลป่าตัน
ตั้งศาลถอนศาลสันผีเสื้อ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอจอมทอง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหลวง
ตั้งศาลถอนศาลข่วงเปา
ตั้งศาลถอนศาลสบเตี๊ยะ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแปะ
ตั้งศาลถอนศาลดอยแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลแม่สอย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแม่แจ่ม
ตั้งศาลถอนศาลช่างเคิ่ง
ตั้งศาลถอนศาลท่าผา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านทับ
ตั้งศาลถอนศาลแม่ศึก
ตั้งศาลถอนศาลแม่นาจร
ตั้งศาลถอนศาลปางหินฝน
ตั้งศาลถอนศาลกองแขก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเชียงดาว
ตั้งศาลถอนศาลเชียงดาว
ตั้งศาลถอนศาลเมืองนะ
ตั้งศาลถอนศาลเมืองงาย
ตั้งศาลถอนศาลแม่นะ
ตั้งศาลถอนศาลเมืองคอง
ตั้งศาลถอนศาลปิงโค้ง
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งข้าวพวง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอดอยสะเก็ด
ตั้งศาลถอนศาลเชิงดอย
ตั้งศาลถอนศาลสันปูเลย
ตั้งศาลถอนศาลลวงเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลป่าป้อง
ตั้งศาลถอนศาลสง่าบ้าน
ตั้งศาลถอนศาลป่าลาน
ตั้งศาลถอนศาลตลาดขวัญ
ตั้งศาลถอนศาลสำราญราษฎร์
ตั้งศาลถอนศาลแม่คือ
ตั้งศาลถอนศาลตลาดใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลแม่ฮ้อยเงิน
ตั้งศาลถอนศาลแม่โป่ง
ตั้งศาลถอนศาลป่าเมี่ยง
ตั้งศาลถอนศาลเทพเสด็จ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแม่แตง
ตั้งศาลถอนศาลสันมหาพน
ตั้งศาลถอนศาลแม่แตง
ตั้งศาลถอนศาลขี้เหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลช่อแล
ตั้งศาลถอนศาลแม่หอพระ
ตั้งศาลถอนศาลสบเปิง
ตั้งศาลถอนศาลสันป่ายาง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเป้า
ตั้งศาลถอนศาลป่าแป๋
ตั้งศาลถอนศาลเมืองก๋าย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านช้าง
ตั้งศาลถอนศาลกึ้ดช้าง
ตั้งศาลถอนศาลอินทขิล
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแม่ริม
ตั้งศาลถอนศาลริมใต้
ตั้งศาลถอนศาลริมเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลสันโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลขี้เหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลสะลวง
ตั้งศาลถอนศาลห้วยทราย
ตั้งศาลถอนศาลแม่แรม
ตั้งศาลถอนศาลโป่งแยง
ตั้งศาลถอนศาลแม่สา
ตั้งศาลถอนศาลดอนแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลเหมืองแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสะเมิง
ตั้งศาลถอนศาลสะเมิงใต้
ตั้งศาลถอนศาลสะเมิงเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลแม่สาบ
ตั้งศาลถอนศาลบ่อแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลยั้งเมิน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอฝาง
ตั้งศาลถอนศาลเวียง
ตั้งศาลถอนศาลม่อนปิ่น
ตั้งศาลถอนศาลแม่งอน
ตั้งศาลถอนศาลแม่สูน
ตั้งศาลถอนศาลสันทราย
ตั้งศาลถอนศาลแม่คะ
ตั้งศาลถอนศาลแม่ข่า
ตั้งศาลถอนศาลโป่งน้ำร้อน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแม่อาย
ตั้งศาลถอนศาลแม่อาย
ตั้งศาลถอนศาลแม่สาว
ตั้งศาลถอนศาลสันต้นหมื้อ
ตั้งศาลถอนศาลแม่นาวาง
ตั้งศาลถอนศาลท่าตอน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหลวง
ตั้งศาลถอนศาลมะลิกา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพร้าว
ตั้งศาลถอนศาลเวียง
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งหลวง
ตั้งศาลถอนศาลป่าตุ้ม
ตั้งศาลถอนศาลป่าไหน่
ตั้งศาลถอนศาลสันทราย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลน้ำแพร่
ตั้งศาลถอนศาลเขื่อนผาก
ตั้งศาลถอนศาลแม่แวน
ตั้งศาลถอนศาลแม่ปั๋ง
ตั้งศาลถอนศาลโหล่งขอด
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสันป่าตอง
ตั้งศาลถอนศาลยุหว่า
ตั้งศาลถอนศาลสันกลาง
ตั้งศาลถอนศาลท่าวังพร้าว
ตั้งศาลถอนศาลมะขามหลวง
ตั้งศาลถอนศาลแม่ก๊า
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกลาง
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งสะโตก
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งต้อม
ตั้งศาลถอนศาลน้ำบ่อหลวง
มะขุนหวาน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสันกำแพง
ตั้งศาลถอนศาลสันกำแพง
ตั้งศาลถอนศาลทรายมูล
ตั้งศาลถอนศาลร้องวัวแดง
ตั้งศาลถอนศาลบวกค้าง
ตั้งศาลถอนศาลแช่ช้าง
ตั้งศาลถอนศาลออนใต้
ตั้งศาลถอนศาลแม่ปูคา
ตั้งศาลถอนศาลห้วยทราย
ตั้งศาลถอนศาลต้นเปา
ตั้งศาลถอนศาลสันกลาง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสันทราย
ตั้งศาลถอนศาลสันทรายหลวง
ตั้งศาลถอนศาลสันทรายน้อย
ตั้งศาลถอนศาลสันพระเนตร
ตั้งศาลถอนศาลสันนาเม็ง
ตั้งศาลถอนศาลสันป่าเปา
ตั้งศาลถอนศาลหนองแหย่ง
ตั้งศาลถอนศาลหนองจ๊อม
ตั้งศาลถอนศาลหนองหาร
ตั้งศาลถอนศาลแม่แฝก
ตั้งศาลถอนศาลแม่แฝกใหม่
ตั้งศาลถอนศาลเมืองเล็น
ตั้งศาลถอนศาลป่าไผ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหางดง
ตั้งศาลถอนศาลหางดง
ตั้งศาลถอนศาลหนองแก๋ว
ตั้งศาลถอนศาลหารแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลหนองตอง
ตั้งศาลถอนศาลขุนคง
ตั้งศาลถอนศาลสบแม่ข่า
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแหวน
ตั้งศาลถอนศาลสันผักหวาน
ตั้งศาลถอนศาลหนองควาย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านปง
ตั้งศาลถอนศาลน้ำแพร่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอฮอด
ตั้งศาลถอนศาลหางดง
ตั้งศาลถอนศาลฮอด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านตาล
ตั้งศาลถอนศาลบ่อหลวง
ตั้งศาลถอนศาลบ่อสลี
ตั้งศาลถอนศาลนาคอเรือ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอดอยเต่า
ตั้งศาลถอนศาลดอยเต่า
ตั้งศาลถอนศาลท่าเดื่อ
ตั้งศาลถอนศาลมืดกา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแอ่น
ตั้งศาลถอนศาลบงตัน
ตั้งศาลถอนศาลโปงทุ่ง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภออมก๋อย
ตั้งศาลถอนศาลยางเปียง
ตั้งศาลถอนศาลอมก๋อย
ตั้งศาลถอนศาลแม่ตื่น
ตั้งศาลถอนศาลม่อนจอง
ตั้งศาลถอนศาลสบโขง
ตั้งศาลถอนศาลนาเกียน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสารภี
ตั้งศาลถอนศาลยางเนิ้ง
ตั้งศาลถอนศาลสารภี
ตั้งศาลถอนศาลชมภู
ตั้งศาลถอนศาลไชยสถาน
ตั้งศาลถอนศาลขัวมุง
ตั้งศาลถอนศาลหนองแฝก
ตั้งศาลถอนศาลหนองผึ้ง
ตั้งศาลถอนศาลท่ากว้าง
ตั้งศาลถอนศาลดอนแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลท่าวังตาล
ตั้งศาลถอนศาลสันทราย
ตั้งศาลถอนศาลป่าบง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเวียงแหง
ตั้งศาลถอนศาลเมืองแหง
ตั้งศาลถอนศาลเปียงหลวง
ตั้งศาลถอนศาลแสนไห
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอไชยปราการ
ตั้งศาลถอนศาลปงตำ
ตั้งศาลถอนศาลศรีดงเย็น
ตั้งศาลถอนศาลแม่ทะลบ
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแม่วาง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกาด
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งปี๊
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งรวงทอง
ตั้งศาลถอนศาลแม่วิน
ตั้งศาลถอนศาลดอนเปา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแม่ออน
ตั้งศาลถอนศาลออนเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลออนกลาง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านสหกรณ์
ตั้งศาลถอนศาลห้วยแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลแม่ทา
ตั้งศาลถอนศาลทาเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอดอยหล่อ
ตั้งศาลถอนศาลดอยหล่อ
ตั้งศาลถอนศาลสองแคว
ตั้งศาลถอนศาลยางคราม
ตั้งศาลถอนศาลสันติสุข
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลแม่แดด
ตั้งศาลถอนศาลแจ่มหลวง