ตั้งศาลถอนศาลดินแดง

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ดินแดง ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ดินแดง
รื้อถอนศาลดินแดง
ตั้งศาลเจ้าที่ดินแดง
ดินแดงชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ดินแดงชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ดินแดง
พิธีบวงสรวงดินแดง


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ดินแดง รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ดินแดงรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิดินแดง
การถอนศาลพระภูมิดินแดง
ดินแดงถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ดินแดงรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองดินแดง
รื้อถอนศาลพระภูมิดินแดง
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ดินแดง
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิดินแดง
พิธีบวงสรวงดินแดง
ตั้งศาล
ดินแดง
ยกเสาเอก
ดินแดง
วางศิลาฤกษ์
ดินแดง
สถานที่ตั้งทิศทาง
ดินแดง
วันและฤกษ์ตั้ง
ดินแดง

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลดินแดง ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ดินแดงปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ดินแดงปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ดินแดงปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ดินแดงปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ดินแดงปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ดินแดงปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลดินแดง

ตั้งศาลถอนศาลดินแดง
ตั้งศาลถอนศาลรัชดาภิเษก
ตั้งศาลถอนศาลกระทรวงแรงงาน
ตั้งศาลถอนศาลศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ตั้งศาลถอนศาลวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ตั้งศาลถอนศาลศูนย์ฝึกกำลังสำรอง
ตั้งศาลถอนศาลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ตั้งศาลถอนศาลสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ตั้งศาลถอนศาลสนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทยติดผ้าม่านและฉากกั้นห้องแอร์ญี่ปุ่น)
ตั้งศาลถอนศาลสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ตั้งศาลถอนศาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตั้งศาลถอนศาลมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตั้งศาลถอนศาลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งศาลถอนศาลสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ตั้งศาลถอนศาลสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตั้งศาลถอนศาลถนนรัชดาภิเษก
ตั้งศาลถอนศาลถนนดินแดง
ตั้งศาลถอนศาลถนนอโศกติดผ้าม่านและฉากกั้นห้องแอร์ดินแดง
ตั้งศาลถอนศาลทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ตั้งศาลถอนศาลทางพิเศษศรีรัช (ส่วนนอกเมือง)
ตั้งศาลถอนศาลถนนประชาสงเคราะห์
ตั้งศาลถอนศาลถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
ตั้งศาลถอนศาลถนนสุทธิสารวินิจฉัย
ตั้งศาลถอนศาลถนนประชาสุข (สุทธิสาร แยก 1)
ตั้งศาลถอนศาลถนนมิตรไมตรี
ตั้งศาลถอนศาลถนนมิตรไมตรี 1
ตั้งศาลถอนศาลถนนดินแดง 1
ตั้งศาลถอนศาลถนนจตุรทิศ