ตั้งศาลถอนศาลเพชรบุรี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์เพชรบุรี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์เพชรบุรี
รื้อถอนศาลเพชรบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่เพชรบุรี
เพชรบุรีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
เพชรบุรีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพชรบุรี
พิธีบวงสรวงเพชรบุรี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์เพชรบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

เพชรบุรีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิเพชรบุรี
การถอนศาลพระภูมิเพชรบุรี
เพชรบุรีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
เพชรบุรีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองเพชรบุรี
รื้อถอนศาลพระภูมิเพชรบุรี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่เพชรบุรี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิเพชรบุรี
พิธีบวงสรวงเพชรบุรี
ตั้งศาล
เพชรบุรี
ยกเสาเอก
เพชรบุรี
วางศิลาฤกษ์
เพชรบุรี
สถานที่ตั้งทิศทาง
เพชรบุรี
วันและฤกษ์ตั้ง
เพชรบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลเพชรบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้เพชรบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
เพชรบุรีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
เพชรบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
เพชรบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
เพชรบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
เพชรบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลเพชรบุรี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมืองเพชรบุรี
ตั้งศาลถอนศาลท่าราบ
ตั้งศาลถอนศาลช่องสะแก
ตั้งศาลถอนศาลคลองกระแชง
ตั้งศาลถอนศาลนาวุ้ง
ตั้งศาลถอนศาลบางจาน
ตั้งศาลถอนศาลสำมะโรง
ตั้งศาลถอนศาลนาพันสาม
ตั้งศาลถอนศาลโพพระ
ตั้งศาลถอนศาลธงชัย
ตั้งศาลถอนศาลหาดเจ้าสำราญ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลหัวสะพาน
ตั้งศาลถอนศาลหนองโสน
ตั้งศาลถอนศาลต้นมะพร้าว
ตั้งศาลถอนศาลไร่ส้ม
ตั้งศาลถอนศาลวังตะโก
ตั้งศาลถอนศาลเวียงคอย
ตั้งศาลถอนศาลโพไร่หวาน
ตั้งศาลถอนศาลบางจาก
ตั้งศาลถอนศาลดอนยาง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหม้อ
ตั้งศาลถอนศาลหนองขนาน
ตั้งศาลถอนศาลต้นมะม่วง
ตั้งศาลถอนศาลหนองพลับ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเขาย้อย
ตั้งศาลถอนศาลเขาย้อย
ตั้งศาลถอนศาลสระพัง
ตั้งศาลถอนศาลบางเค็ม
ตั้งศาลถอนศาลทับคาง
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลาไหล
ตั้งศาลถอนศาลหนองปรง
ตั้งศาลถอนศาลหนองชุมพล
ตั้งศาลถอนศาลห้วยโรง
ตั้งศาลถอนศาลห้วยท่าช้าง
ตั้งศาลถอนศาลหนองชุมพลเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองหญ้าปล้อง
ตั้งศาลถอนศาลหนองหญ้าปล้อง
ตั้งศาลถอนศาลยางน้ำกลัดเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลยางน้ำกลัดใต้
ตั้งศาลถอนศาลท่าตะคร้อ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอชะอำ
ตั้งศาลถอนศาลชะอำ
ตั้งศาลถอนศาลบางเก่า
ตั้งศาลถอนศาลนายาง
ตั้งศาลถอนศาลเขาใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลหนองศาลา
ตั้งศาลถอนศาลห้วยทรายเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลไร่ใหม่พัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลสามพระยา
ตั้งศาลถอนศาลดอนขุนห้วย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอท่ายาง
ตั้งศาลถอนศาลท่ายาง
ตั้งศาลถอนศาลท่าคอย
ตั้งศาลถอนศาลยางหย่อง
ตั้งศาลถอนศาลหนองจอก
ตั้งศาลถอนศาลมาบปลาเค้า
ตั้งศาลถอนศาลท่าไม้รวก
ตั้งศาลถอนศาลวังไคร้
ตั้งศาลถอนศาลกลัดหลวง
ตั้งศาลถอนศาลปึกเตียน
ตั้งศาลถอนศาลเขากระปุก
ตั้งศาลถอนศาลท่าแลง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านในดง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านลาด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านลาด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหาด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านทาน
ตั้งศาลถอนศาลตำหรุ
ตั้งศาลถอนศาลสมอพลือ
ตั้งศาลถอนศาลไร่มะขาม
ตั้งศาลถอนศาลท่าเสน
ตั้งศาลถอนศาลหนองกระเจ็ด
ตั้งศาลถอนศาลหนองกะปุ
ตั้งศาลถอนศาลลาดโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลสะพานไกร
ตั้งศาลถอนศาลไร่โคก
ตั้งศาลถอนศาลโรงเข้
ตั้งศาลถอนศาลไร่สะท้อน
ตั้งศาลถอนศาลห้วยข้อง
ตั้งศาลถอนศาลท่าช้าง
ตั้งศาลถอนศาลถ้ำรงค์
ตั้งศาลถอนศาลห้วยลึก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านแหลม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแหลม
ตั้งศาลถอนศาลบางขุนไทร
ตั้งศาลถอนศาลปากทะเล
ตั้งศาลถอนศาลบางแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลแหลมผักเบี้ย
ตั้งศาลถอนศาลบางตะบูน
ตั้งศาลถอนศาลบางตะบูนออก
ตั้งศาลถอนศาลบางครก
ตั้งศาลถอนศาลท่าแร้ง
ตั้งศาลถอนศาลท่าแร้งออก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแก่งกระจาน
ตั้งศาลถอนศาลแก่งกระจาน
ตั้งศาลถอนศาลสองพี่น้อง
ตั้งศาลถอนศาลวังจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลป่าเด็ง
ตั้งศาลถอนศาลพุสวรรค์
ตั้งศาลถอนศาลห้วยแม่เพรียง