ตั้งศาลถอนศาลประชาชื่น

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ประชาชื่น ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ประชาชื่น
รื้อถอนศาลประชาชื่น
ตั้งศาลเจ้าที่ประชาชื่น
ประชาชื่นชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ประชาชื่นชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ประชาชื่น
พิธีบวงสรวงประชาชื่น


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ประชาชื่น รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ประชาชื่นรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิประชาชื่น
การถอนศาลพระภูมิประชาชื่น
ประชาชื่นถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ประชาชื่นรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองประชาชื่น
รื้อถอนศาลพระภูมิประชาชื่น
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ประชาชื่น
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิประชาชื่น
พิธีบวงสรวงประชาชื่น
ตั้งศาล
ประชาชื่น
ยกเสาเอก
ประชาชื่น
วางศิลาฤกษ์
ประชาชื่น
สถานที่ตั้งทิศทาง
ประชาชื่น
วันและฤกษ์ตั้ง
ประชาชื่น

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลประชาชื่น ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ประชาชื่นปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ประชาชื่นปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ประชาชื่นปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ประชาชื่นปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ประชาชื่นปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ประชาชื่นปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลประชาชื่น

ตั้งศาลถอนศาลที่หยุดรถไฟบางซ่อน
ตั้งศาลถอนศาลเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาประชานุกูล
ตั้งศาลถอนศาลเทสโก้ โลตัส สาขาประชาชื่น
ตั้งศาลถอนศาลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักประชาชื่น
ตั้งศาลถอนศาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ตั้งศาลถอนศาลโรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์
ตั้งศาลถอนศาลโฮมโปร (สำนักงานใหญ่)
ตั้งศาลถอนศาลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตั้งศาลถอนศาลสำนักงานใหญ่ โรงงานผลิตน้ำบางเขน และสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น การประปานครหลวง
ตั้งศาลถอนศาลมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยตั้งศาลถอนศาล นานาชาติ (AFS ประเทศไทย)
ตั้งศาลถอนศาลเมืองทองธานี
ตั้งศาลถอนศาลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ตั้งศาลถอนศาลแยกประชาชื่น
ตั้งศาลถอนศาลถนนประชาราษฎร์ สาย 2
ตั้งศาลถอนศาลแยกประชานุกูล
ตั้งศาลถอนศาลถนนรัชดาภิเษก
ตั้งศาลถอนศาลแยกประชานิเวศน์ 1
ตั้งศาลถอนศาลถนนเทศบาลสงเคราะห์
ตั้งศาลถอนศาลแยกพงษ์เพชร
ตั้งศาลถอนศาลถนนงามวงศ์วาน
ตั้งศาลถอนศาลแยกสามัคคี ประชาชื่น
ตั้งศาลถอนศาลถนนสามัคคี
ตั้งศาลถอนศาลแยกคลองประปา
ตั้งศาลถอนศาลถนนแจ้งวัฒนะ