ตั้งศาลถอนศาลพระนครศรีอยุธยา

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์พระนครศรีอยุธยา ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์พระนครศรีอยุธยา
รื้อถอนศาลพระนครศรีอยุธยา
ตั้งศาลเจ้าที่พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
พระนครศรีอยุธยาชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระนครศรีอยุธยา
พิธีบวงสรวงพระนครศรีอยุธยา


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์พระนครศรีอยุธยา รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

พระนครศรีอยุธยารับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิพระนครศรีอยุธยา
การถอนศาลพระภูมิพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
พระนครศรีอยุธยารื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองพระนครศรีอยุธยา
รื้อถอนศาลพระภูมิพระนครศรีอยุธยา
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่พระนครศรีอยุธยา
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิพระนครศรีอยุธยา
พิธีบวงสรวงพระนครศรีอยุธยา
ตั้งศาล
พระนครศรีอยุธยา
ยกเสาเอก
พระนครศรีอยุธยา
วางศิลาฤกษ์
พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ตั้งทิศทาง
พระนครศรีอยุธยา
วันและฤกษ์ตั้ง
พระนครศรีอยุธยา

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลพระนครศรีอยุธยา ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้พระนครศรีอยุธยาปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
พระนครศรีอยุธยาปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
พระนครศรีอยุธยาปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
พระนครศรีอยุธยาปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
พระนครศรีอยุธยาปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
พระนครศรีอยุธยาปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลพระนครศรีอยุธยา

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอท่าเรือ
ตั้งศาลถอนศาลจำปา
ตั้งศาลถอนศาลท่าหลวง
ตั้งศาลถอนศาลท่าเจ้าสนุก
ตั้งศาลถอนศาลท่าเรือ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านร่อม
ตั้งศาลถอนศาลปากท่า
ตั้งศาลถอนศาลวังแดง
ตั้งศาลถอนศาลศาลาลอย
ตั้งศาลถอนศาลหนองขนาก
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์เอน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอนครหลวง
ตั้งศาลถอนศาลคลองสะแก
ตั้งศาลถอนศาลท่าช้าง
ตั้งศาลถอนศาลนครหลวง
ตั้งศาลถอนศาลบางพระครู
ตั้งศาลถอนศาลบางระกำ
ตั้งศาลถอนศาลบ่อโพง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านชุ้ง
ตั้งศาลถอนศาลปากจั่น
ตั้งศาลถอนศาลพระนอน
ตั้งศาลถอนศาลสามไถ
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลิง
ตั้งศาลถอนศาลแม่ลา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางซ้าย
ตั้งศาลถอนศาลบางซ้าย
ตั้งศาลถอนศาลปลายกลัด
ตั้งศาลถอนศาลวังพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลเต่าเล่า
ตั้งศาลถอนศาลเทพมงคล
ตั้งศาลถอนศาลแก้วฟ้า
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางบาล
ตั้งศาลถอนศาลกบเจา
ตั้งศาลถอนศาลทางช้าง
ตั้งศาลถอนศาลน้ำเต้า
ตั้งศาลถอนศาลบางชะนี
ตั้งศาลถอนศาลบางบาล
ตั้งศาลถอนศาลบางหลวง
ตั้งศาลถอนศาลบางหลวงโดด
ตั้งศาลถอนศาลบางหัก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านคลัง
ตั้งศาลถอนศาลพระขาว
ตั้งศาลถอนศาลมหาพราหมณ์
ตั้งศาลถอนศาลวัดตะกู
ตั้งศาลถอนศาลวัดยม
ตั้งศาลถอนศาลสะพานไทย
ตั้งศาลถอนศาลไทรน้อย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางปะหัน
ตั้งศาลถอนศาลขยาย
ตั้งศาลถอนศาลขวัญเมือง
ตั้งศาลถอนศาลตานิม
ตั้งศาลถอนศาลตาลเอน
ตั้งศาลถอนศาลทับน้ำ
ตั้งศาลถอนศาลทางกลาง
ตั้งศาลถอนศาลบางนางร้า
ตั้งศาลถอนศาลบางปะหัน
ตั้งศาลถอนศาลบางเดื่อ
ตั้งศาลถอนศาลบางเพลิง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านขล้อ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านม้า
ตั้งศาลถอนศาลบ้านลี่
ตั้งศาลถอนศาลพุทเลา
ตั้งศาลถอนศาลหันสัง
ตั้งศาลถอนศาลเสาธง
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์สามต้น
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางปะอิน
ตั้งศาลถอนศาลขนอนหลวง
ตั้งศาลถอนศาลคลองจิก
ตั้งศาลถอนศาลคุ้งลาน
ตั้งศาลถอนศาลตลาดเกรียบ
ตั้งศาลถอนศาลตลิ่งชัน
ตั้งศาลถอนศาลบางกระสั้น
ตั้งศาลถอนศาลบางประแดง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกรด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านพลับ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านสร้าง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหว้า
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเลน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแป้ง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโพ
ตั้งศาลถอนศาลวัดยม
ตั้งศาลถอนศาลสามเรือน
ตั้งศาลถอนศาลเกาะเกิด
ตั้งศาลถอนศาลเชียงรากน้อย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางไทร
ตั้งศาลถอนศาลกกแก้วบูรพา
ตั้งศาลถอนศาลกระแชง
ตั้งศาลถอนศาลช่างเหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลช้างน้อย
ตั้งศาลถอนศาลช้างใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลบางพลี
ตั้งศาลถอนศาลบางยี่โท
ตั้งศาลถอนศาลบางไทร
ตั้งศาลถอนศาลบ้างกลึง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านม้า
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเกาะ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแป้ง
ตั้งศาลถอนศาลราชคราม
ตั้งศาลถอนศาลสนามชัย
ตั้งศาลถอนศาลหน้าไม้
ตั้งศาลถอนศาลห่อหมก
ตั้งศาลถอนศาลเชียงรากน้อย
ตั้งศาลถอนศาลแคตก
ตั้งศาลถอนศาลแคออก
ตั้งศาลถอนศาลโคกช้าง
ตั้งศาลถอนศาลโพแตง
ตั้งศาลถอนศาลไผ่พระ
ตั้งศาลถอนศาลไม้ตรา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านแพรก
ตั้งศาลถอนศาลคลองน้อย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแพรก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลสองห้อง
ตั้งศาลถอนศาลสำพะเนียง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอผักไห่
ตั้งศาลถอนศาลกุฎี
ตั้งศาลถอนศาลจักราช
ตั้งศาลถอนศาลดอนลาน
ตั้งศาลถอนศาลตาลาน
ตั้งศาลถอนศาลท่าดินแดง
ตั้งศาลถอนศาลนาคู
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแค
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลผักไห่
ตั้งศาลถอนศาลลาดชิด
ตั้งศาลถอนศาลลาดน้ำเค็ม
ตั้งศาลถอนศาลลำตะเคียน
ตั้งศาลถอนศาลหนองน้ำใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลหน้าโคก
ตั้งศาลถอนศาลอมฤต
ตั้งศาลถอนศาลโคกช้าง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ตั้งศาลถอนศาลกะมัง
ตั้งศาลถอนศาลคลองตะเคียน
ตั้งศาลถอนศาลคลองสระบัว
ตั้งศาลถอนศาลคลองสวนพลู
ตั้งศาลถอนศาลท่าวาสุกรี
ตั้งศาลถอนศาลบ้านป้อม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านรุม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเกาะ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลประตูชัย
ตั้งศาลถอนศาลปากกราน
ตั้งศาลถอนศาลภูเขาทอง
ตั้งศาลถอนศาลลุมพลี
ตั้งศาลถอนศาลวัดตูม
ตั้งศาลถอนศาลสวนพริก
ตั้งศาลถอนศาลสำเภาล่ม
ตั้งศาลถอนศาลหอรัตนไชย
ตั้งศาลถอนศาลหันตรา
ตั้งศาลถอนศาลหัวรอ
ตั้งศาลถอนศาลเกาะเรียน
ตั้งศาลถอนศาลไผ่ลิง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอภาชี
ตั้งศาลถอนศาลกระจิว
ตั้งศาลถอนศาลดอนหญ้านาง
ตั้งศาลถอนศาลพระแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลภาชี
ตั้งศาลถอนศาลระโสม
ตั้งศาลถอนศาลหนองน้ำใส
ตั้งศาลถอนศาลโคกม่วง
ตั้งศาลถอนศาลไผ่ล้อม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอมหาราช
ตั้งศาลถอนศาลกะทุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลท่าตอ
ตั้งศาลถอนศาลน้ำเต้า
ตั้งศาลถอนศาลบางนา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านขวาง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านนา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลพิตเพียน
ตั้งศาลถอนศาลมหาราช
ตั้งศาลถอนศาลหัวไผ่
ตั้งศาลถอนศาลเจ้าปลุก
ตั้งศาลถอนศาลโรงช้าง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอลาดบัวหลวง
ตั้งศาลถอนศาลคลองพระยาบันลือ
ตั้งศาลถอนศาลคู้สลอด
ตั้งศาลถอนศาลพระยาบันลือ
ตั้งศาลถอนศาลลาดบัวหลวง
ตั้งศาลถอนศาลสามเมือง
ตั้งศาลถอนศาลสิงหนาท
ตั้งศาลถอนศาลหลักชัย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวังน้อย
ตั้งศาลถอนศาลข้าวงาม
ตั้งศาลถอนศาลชะแมบ
ตั้งศาลถอนศาลบ่อตาโล่
ตั้งศาลถอนศาลพยอม
ตั้งศาลถอนศาลลำตาเสา
ตั้งศาลถอนศาลลำไทร
ตั้งศาลถอนศาลวังจุฬา
ตั้งศาลถอนศาลวังน้อย
ตั้งศาลถอนศาลสนับทึบ
ตั้งศาลถอนศาลหันตะเภา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภออุทัย
ตั้งศาลถอนศาลข้าวเม่า
ตั้งศาลถอนศาลคานหาม
ตั้งศาลถอนศาลธนู
ตั้งศาลถอนศาลบ้านช้าง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหีบ
ตั้งศาลถอนศาลสามบัณฑิต
ตั้งศาลถอนศาลหนองน้ำส้ม
ตั้งศาลถอนศาลหนองไม้ซุง
ตั้งศาลถอนศาลอุทัย
ตั้งศาลถอนศาลเสนา
ตั้งศาลถอนศาลโพสาวหาญ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเสนา
ตั้งศาลถอนศาลชายนา
ตั้งศาลถอนศาลดอนทอง
ตั้งศาลถอนศาลบางนมโค
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกระทุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหลวง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแถว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแพน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลมารวิชัย
ตั้งศาลถอนศาลรางจรเข้
ตั้งศาลถอนศาลลาดงา
ตั้งศาลถอนศาลสามกอ
ตั้งศาลถอนศาลสามตุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลหัวเวียง
ตั้งศาลถอนศาลเจ้าเจ็ด
ตั้งศาลถอนศาลเจ้าเสด็จ
ตั้งศาลถอนศาลเสนา