ตั้งศาลถอนศาลประจวบคีรีขันธ์

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ประจวบคีรีขันธ์ ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์? สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ประจวบคีรีขันธ์
รื้อถอนศาลประจวบคีรีขันธ์
ตั้งศาลเจ้าที่ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ประจวบคีรีขันธ์ชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ประจวบคีรีขันธ์
พิธีบวงสรวงประจวบคีรีขันธ์


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ประจวบคีรีขันธ์ รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ประจวบคีรีขันธ์รับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิประจวบคีรีขันธ์
การถอนศาลพระภูมิประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ประจวบคีรีขันธ์รื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองประจวบคีรีขันธ์
รื้อถอนศาลพระภูมิประจวบคีรีขันธ์
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ประจวบคีรีขันธ์
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิประจวบคีรีขันธ์
พิธีบวงสรวงประจวบคีรีขันธ์
ตั้งศาล
ประจวบคีรีขันธ์
ยกเสาเอก
ประจวบคีรีขันธ์
วางศิลาฤกษ์
ประจวบคีรีขันธ์?
สถานที่ตั้งทิศทาง
ประจวบคีรีขันธ์
วันและฤกษ์ตั้ง
ประจวบคีรีขันธ์

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลประจวบคีรีขันธ์ ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ประจวบคีรีขันธ์ปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ประจวบคีรีขันธ์ปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ประจวบคีรีขันธ์ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ประจวบคีรีขันธ์ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ประจวบคีรีขันธ์ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ประจวบคีรีขันธ์ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลประจวบคีรีขันธ์

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสามร้อยยอด
ตั้งศาลถอนศาลศาลาลัย
ตั้งศาลถอนศาลศิลาลอย
ตั้งศาลถอนศาลสามร้อยยอด
ตั้งศาลถอนศาลไร่เก่า
ตั้งศาลถอนศาลไร่ใหม่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอกุยบุรี
ตั้งศาลถอนศาลกุยบุรี
ตั้งศาลถอนศาลกุยเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลดอนยายหนู
ตั้งศาลถอนศาลสามกระทาย
ตั้งศาลถอนศาลหาดขาม
ตั้งศาลถอนศาลเขาแดง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอทับสะแก
ตั้งศาลถอนศาลทับสะแก
ตั้งศาลถอนศาลนาหูกวาง
ตั้งศาลถอนศาลห้วยยาง
ตั้งศาลถอนศาลอ่างทอง
ตั้งศาลถอนศาลเขาล้าน
ตั้งศาลถอนศาลแสงอรุณ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางสะพาน
ตั้งศาลถอนศาลกำเนิดนพคุณ
ตั้งศาลถอนศาลชัยเกษม
ตั้งศาลถอนศาลทองมงคล
ตั้งศาลถอนศาลธงชัย
ตั้งศาลถอนศาลพงศ์ประศาสน์
ตั้งศาลถอนศาลร่อนทอง
ตั้งศาลถอนศาลแม่รำพึง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางสะพานน้อย
ตั้งศาลถอนศาลช้างแรก
ตั้งศาลถอนศาลทรายทอง
ตั้งศาลถอนศาลบางสะพาน
ตั้งศาลถอนศาลปากแพรก
ตั้งศาลถอนศาลไชยราช
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอปราณบุรี
ตั้งศาลถอนศาลปราณบุรี
ตั้งศาลถอนศาลปากน้ำปราณ
ตั้งศาลถอนศาลวังก์พง
ตั้งศาลถอนศาลหนองตาแต้ม
ตั้งศาลถอนศาลเขาจ้าว
ตั้งศาลถอนศาลเขาน้อย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหัวหิน
ตั้งศาลถอนศาลทับใต้
ตั้งศาลถอนศาลบึงนคร
ตั้งศาลถอนศาลหนองพลับ
ตั้งศาลถอนศาลหนองแก
ตั้งศาลถอนศาลหัวหิน
ตั้งศาลถอนศาลหินเหล็กไฟ
ตั้งศาลถอนศาลห้วยสัตว์ใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลคลองวาฬ
ตั้งศาลถอนศาลบ่อนอก
ตั้งศาลถอนศาลประจวบคีรีขันธ์
ตั้งศาลถอนศาลห้วยทราย
ตั้งศาลถอนศาลอ่าวน้อย
ตั้งศาลถอนศาลเกาะหลัก