ตั้งศาลถอนศาลตราด

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ตราด ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ตราด
รื้อถอนศาลตราด
ตั้งศาลเจ้าที่ตราด
ตราดชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ตราดชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ตราด
พิธีบวงสรวงตราด


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ตราด รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ตราดรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิตราด
การถอนศาลพระภูมิตราด
ตราดถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ตราดรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองตราด
รื้อถอนศาลพระภูมิตราด
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ตราด
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิตราด
พิธีบวงสรวงตราด
ตั้งศาล
ตราด
ยกเสาเอก
ตราด
วางศิลาฤกษ์
ตราด
สถานที่ตั้งทิศทาง
ตราด
วันและฤกษ์ตั้ง
ตราด

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลตราด ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ตราดปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ตราดปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ตราดปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ตราดปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ตราดปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ตราดปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลตราด

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเกาะกูด
ตั้งศาลถอนศาลเกาะกูด
ตั้งศาลถอนศาลเกาะหมาก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเกาะช้าง
ตั้งศาลถอนศาลเกาะช้าง
ตั้งศาลถอนศาลเกาะช้างใต้
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอคลองใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลคลองใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลหาดเล็ก
ตั้งศาลถอนศาลไม้รูด
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ่อไร่
ตั้งศาลถอนศาลช้างทูน
ตั้งศาลถอนศาลด่านชุมพล
ตั้งศาลถอนศาลนนทรีย์
ตั้งศาลถอนศาลบ่อพลอย
ตั้งศาลถอนศาลหนองบอน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเขาสมิง
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งนนทรี
ตั้งศาลถอนศาลท่าโสม
ตั้งศาลถอนศาลประณีต
ตั้งศาลถอนศาลวังตะเคียน
ตั้งศาลถอนศาลสะตอ
ตั้งศาลถอนศาลเขาสมิง
ตั้งศาลถอนศาลเทพนิมิต
ตั้งศาลถอนศาลแสนตุ้ง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลชำราก
ตั้งศาลถอนศาลตะกาง
ตั้งศาลถอนศาลท่ากุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลท่าพริก
ตั้งศาลถอนศาลบางพระ
ตั้งศาลถอนศาลวังกระแจะ
ตั้งศาลถอนศาลหนองคันทรง
ตั้งศาลถอนศาลหนองเสม็ด
ตั้งศาลถอนศาลหนองโสน
ตั้งศาลถอนศาลห้วงน้ำขาว
ตั้งศาลถอนศาลห้วยแร้ง
ตั้งศาลถอนศาลอ่าวใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลเนินทราย
ตั้งศาลถอนศาลแหลมกลัด
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแหลมงอบ
ตั้งศาลถอนศาลคลองใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลน้ำเชี่ยว
ตั้งศาลถอนศาลบางปิด
ตั้งศาลถอนศาลแหลมงอบ