ตั้งศาลถอนศาลปราจีนบุรี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ปราจีนบุรี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ปราจีนบุรี
รื้อถอนศาลปราจีนบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ปราจีนบุรีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ปราจีนบุรี
พิธีบวงสรวงปราจีนบุรี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ปราจีนบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ปราจีนบุรีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิปราจีนบุรี
การถอนศาลพระภูมิปราจีนบุรี
ปราจีนบุรีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ปราจีนบุรีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองปราจีนบุรี
รื้อถอนศาลพระภูมิปราจีนบุรี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ปราจีนบุรี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิปราจีนบุรี
พิธีบวงสรวงปราจีนบุรี
ตั้งศาล
ปราจีนบุรี
ยกเสาเอก
ปราจีนบุรี
วางศิลาฤกษ์
ปราจีนบุรี
สถานที่ตั้งทิศทาง
ปราจีนบุรี
วันและฤกษ์ตั้ง
ปราจีนบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลปราจีนบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ปราจีนบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ปราจีนบุรีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ปราจีนบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ปราจีนบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ปราจีนบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ปราจีนบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลปราจีนบุรี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอกบินทร์บุรี
ตั้งศาลถอนศาลกบินทร์
ตั้งศาลถอนศาลนนทรี
ตั้งศาลถอนศาลนาแขม
ตั้งศาลถอนศาลบ่อทอง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านนา
ตั้งศาลถอนศาลย่านรี
ตั้งศาลถอนศาลลาดตะเคียน
ตั้งศาลถอนศาลวังดาล
ตั้งศาลถอนศาลวังตะเคียน
ตั้งศาลถอนศาลวังท่าช้าง
ตั้งศาลถอนศาลหนองกี่
ตั้งศาลถอนศาลหาดนางแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลเขาไม้แก้ว
ตั้งศาลถอนศาลเมืองเก่า
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอนาดี
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลนาดี
ตั้งศาลถอนศาลบุพราหมณ์
ตั้งศาลถอนศาลสะพานหิน
ตั้งศาลถอนศาลสำพันตา
ตั้งศาลถอนศาลแก่งดินสอ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านสร้าง
ตั้งศาลถอนศาลกระทุ่มแพ้ว
ตั้งศาลถอนศาลบางกระเบา
ตั้งศาลถอนศาลบางขาม
ตั้งศาลถอนศาลบางปลาร้า
ตั้งศาลถอนศาลบางพลวง
ตั้งศาลถอนศาลบางยาง
ตั้งศาลถอนศาลบางเตย
ตั้งศาลถอนศาลบางแตน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านสร้าง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอประจันตคาม
ตั้งศาลถอนศาลคำโตนด
ตั้งศาลถอนศาลดงบัง
ตั้งศาลถอนศาลบุฝ้าย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหอย
ตั้งศาลถอนศาลประจันตคาม
ตั้งศาลถอนศาลหนองแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลหนองแสง
ตั้งศาลถอนศาลเกาะลอย
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์งาม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอศรีมหาโพธิ
ตั้งศาลถอนศาลกรอกสมบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลดงกระทงยาม
ตั้งศาลถอนศาลท่าตูม
ตั้งศาลถอนศาลบางกุ้ง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านทาม
ตั้งศาลถอนศาลศรีมหาโพธิ
ตั้งศาลถอนศาลสัมพันธ์
ตั้งศาลถอนศาลหนองโพรง
ตั้งศาลถอนศาลหัวหว้า
ตั้งศาลถอนศาลหาดยาง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอศรีมโหสถ
ตั้งศาลถอนศาลคู้ลำพัน
ตั้งศาลถอนศาลโคกปีบ
ตั้งศาลถอนศาลโคกไทย
ตั้งศาลถอนศาลไผ่ชะเลือด
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลดงขี้เหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลดงพระราม
ตั้งศาลถอนศาลท่างาม
ตั้งศาลถอนศาลบางบริบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลบางเดชะ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านพระ
ตั้งศาลถอนศาลรอบเมือง
ตั้งศาลถอนศาลวัดโบสถ์
ตั้งศาลถอนศาลหน้าเมือง
ตั้งศาลถอนศาลเนินหอม
ตั้งศาลถอนศาลโคกไม้ลาย
ตั้งศาลถอนศาลโนนห้อม
ตั้งศาลถอนศาลไม้เค็ด