ตั้งศาลถอนศาลประจวบคีรีขันธ์ โทร 064-0639845 รับจัดพิธีพราหมณ์ ตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ศาลเจ้าที่

รับจัดพิธีพราหมณ์ประจวบคีรีขันธ์
การตั้งศาลพระภูมิประจวบคีรีขันธ์
การตั้งศาลตายายประจวบคีรีขันธ์
การตั้งศาลเจ้าที่ประจวบคีรีขันธ์
การตั้งศาลพระพรหมประจวบคีรีขันธ์
รื้อถอนตั้งศาลประจวบคีรีขันธ์
จัดพิธีบวงสรวงประจวบคีรีขันธ์

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

                       ติดต่อปรึกษาเรา                   

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ประจวบคีรีขันธ์ รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์
พิธีบวงสรวงประจวบคีรีขันธ์
ตั้งศาลประจวบคีรีขันธ์
ยกเสาเอกประจวบคีรีขันธ์
วางศิลาฤกษ์ประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ตั้งทิศทางประจวบคีรีขันธ์
วันและฤกษ์ตั้งประจวบคีรีขันธ์

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลประจวบคีรีขันธ์ ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ

จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่


ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสามร้อยยอด
ตั้งศาลพระภูมิศาลาลัย
ตั้งศาลพระภูมิศิลาลอย
ตั้งศาลพระภูมิสามร้อยยอด
ตั้งศาลพระภูมิไร่เก่า
ตั้งศาลพระภูมิไร่ใหม่

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอกุยบุรี
ตั้งศาลพระภูมิกุยบุรี
ตั้งศาลพระภูมิกุยเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิดอนยายหนู
ตั้งศาลพระภูมิสามกระทาย
ตั้งศาลพระภูมิหาดขาม
ตั้งศาลพระภูมิเขาแดง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอทับสะแก
ตั้งศาลพระภูมิทับสะแก
ตั้งศาลพระภูมินาหูกวาง
ตั้งศาลพระภูมิห้วยยาง
ตั้งศาลพระภูมิอ่างทอง
ตั้งศาลพระภูมิเขาล้าน
ตั้งศาลพระภูมิแสงอรุณ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบางสะพาน
ตั้งศาลพระภูมิกำเนิดนพคุณ
ตั้งศาลพระภูมิชัยเกษม
ตั้งศาลพระภูมิทองมงคล
ตั้งศาลพระภูมิธงชัย
ตั้งศาลพระภูมิพงศ์ประศาสน์
ตั้งศาลพระภูมิร่อนทอง
ตั้งศาลพระภูมิแม่รำพึง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบางสะพานน้อย
ตั้งศาลพระภูมิช้างแรก
ตั้งศาลพระภูมิทรายทอง
ตั้งศาลพระภูมิบางสะพาน
ตั้งศาลพระภูมิปากแพรก
ตั้งศาลพระภูมิไชยราช

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอปราณบุรี
ตั้งศาลพระภูมิปราณบุรี
ตั้งศาลพระภูมิปากน้ำปราณ
ตั้งศาลพระภูมิวังก์พง
ตั้งศาลพระภูมิหนองตาแต้ม
ตั้งศาลพระภูมิเขาจ้าว
ตั้งศาลพระภูมิเขาน้อย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอหัวหิน
ตั้งศาลพระภูมิทับใต้
ตั้งศาลพระภูมิบึงนคร
ตั้งศาลพระภูมิหนองพลับ
ตั้งศาลพระภูมิหนองแก
ตั้งศาลพระภูมิหัวหิน
ตั้งศาลพระภูมิหินเหล็กไฟ
ตั้งศาลพระภูมิห้วยสัตว์ใหญ่

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิคลองวาฬ
ตั้งศาลพระภูมิบ่อนอก
ตั้งศาลพระภูมิประจวบคีรีขันธ์
ตั้งศาลพระภูมิห้วยทราย
ตั้งศาลพระภูมิอ่าวน้อย
ตั้งศาลพระภูมิเกาะหลัก