ตั้งศาลถอนศาลชัยนาท

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ชัยนาท ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ชัยนาท
รื้อถอนศาลชัยนาท
ตั้งศาลเจ้าที่ชัยนาท
ชัยนาทชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ชัยนาทชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ชัยนาท
พิธีบวงสรวงชัยนาท


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ชัยนาท รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ชัยนาทรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิชัยนาท
การถอนศาลพระภูมิชัยนาท
ชัยนาทถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ชัยนาทรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองชัยนาท
รื้อถอนศาลพระภูมิชัยนาท
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ชัยนาท
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิชัยนาท
พิธีบวงสรวงชัยนาท
ตั้งศาล
ชัยนาท
ยกเสาเอก
ชัยนาท
วางศิลาฤกษ์
ชัยนาท
สถานที่ตั้งทิศทาง
ชัยนาท
วันและฤกษ์ตั้ง
ชัยนาท

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลชัยนาท ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ชัยนาทปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ชัยนาทปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ชัยนาทปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ชัยนาทปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ชัยนาทปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ชัยนาทปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลชัยนาท

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอมโนรมย์
ตั้งศาลถอนศาลคุ้งสำเภา
ตั้งศาลถอนศาลท่าฉนวน
ตั้งศาลถอนศาลวัดโคก
ตั้งศาลถอนศาลศิลาดาน
ตั้งศาลถอนศาลหางน้ำสาคร
ตั้งศาลถอนศาลอู่ตะเภา
ตั้งศาลถอนศาลไร่พัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวัดสิงห์
ตั้งศาลถอนศาลบ่อแร่
ตั้งศาลถอนศาลมะขามเฒ่า
ตั้งศาลถอนศาลวังหมัน
ตั้งศาลถอนศาลวัดสิงห์
ตั้งศาลถอนศาลหนองขุ่น
ตั้งศาลถอนศาลหนองน้อย
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสรรคบุรี
ตั้งศาลถอนศาลดงคอน
ตั้งศาลถอนศาลดอนกำ
ตั้งศาลถอนศาลบางขุด
ตั้งศาลถอนศาลห้วยกรด
ตั้งศาลถอนศาลห้วยกรดพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลเที่ยงแท้
ตั้งศาลถอนศาลแพรกศรีราชา
ตั้งศาลถอนศาลโพงาม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสรรพยา
ตั้งศาลถอนศาลตลุก
ตั้งศาลถอนศาลบางหลวง
ตั้งศาลถอนศาลสรรพยา
ตั้งศาลถอนศาลหาดอาษา
ตั้งศาลถอนศาลเขาแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลโพนางดำตก
ตั้งศาลถอนศาลโพนางดำออก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองมะโมง
ตั้งศาลถอนศาลกุดจอก
ตั้งศาลถอนศาลวังตะเคียน
ตั้งศาลถอนศาลสะพานหิน
ตั้งศาลถอนศาลหนองมะโมง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหันคา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเชี่ยน
ตั้งศาลถอนศาลวังไก่เถื่อน
ตั้งศาลถอนศาลสามง่ามท่าโบสถ์
ตั้งศาลถอนศาลหนองแซง
ตั้งศาลถอนศาลหันคา
ตั้งศาลถอนศาลห้วยงู
ตั้งศาลถอนศาลเด่นใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลไพรนกยูง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเนินขาม
ตั้งศาลถอนศาลกะบกเตี้ย
ตั้งศาลถอนศาลสุขเดือนห้า
ตั้งศาลถอนศาลเนินขาม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลชัยนาท
ตั้งศาลถอนศาลท่าชัย
ตั้งศาลถอนศาลธรรมามูล
ตั้งศาลถอนศาลนางลือ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกล้วย
ตั้งศาลถอนศาลหาดท่าเสา
ตั้งศาลถอนศาลเขาท่าพระ
ตั้งศาลถอนศาลเสือโฮก
ตั้งศาลถอนศาลในเมือง