ตั้งศาลถอนศาลจันทบุรี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์จันทบุรี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์จันทบุรี
รื้อถอนศาลจันทบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่จันทบุรี
จันทบุรีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
จันทบุรีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์จันทบุรี
พิธีบวงสรวงจันทบุรี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์จันทบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

จันทบุรีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิจันทบุรี
การถอนศาลพระภูมิจันทบุรี
จันทบุรีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
จันทบุรีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองจันทบุรี
รื้อถอนศาลพระภูมิจันทบุรี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่จันทบุรี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิจันทบุรี
พิธีบวงสรวงจันทบุรี
ตั้งศาล
จันทบุรี
ยกเสาเอก
จันทบุรี
วางศิลาฤกษ์
จันทบุรี
สถานที่ตั้งทิศทาง
จันทบุรี
วันและฤกษ์ตั้ง
จันทบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลจันทบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้จันทบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
จันทบุรีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
จันทบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
จันทบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
จันทบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
จันทบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลจันทบุรี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเขาคิชฌกูฎ
ตั้งศาลถอนศาลคลองพลู
ตั้งศาลถอนศาลจันทเขลม
ตั้งศาลถอนศาลซากไทย
ตั้งศาลถอนศาลตะเคียนทอง
ตั้งศาลถอนศาลพลวง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอขลุง
ตั้งศาลถอนศาลขลุง
ตั้งศาลถอนศาลซึ้ง
ตั้งศาลถอนศาลตกพรม
ตั้งศาลถอนศาลตรอกนอง
ตั้งศาลถอนศาลตะปอน
ตั้งศาลถอนศาลบางชัน
ตั้งศาลถอนศาลบ่อ
ตั้งศาลถอนศาลบ่อเวฬุ
ตั้งศาลถอนศาลมาบไพ
ตั้งศาลถอนศาลวังสรรพรส
ตั้งศาลถอนศาลวันยาว
ตั้งศาลถอนศาลเกวียนหัก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอท่าใหม่
ตั้งศาลถอนศาลคลองขุด
ตั้งศาลถอนศาลตะกาดเง้า
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งเบญจา
ตั้งศาลถอนศาลท่าใหม่
ตั้งศาลถอนศาลบ่อพุ
ตั้งศาลถอนศาลพลอยแหวน
ตั้งศาลถอนศาลยายร้า
ตั้งศาลถอนศาลรำพัน
ตั้งศาลถอนศาลสองพี่น้อง
ตั้งศาลถอนศาลสีพยา
ตั้งศาลถอนศาลเขาบายศรี
ตั้งศาลถอนศาลเขาวัว
ตั้งศาลถอนศาลเขาแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลโขมง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอนายายอาม
ตั้งศาลถอนศาลกระแจะ
ตั้งศาลถอนศาลช้างข้าม
ตั้งศาลถอนศาลนายายอาม
ตั้งศาลถอนศาลวังโตนด
ตั้งศาลถอนศาลวังใหม่
ตั้งศาลถอนศาลสนามไชย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอมะขาม
ตั้งศาลถอนศาลฉมัน
ตั้งศาลถอนศาลท่าหลวง
ตั้งศาลถอนศาลปัถวี
ตั้งศาลถอนศาลมะขาม
ตั้งศาลถอนศาลวังแซ้ม
ตั้งศาลถอนศาลอ่างคีรี
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสอยดาว
ตั้งศาลถอนศาลทรายขาว
ตั้งศาลถอนศาลทับช้าง
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งขนาน
ตั้งศาลถอนศาลปะตง
ตั้งศาลถอนศาลสะตอน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลคมบาง
ตั้งศาลถอนศาลคลองนารายณ์
ตั้งศาลถอนศาลจันทนิมิต
ตั้งศาลถอนศาลตลาด
ตั้งศาลถอนศาลท่าช้าง
ตั้งศาลถอนศาลบางกะจะ
ตั้งศาลถอนศาลพลับพลา
ตั้งศาลถอนศาลวัดใหม่
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลเกาะขวาง
ตั้งศาลถอนศาลแสลง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแก่งหางแมว
ตั้งศาลถอนศาลขุนซ่อง
ตั้งศาลถอนศาลพวา
ตั้งศาลถอนศาลสามพี่น้อง
ตั้งศาลถอนศาลเขาวงกต
ตั้งศาลถอนศาลแก่งหางแมว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแหลมสิงห์
ตั้งศาลถอนศาลคลองน้ำเค็ม
ตั้งศาลถอนศาลบางกะไชย
ตั้งศาลถอนศาลบางสระเก้า
ตั้งศาลถอนศาลปากน้ำแหลมสิงห์
ตั้งศาลถอนศาลพลิ้ว
ตั้งศาลถอนศาลหนองชิ่ม
ตั้งศาลถอนศาลเกาะเปริด
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโป่งน้ำร้อน
ตั้งศาลถอนศาลคลองใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลทับไทร
ตั้งศาลถอนศาลหนองตาคง
ตั้งศาลถอนศาลเทพนิมิต
ตั้งศาลถอนศาลโป่งน้ำร้อน