ตั้งศาลถอนศาลชลบุรี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ชลบุรี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ชลบุรี
รื้อถอนศาลชลบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่ชลบุรี
ชลบุรีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ชลบุรีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ชลบุรี
พิธีบวงสรวงชลบุรี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ชลบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ชลบุรีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิชลบุรี
การถอนศาลพระภูมิชลบุรี
ชลบุรีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ชลบุรีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองชลบุรี
รื้อถอนศาลพระภูมิชลบุรี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ชลบุรี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิชลบุรี
พิธีบวงสรวงชลบุรี
ตั้งศาล
ชลบุรี
ยกเสาเอก
ชลบุรี
วางศิลาฤกษ์
ชลบุรี
สถานที่ตั้งทิศทาง
ชลบุรี
วันและฤกษ์ตั้ง
ชลบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลชลบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ชลบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ชลบุรีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ชลบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ชลบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ชลบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ชลบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลชลบุรี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเกาะจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลท่าบุญมี
ตั้งศาลถอนศาลเกาะจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางละมุง
ตั้งศาลถอนศาลตะเคียนเตี้ย
ตั้งศาลถอนศาลนาเกลือ
ตั้งศาลถอนศาลบางละมุง
ตั้งศาลถอนศาลหนองปรือ
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลาไหล
ตั้งศาลถอนศาลห้วยใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลเขาไม้แก้ว
ตั้งศาลถอนศาลโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ่อทอง
ตั้งศาลถอนศาลธาตุทอง
ตั้งศาลถอนศาลบ่อกวางทอง
ตั้งศาลถอนศาลบ่อทอง
ตั้งศาลถอนศาลพลวงทอง
ตั้งศาลถอนศาลวัดสุวรรณ
ตั้งศาลถอนศาลเกษตรสุวรรณ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านบึง
ตั้งศาลถอนศาลคลองกิ่ว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านบึง
ตั้งศาลถอนศาลมาบไผ่
ตั้งศาลถอนศาลหนองชาก
ตั้งศาลถอนศาลหนองซ้ำซาก
ตั้งศาลถอนศาลหนองบอนแดง
ตั้งศาลถอนศาลหนองอิรุณ
ตั้งศาลถอนศาลหนองไผ่แก้ว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพนัสนิคม
ตั้งศาลถอนศาลกุฎโง้ง
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งขวาง
ตั้งศาลถอนศาลท่าข้าม
ตั้งศาลถอนศาลนามะตูม
ตั้งศาลถอนศาลนาวังหิน
ตั้งศาลถอนศาลนาเริก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านช้าง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเชิด
ตั้งศาลถอนศาลพนัสนิคม
ตั้งศาลถอนศาลวัดหลวง
ตั้งศาลถอนศาลวัดโบสถ์
ตั้งศาลถอนศาลสระสี่เหลี่ยม
ตั้งศาลถอนศาลหนองขยาด
ตั้งศาลถอนศาลหนองปรือ
ตั้งศาลถอนศาลหนองเหียง
ตั้งศาลถอนศาลหน้าพระธาตุ
ตั้งศาลถอนศาลหมอนนาง
ตั้งศาลถอนศาลหัวถนน
ตั้งศาลถอนศาลโคกเพลาะ
ตั้งศาลถอนศาลไร่หลักทอง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพานทอง
ตั้งศาลถอนศาลบางนาง
ตั้งศาลถอนศาลบางหัก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเก่า
ตั้งศาลถอนศาลพานทอง
ตั้งศาลถอนศาลมาบโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลหนองกะขะ
ตั้งศาลถอนศาลหนองตำลึง
ตั้งศาลถอนศาลหนองหงษ์
ตั้งศาลถอนศาลหน้าประดู่
ตั้งศาลถอนศาลเกาะลอย
ตั้งศาลถอนศาลโคกขี้หนอน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอศรีราชา
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งสุขลา
ตั้งศาลถอนศาลบางพระ
ตั้งศาลถอนศาลบึง
ตั้งศาลถอนศาลบ่อวิน
ตั้งศาลถอนศาลศรีราชา
ตั้งศาลถอนศาลสุรศักดิ์
ตั้งศาลถอนศาลหนองขาม
ตั้งศาลถอนศาลเขาคันทรง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสัตหีบ
ตั้งศาลถอนศาลนาจอมเทียน
ตั้งศาลถอนศาลบางเสร่
ตั้งศาลถอนศาลพลูตาหลวง
ตั้งศาลถอนศาลสัตหีบ
ตั้งศาลถอนศาลแสมสาร
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลคลองพลู
ตั้งศาลถอนศาลหนองเสือช้าง
ตั้งศาลถอนศาลหนองใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลห้างสูง
ตั้งศาลถอนศาลเขาซก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเกาะสีชัง
ตั้งศาลถอนศาลท่าเทววงษ์
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลคลองตำหรุ
ตั้งศาลถอนศาลดอนหัวฬอ
ตั้งศาลถอนศาลนาป่า
ตั้งศาลถอนศาลบางทราย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านปึก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านสวน
ตั้งศาลถอนศาลสำนักบก
ตั้งศาลถอนศาลหนองข้างคอก
ตั้งศาลถอนศาลหนองรี
ตั้งศาลถอนศาลหนองไม้แดง
ตั้งศาลถอนศาลห้วยกะปิ
ตั้งศาลถอนศาลอ่างศิลา
ตั้งศาลถอนศาลเสม็ด
ตั้งศาลถอนศาลเหมือง
ตั้งศาลถอนศาลเมืองชลบุรี